Informacje

Bilon, banknoty NBP / autor: Fratria
Bilon, banknoty NBP / autor: Fratria

Credit Agricole: w tym roku inflacja zmaleje do 2,6 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 stycznia 2021, 15:10

  • 0
  • Powiększ tekst

W 2021 roku inflacja ogółem zmniejszy się do 2,6 proc. wobec 3,4 proc. w 2020 r - szacuje Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska. Ekonomista w najbliższych miesiącach oczekuje zmniejszenia inflacji dzięki spadkowi dynamiki cen żywności

GUS podał w piątek, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4, co oznacza wzrost cen o 3,4 proc.; inflacja w grudniu ub.r. wyniosła 2,4 proc. rdr wobec 3,0 proc. rdr w listopadzie.

Czytaj też: RPP: Jest decyzja ws. stóp procentowych!

Jak zaznaczył ekonomista, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji w grudniu był spadek inflacji bazowej, która obniżyła się w grudniu do 3,6 proc. rdr wobec 4,3 proc. w listopadzie.

Wskazał, że zmniejszenie inflacji bazowej wynikało przede wszystkim z niższej dynamiki cen w kategoriach: „transport” (bez paliw) - efekt wysokiej bazy w przypadku cen usług transportowych oraz +inne wydatki na towary i usługi+ - efekt wysokiej bazy w przypadku cen ubezpieczeń. W mniejszym stopniu w kierunku spadku inflacji bazowej oddziaływała niższa dynamika cen w kategorii „łączność” (spadek cen usług telekomunikacyjnych), „odzież i obuwie” (spadek cen zarówno odzieży jak i obuwia związany z masowymi wyprzedażami przez zamknięciem galerii), „zdrowie” (obniżenie dynamiki cen wyrobów farmaceutycznych), „rekreacja i kultura” (spadek cen usług związanych z kulturą i opłat radiowo-telewizyjnych) oraz „restauracje i hotele”.

Do spadku inflacji w grudniu - jak wskazał - przyczyniła się również niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (0,8 proc rdr w grudniu wobec 2,0 proc. w listopadzie), która ukształtowała się na najniższym poziomie od stycznia 2019 r.

W najbliższych miesiącach oczekujemy dalszego zmniejszenia inflacji, czemu sprzyjać będzie kontynuacja spadku dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz inflacji bazowej - zaznaczył Olipra.

Jak ocenił, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji bazowej będą silne efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy.

Z kolei czynnikami ograniczającymi spadek inflacji ogółem będą: podwyżka cen prądu, wejście w życie tzw. podatku cukrowego i podatku handlowego od początku 2021 r. oraz podwyżka opłat za wywóz śmieci - wymienił.

Czytaj też: Rekordowa sprzedaż obligacji! Popyt przerósł oczekiwania!

W konsekwencji prognozujemy, że inflacja ogółem zmniejszy się w 2021 r. do 2,6 proc. wobec 3,4 proc. w roku 2020 - podkreślił.

Jak zaznaczył, prognoza inflacji jest obarczona niepewnością w związku z oczekiwanymi dużymi zmianami w systemie wag używanych przez GUS z początkiem 2021 r., które będą odzwierciedlały zaburzenia w koszyku inflacyjnym gospodarstw domowych wywołane pandemią COVID-19.

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze