Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

PKO BP: jest zysk, ale wakacje kredytowe zaważyły

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 listopada 2022, 15:16

  • Powiększ tekst

Decydujący wpływ na wyniki finansowe PKO Banku Polskiego w III kwartale 2022 roku miało uruchomienie rządowych wakacji kredytowych oraz koszt wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Raportowana strata netto za III kwartał wyniosła 237 mln zł.

Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego po III kwartałach 2022 r. wyniósł 1,6 mld zł, a rentowność mierzona zwrotem z kapitału (ROE) osiągnęła poziom 7,9 proc. Grupa PKO BP systematycznie zwiększała skalę działania. Jej aktywa wzrosły do 439 mld zł, co oznacza zmianę w stosunku do pierwszych 9 miesięcy 2021 roku o 35 mld złotych.

Oszczędności klientów wzrosły o ponad 40 mld zł, czyli o około 14 proc., do 340 mld zł. Raportowany wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 48,7 proc.

W III kwartale 2022 r. Bank kontynuował transformację cyfrową, wprowadzając nowe funkcje w aplikacji IKO i dynamicznie zwiększał udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta. Liczba użytkowników aplikacji mobilnej na koniec września 2022 r. przekroczyła 7 mln. Na początku października bank uruchomił swoją placówkę w Metaverse. Wirtualna PKO Rotunda dostępna jest na platformie Decentraland i posłuży jako cyfrowe laboratorium dla banku.

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 9 miesięcy 2022 r. wyniósł 1 601 mln zł. W tym okresie bank systematycznie zwiększył skalę działania i notował poprawę wyniku na działalności biznesowej. W efekcie aktywa grupy wzrosły do 439 mld zł, a liczba klientów sięgnęła 11,6 miliona. Na wynik banku w III kwartale decydujący wpływ miało uruchomienie rządowych wakacji kredytowych oraz koszt wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Raportowana strata netto w III kwartale wyniosła 237 mln zł.

PKO Bank Polski kontynuował transformację cyfrową, wprowadzając nowe funkcje w aplikacji mobilnej IKO i dynamicznie zwiększał udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta. Na początku października Bank uruchomił w metaverse wirtualną PKO Rotundę która posłuży jako cyfrowe laboratorium dla budowania bankowego know-how w zakresie obecności w metaświatach.

W trzecim kwartale PKO Bank Polski działał, podobnie jak i cała polska gospodarka, w wyjątkowych i wymagających okolicznościach. Kwartalną stratę traktujemy więc jako jednorazowe wydarzenie i nie należy mieć wątpliwości, że PKO Bank Polski jest i pozostanie gwarantem stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednym z motorów napędowych krajowej gospodarki. W tych skomplikowanych uwarunkowaniach ważny jest wyraźny wzrost dochodów z działalności podstawowej oraz to, że udało nam się pozyskać dużą grupę nowych klientów - powiedział Paweł Gruza, wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

Na początku października PKO Bank Polski przeniósł do metaświata jeden z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich budynków – PKO Rotundę i uruchomił swoją pierwszą placówkę w Metaverse. Celem banku jest zbudowanie wiedzy i doświadczeń, które posłużą mu do biznesowego wykorzystania platformy oraz rozpoznanie w praktyce innych możliwości jakie daje obecność w metaświatach.

PKO Bank Polski mimo wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych przygotował i sukcesywnie aktualizował ofertę depozytową, wprowadzając nowe produkty oraz zwiększając oprocentowanie już istniejących.

W ramach oferty dla klientów indywidualnych w III kwartale 2022 r. wprowadził m.in. oferowaną na 18 miesięcy lokatę progresywną, której oprocentowanie zmienia się w kolejnych okresach oszczędzania sięgając 9 proc, oraz podwyższył do 7,5 proc oprocentowane lokaty na nowe środki. Zmiany w ofercie depozytowej dotyczyły także produktów przeznaczonych dla klientów korporacyjnych oraz z segmentu firm i przedsiębiorstw.

W III kwartale 2022 r. PKO Bank Polski kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Łączna liczba ugód zawartych do 30 września 2022 r. wyniosła 17 476, z czego 17 057 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz co szczególnie warto podkreślić 419 w toku postępowań sądowych. Dodatkowo, aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej, od początku uruchomienia programu ugód, bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. Ta propozycja cieszy się coraz większą popularnością, a w procesie ugodowym, w III kwartale, wybrało ją 79 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę włączyła się w działania pomocowe, udzielając wsparcia uchodźcom. Bank zaoferował obywatelom Ukrainy pakiet udogodnień biznesowych: uprościł proces zakładania konta bankowego, do 30 września 2022 r. zostało dla nich otwartych prawie 323 tys. rachunków w specjalnej ofercie.

PR/RO

Powiązane tematy

Dotychczasowy system zamieszczania komentarzy na portalu został wyłączony

Przeczytaj więcej

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe komentarze i dyskusje.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych.