Informacje

PKO BP / autor: Fratria
PKO BP / autor: Fratria

Prezes PKO BP: Mimo pandemii rok 2020 przeszliśmy całkiem dobrze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lutego 2021, 13:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Mimo wielu wyzwań i trudności spowodowanych pandemią, wynik PKO BP za 2020 r. uważamy za bardzo dobry - ocenił w środę prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło omawiając wstępne, niezaudytowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO BP za IV kw. 2020 r i 2020 r.

Jagiełło zaznaczył na środowej konferencji prasowej, że prezentowane wyniki są wstępne i niezaudytowane. Jak dodał, zaudytowane wyniki finansowe banku oraz Grupy Kapitałowej za ub. r. zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 r.

Wynik naszego banku uważamy za bardzo dobry, jeżeli chodzi o ten wstępny niezaudytowany. Uważamy, że ten rok 2020, pomimo wielu wyzwań i trudności, które stały przede wszystkimi w naszym kraju i wszystkimi mieszkańcami świata - mówię tutaj o pandemii koronawirusa - przeszliśmy go całkiem dobrze. Pomimo tego, że działały na nasze wyniki trzy negatywne czynniki jeden czynnik pozytywny” - powiedział Jagiełło na konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił, wśród tych trzech negatywnych czynniki to „oczywiście sam koronawirus i jego wpływ na gospodarkę, ponieważ firmy nie mogły w większości normalnie pracować, i w związku z tym, ich relacja z bankiem również była trudniejsza”. „Drugi aspekt, to obniżenie stopy procentowej obowiązującej w Polsce, decyzją RPP, trzy razy - to taka rzecz niespotykana w naszej nowoczesnej historii gospodarczej. (…) I trzeci negatywny czynnik - to zawiązywanie rezerw na kwestię sporów frankowych” - powiedział.

Jak dodał, w ub. r. był również jeden czynnik pozytywny silny, długoterminowy - „to są kwestie cyfryzacji i digitalizacji naszych relacji z klientami”.

PKO BP w środowym komunikacie prasowym przekazało, że „skutki gospodarcze pandemii COVID-19 i ryzyka prawne w sektorze bankowym przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego”.

Według wstępnych danych grupa PKO PB w 2020 r. wypracowała 2,65 mld zł zysku, o 34,4 proc. mniej niż przed rokiem. W samym czwartym kwartale grupa wstępnie osiągnęła 627 mln zł zysku netto.

2020 rok był dla banku czasem przyśpieszenia cyfrowej transformacji. Wdrożone w tym czasie rozwiązania technologiczne pozwoliły mu bezpiecznie i bez zakłóceń obsługiwać klientów w czasie pandemii. Pomogą też w umacnianiu pozycji banku po jej ustąpieniu” - napisano.

Bank przekazał, że aktywa grupy w 2020 r. wzrosły do blisko 382 mld zł, oszczędności klientów wzrosły w dwucyfrowym tempie do 353 mld zł, a finansowanie udzielone klientom pozostało stabilne na poziomie blisko 254 mld zł.

Wstępny zysk netto grupy banku w 2020 r. wyniósł 2,65 mld zł i był o 34,4 proc. niższy niż przed rokiem, a wstępny zysk w IV kwartale wyniósł 627 mln zł” - napisano.

Bank tłumaczy, że na spadek rocznego wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią COVID-19, co zmusiło bank do utworzenia dodatkowych odpisów w kwocie 1,2 mld zł (łącznie na ryzyko kredytowe i aktywa niefinansowe).

Na zmniejszenie zysków wpłynęły także wyższe koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych (o 454 mln zł), wzrost kosztów regulacyjnych (o 241 mln zł) oraz spadek o 139 mln zł wyniku odsetkowego w efekcie obniżek stóp procentowych NBP. W ograniczaniu spadku zysku bankowi pomogła silna dyscyplina kosztowa, dzięki której koszty działania grupy w 2020 roku były niższe niż rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 18,4 proc. udziałów w rynku oszczędności, kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Bank ma ponad 9,51 mln kart płatniczych, jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Na koniec 2020 r. bank miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji IKO.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wchodzi bank jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne bezpośrednio i jednostki zależne pośrednio. Chodzi m.in. o PKO Bank Hipoteczny, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych; PKO BP Bankowy PTE; PKO Leasing; PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń.

Czytaj też: Niższy zysk netto PKO BP w IV kw.

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze