Informacje

PKP Cargo / autor: Fratria
PKP Cargo / autor: Fratria

Przewozy PKP Cargo spadły w lutym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2021, 14:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku łącznie 6,7 mln ton towarów w lutym 2021 r. (-3,5% r/r), a praca przewozowa grupy wyniosła 1,6 mld tkm (-7% r/r), podała spółka. Istotny wzrost - o 15,8% r/r grupa osiągnęła w segmencie przewozów intermodalnych

W porównaniu do stycznia 2021 roku przewozy Grupy PKP Cargo wzrosły o 5,4%, natomiast praca przewozowa wzrosła o 0,6%. W ujęciu miesiąc do miesiąca głównie wzrosły zrealizowane przez grupę przewozy węgla kamiennego (+10%) oraz przewozy kamienia, żwiru i wapna (+13,5%).

Lutowy wzrost przewozów to dobra informacja, gdyż daje podstawy do oczekiwań, że jest to początek dobrego trendu na kolei. W tym roku wyniki przewozowe liczone miesiąc do miesiąca będą ważniejsze od porównań rocznych, gdyż w 2020 roku mieliśmy do czynienia z potężnym kryzysem gospodarczym spowodowanym przez pandemię COVID-19  - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

W ocenie prezesa oczekiwany był też duży wzrost przewozów intermodalnych i ta tendencja powinna się utrzymać.

Może nawet dojść do jeszcze większego zainteresowania wykorzystaniem kolejowego Nowego Jedwabnego Szlaku w transporcie między Unią Europejską a Azją. Przykład zablokowania Kanału Sueskiego przez kontenerowiec pokazał, że szlak lądowy jest bardziej niezawodny - dodał Warsewicz.

W lutym wolumen produkcji przemysłowej w Polsce zwiększył się o 2,7% r/r, oraz o 4,3% w porównaniu ze styczniem br., co wskazuje na stabilizację wzrostu aktywności w przemyśle. Po dynamicznych wzrostach produkcji na przełomie roku, w lutym pozytywny trend lekko wyhamował, lecz dane wskazują na wciąż korzystną sytuację w przemyśle. Wzrosty produkcji sprzedanej przemysłu r/r w lutym objęły 17 spośród 34 branż (m.in. wydobycie węgla kamiennego i węgla brunatnego, produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych czy wyrobów z metali). Spadek zanotowano jednak m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, metali, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz maszyn i urządzeń. Produkcja budowlano-montażowa w lutym obniżyła się o 16,9% r/r oraz była wyższa o 5,5% w  stosunku do stycznia 2021 roku. Dane z przełomu 2020 i 2021 roku wskazywały na ożywienie aktywności i lepszą koniunkturę w sektorze budownictwa, ale lutowy wynik okazał się dużo słabszy od oczekiwań. W warunkach dalszego osłabienia krajowych wyników w handlu i usługach (z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19) oraz okresowego spowolnienia aktywności w budownictwie utrzymująca się odporność przemysłu jest jednak bardzo pozytywnym zwiastunem, podkreślono.

W lutym 2021 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce zmniejszył się nieznacznie r/r (po trzech miesiącach utrzymujących się wzrostów), a dynamika spadku przewozów ukształtowała się na poziomie -0,8% r/r. Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w lutym 2021 roku 17,4 mln ton, tj. był o 0,1 mln ton mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, równocześnie jednak wzrósł względem poprzedniego miesiąca (+2% m/m, tj. o 0,3 mln ton). W lutym 2021 roku wykonana przez rynek kolejowy praca przewozowa zmniejszyła się r/r do poziomu 3,9 mld tkm (-4,4% r/r). Równocześnie odnotowano zmniejszenie pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (-3,9% m/m, tj. o -0,2 mld tkm), wymieniono w materiale.

W okresie styczeń-luty 2021 roku cały sektor kolejowy przetransportował łącznie 34,5 mln ton towarów (+0,4% r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 7,9 mld tkm (+0,7% r/r).

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Czytaj też: Realne zyski ze współpracy międzynarodowej dla LOTOS Kolej

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze