Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

TUW PZUW liczy na miliard złotych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2021, 16:00

  • 0
  • Powiększ tekst

W latach 2021-2024 planujemy osiągnąć miliard złotych z przypisu składki - mówi prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) Rafał Kiliński.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych należy do Grupy Kapitałowej PZU.

Jak poinformowało, w 2020 r. Towarzystwo uzyskało większy od zakładanego o 14 proc. przypis składki brutto w wysokości 633,2 mln zł i wyższy względem planów o prawie 27 proc. wynik techniczny na poziomie 19,1 mln zł. Liczba ubezpieczanych członków wzrosła w 2020 r. o 50 – do ponad 430.

Osiągnęliśmy świetne wyniki mimo turbulencji spowodowanych pandemią Covid-19. To dowód na to, że nasz rozwój jest oparty na solidnych podstawach i dobrze rokuje na przyszłość. (…) W perspektywie nowej Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 mamy ambicję osiągnąć miliard złotych z przypisu składki” – przekazał prezes TUW PZUW.

Składka przypisana brutto TUW PZUW była w 2020 roku wyższa od planów o 77,6 mln zł, a wynik techniczny – o prawie 4 mln zł. Stopa zwrotu z kapitału wyniosła 5,2 proc., zaś wskaźnik mieszany (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – 81,6 proc.

Jak przekazało Towarzystwo, w ubiegłym roku pozyskało grupę szpitali z województwa łódzkiego, Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz zawarło umowę z Tauron Polska Energia. „Rozwijamy też nowe produkty. W 2020 roku poszerzyliśmy ofertę o ubezpieczenie utraty zysku na skutek uszkodzenia maszyn. Wspieramy jednocześnie naszych biznesowych partnerów w zielonej transformacji i produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ubezpieczając na korzystnych warunkach farmy wiatrowe, fotowoltaiczne i biogazownie” – wyjaśnił Kiliński.

TUW PZUW w 2020 r. w walce z Covid-19 m.in. sfinansowało zakup środków ochrony dla szpitali i zaangażowało się w przekazywanie im tzw. opasek życia i zakup bezprzewodowych stetoskopów.

TUW PZUW ubezpiecza klientów korporacyjnych, w tym podmioty gospodarcze, medyczne, samorządy i instytucje administracji publicznej, a także uczelnie i instytucje kościelne. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych i komunikacyjnych. Działa na zasadzie non-profit. Ubezpieczeni w TUW PZUW są jednocześnie jego członkami i wspólnie decydują o podziale wypracowanego zysku.

W nowej strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 zaplanowano, że w roku 2024 Grupa będzie zarządzać około 60 mld zł aktywów, a więc o około 82 proc. więcej niż w roku 2020. Zysk netto przypisany jednostce dominującej ma wzrosnąć do 3,4 mld zł z 1,9 mld zł w roku 2020.

PZU jest spółką publiczną. Jej akcje są od 2010 r. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który ma 34,19 proc. akcji.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze