Informacje

fot. materiały prasowe PZU
fot. materiały prasowe PZU

Grupa PZU bije rekordy: miliard złotych zysku netto przy 20-proc. wzroście składki brutto w I kwartale

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 maja 2017, 08:06

  • 8
  • Powiększ tekst

5,768 mld zł składki brutto – po raz pierwszy w historii Grupa PZU osiągnęła tak wysoki poziom składek za jeden kwartał. Przy rekordowej sprzedaży skonsolidowany zysk netto Grupy PZU wyniósł w tym czasie ponad 1 mld zł – informuje spółka w komunikacie

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,007 mld w I kw. 2017 zł wobec 559 mln w I kw. 2016 roku , co oznacza prawie dwukrotny wzrost rok do roku (skok o ponad 80%!).

Zysk netto jednostki dominującej osiągnął wartość 940 mln zł, a uroczniona rentowność kapitałów własnych (ROE) 27,9%. Jedocześnie wskaźnik kosztów administracyjnych (dla polskich spółek ubezpieczeniowych) obniżył się o 1,1 p.p. r/r do poziomu 7,1%.

Wzrosły udziały rynkowe spółek Grupy PZU w Polsce osiągając na koniec 2016 roku odpowiednio 36,2% dla ubezpieczeń majątkowych oraz 45,1% dla ubezpieczeń na życie ze składką okresową.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku osiągnęliśmy najwyższą kwartalną sprzedaż ubezpieczeń w historii Grupy PZU, która wyniosła 5,8 mld złotych. Także z wynikowego punktu widzenia nigdy nie mieliśmy tak mocnego otwarcia roku – zysk netto Grupy PZU wyniósł ponad 1 mld zł. Najbardziej dumni jesteśmy ze stabilnego wzrostu liczby klientów. Na koniec pierwszego kwartału mieliśmy o ponad 800 tys. więcej czynnych polis r/r w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych. Bardzo cieszą także wyniki inwestycyjne w portfelu głównym, które są dwukrotnie wyższe, niż w ubiegłym roku. W konkurencyjnym otoczeniu Grupa PZU stale zwiększa atrakcyjność oferowanych produktów i generuje rosnącą wartość dla klienta - mówi Paweł Surówka, prezes PZU.

Przy ponad 20% wzroście składki przypisanej, dużym wyzwaniem było utrzymanie dyscypliny kosztowej. Tym bardziej cieszy spadek wskaźnika kosztów administracyjnych dla spółek ubezpieczeniowych w Polsce o 1,1 p.p. r/r do poziomu 7,1%. Między innymi z tego powodu, pomimo odczuwalnych skutków silnej konkurencji cenowej, zwiększyliśmy efektywność operacyjną mierzoną wskaźnikiem mieszanym (COR), który w ubezpieczeniach komunikacyjnych zmalał o 4,5 p.p. r/r. Dodatkowo poprawiła się rentowność w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych ze względu na spadek w szkodowości ubezpieczeń rolnych – dodaje Tomasz Kulik, CFO PZU.

Pierwszy kwartał 2017 był kolejnym okresem szybkiego wzrostu w obszarze ochrony zdrowia. Dynamika przychodów obszaru zdrowie osiągnęła 36,8% r/r, a liczba ubezpieczonych w produktach zdrowotnych PZU Życie wzrosła o 22,5% r/r do 1,35 mln.

W obszarze ubezpieczeń życiowych, a zwłaszcza grupowych możemy pochwalić się stabilną bazą klientów, którzy wybierają PZU Życie jako długoterminowego partnera ubezpieczeniowego. Co więcej, rośniemy szybciej niż rynek i przejmujemy kolejne grupy klientów. Bardzo pozytywnie wyróżniamy się zwłaszcza sprzedażą w segmencie ubezpieczeń ze składką regularną. W wynikach I kw. 2017 roku widoczny jest wzrost szkodowości będący wynikiem wyższej w stosunku do ubiegłego roku liczby zgonów i liczby wypłacanych z tego tytułu świadczeń. Wzrost ten miał swoje uzasadnienie w wyższej liczbie zgonów w całej populacji w Polsce na początku tego roku, co potwierdzają dane publikowane przez GUS. Historycznie obserwowaliśmy podobną sezonowość (wzrost śmiertelności w miesiącach zimowych i spadek w letnich), jednak początek bieżącego roku był pod tym względem wyjątkowo obciążający. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu czynników rynkowych prowadzimy obecnie działania mające przeciwdziałać rosnącej szkodowości portfela produktów ochronnych m.in. poprzez ograniczenie modyfikacji umów ubezpieczenia prowadzących do pogorszenia ich rentowności, wprowadzenie nowej indywidualnej kontynuacji czy modyfikację umów dodatkowych. Zakładam, że do końca 2017 roku marża powróci do naszego celu określonego w Strategii PZU 2020 - mówi Roman Pałac, prezes PZU Życie.

4 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR 32,8% akcji Banku Pekao S.A. od Grupy UniCredit. W ramach transakcji PZU nabędzie ok. 20% akcji, a PFR - ok. 12,8%.

Decyzja KNF otwiera drogę do zakończenia transakcji nabycia pakietu akcji Pekao SA w dniu 7 czerwca. Zakup tej instytucji potwierdza naszą konsekwencję w realizacji strategii PZU 2020, która zakłada silną obecność w polskim sektorze bankowym. Co więcej transakcja pozwoli na efektywne wykorzystanie kapitału nadwyżkowego PZU, wypracuje dodatkową wartość dla akcjonariuszy oraz, dzięki wykorzystaniu synergii i możliwości współpracy, będzie korzystna dla klientów obu firm. Z technicznego punktu widzenia jest to aktywo, które w długim okresie będzie generować stabilny strumień dywidend dla Grupy PZU. Jeszcze w tym roku spodziewamy się wpływów z tego tytułu na poziomie ponad 450 mln zł - mówi Paweł Surówka, prezes PZU.

Oprac. Sek

Powiązane tematy

Komentarze