Informacje

prezes Taurona Paweł Strączyński / autor: twitter.com/TauronPE
prezes Taurona Paweł Strączyński / autor: twitter.com/TauronPE

Tauron zamierza inwestować tak, by nie zwiększać zadłużenia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 maja 2021, 14:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Polityka inwestycyjna Taurona będzie podporządkowana przede wszystkim niezwiększaniu zadłużenia Grupy – zadeklarował w piątek prezes Taurona Paweł Strączyński. Zapowiedział aktywne zaangażowanie m.in. w rozwój morskiej energetyki wiatrowej, w czym Tauron dotąd nie uczestniczył

Nasze możliwości inwestycyjne będą dopasowywane do naszych zdolności finansowych, a nie odwrotnie - jak to często miało miejsce w latach poprzednich, co powodowało permanentny, z roku na rok, wzrost zadłużenia – powiedział Strączyński podczas piątkowej konferencji prasowej, poświęconej wynikom Grupy Tauron w pierwszym kwartale br.

Prezes potwierdził, że Tauron pracuje nad aktualizacją strategii, którą najpóźniej do końca września zarząd spółki zamierza przedstawić radzie nadzorczej. Publiczne ogłoszenie nowej strategii ma nastąpić najdalej przed końcem tego roku.

W ocenie Strączyńskiego, który kieruje Tauronem od początku kwietnia tego roku, w przeszłości polityka inwestycyjna Grupy nie była bezpośrednio powiązana z poziomem wygenerowanego cash flow z działalności operacyjnej.

„Nakłady inwestycyjne były nieskorelowane z generowaną gotówką z działalności operacyjnej; to wprost oznaczało, że Grupa się zadłużała” – tłumaczył Strączyński.

Przypomniał, że w pierwszym kwartale br. Tauron obniżył wartość wskaźnika, obrazującego stosunek długu netto do zysku EBITDA, który był na poziomie 1,96x. Zadłużenie Grupy netto w końcu pierwszego kwartału wynosiło blisko 9,8 mld zł.

Wśród najważniejszych kierunków rozwoju Taurona, Strączyński wymienił odblokowanie możliwości rozwojowych, które dzisiaj – jak mówił – „poprzez ogromne zadłużenie są zablokowane” oraz przyspieszenie realizacji polityki tzw. zielonego zwrotu. Za kluczowe uznał wydzielenie z Grupy do odrębnego podmiotu aktywów wytwórczych opartych na węglu.

„Transformacja energetyczna jest nieunikniona. Przejście energetyki na nisko- i zeroemisyjne źródła produkcji energii jest nieodwracalne” – ocenił prezes, wskazując, iż jednym z warunków odblokowania możliwości rozwoju Taurona jest m.in. wydzielenie z Grupy aktywów węglowych i rozwój odnawialnych źródeł energii. Tauron zamierza też przestawić swoje aktywa ciepłownicze na zasilanie gazowe - do 2030 r. Grupa planuje inwestycje gazowe rzędu 3-4 gigawatów mocy, z perspektywą przejścia w przyszłości na źródła wodorowe.

W ocenie prezesa, jedyna możliwość stabilnego działania (i utrzymania miejsc pracy) w kolejnych latach źródeł węglowych wiąże się z ich jak najszybszym wydzieleniem z Grupy Tauron i przekazaniem do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która – po uzgodnieniach z Komisją Europejską - będzie korzystała z pomocy publicznej. Strączyński wyraził przekonanie, że zasadność takiego rozwiązania przyjmie również strona społeczna.

W obszarze rozwoju energetyki odnawialnej Tauron zamierza nie tylko – jak dotąd – rozwijać fotowoltaikę i energetykę wiatrową na lądzie, ale także aktywnie zaangażować się w projekty związane z energetyką wiatrową na morzu, w których dotąd Tauron nie uczestniczył.

Niestety (…), nie było udziału Grupy Tauron w pierwszym etapie morskiej energetyki wiatrowej, ale mam nadzieję, że nasze działania spowodują, iż do drugiego etapu - kolejnych pozwoleń na tworzenie sztucznych wysp - Grupa Tauron już w sposób aktywny będzie mogła dołączyć – zadeklarował prezes Taurona.

Komentując wyniki Grupy Tauron w pierwszym kwartale br. Strączyński ocenił, że są one jeszcze pod wpływem pandemii COVID-19, ale także sprzyjającej energetyce pogody - długa i cięższa niż w minionych latach zima spowodowała wzrost produkcji ciepła i prądu.

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wypracowała ok. 851 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – wyniosła 1 mld 735 mln zł, czyli o ponad 80 proc. więcej niż rok wcześniej. Tak duży wzrost wynikał m.in. ze zdarzeń jednorazowych, w tym restrukturyzacji portfela uprawnień do emisji CO2.

„Te nadzwyczaj dobre wyniki Grupy Tauron (w pierwszym kwartale – PAP) niestety nie mają dzisiaj podłoża fundamentalnego, tylko są w dużej części wynikiem sprzyjających nam zdarzeń jednorazowych” – powiedział prezes.

W całym 2021 roku Tauron spodziewa się stabilnych wyników, porównywalnych z tymi osiągniętymi w minionym roku – również zysk EBITDA ma być na – jak mówił prezes – „solidnym” poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego, bez zdarzeń jednorazowych.

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wydała na inwestycje 639 mln zł – 32 proc. mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Zmniejszenie nakładów wiązało się przede wszystkim z zakończeniem budowy nowego bloku energetycznego w Jaworznie, który pracuje od listopada ub. roku – była to prawdopodobnie ostatnia inwestycja w źródło węglowe w polskiej energetyce. Obecnie w segmencie wytwarzania Tauron nie inwestuje już w nowe źródła oparte na węglu.

Strączyński zapewnił, że Tauron nie prowadzi i nie bierze udziału w żadnych pracach, które miałyby dotyczyć potencjalnej fuzji Taurona i PGE; nie ma też informacji o tym, aby takie prace były prowadzone lub planowane. „Założenie jest, że Tauron pozostanie zupełnie odrębnym podmiotem, odrębnym bytem, odrębną grupą energetyczną, przez – myślę – najbliższe lata” – powiedział prezes, zastrzegając, że tego typu decyzje są domeną właściciela.

Pierwszy kwartał tego roku Grupa Tauron zamknęła przychodami ze sprzedaży w wysokości 6 mld 445 mln zł (wzrost rok do roku o 18 proc.), zyskiem operacyjnym (EBIT) rzędu 1 mld 212 mln zł (wzrost o 156 proc.), zyskiem EBITDA 1 mld 735 mln zł (wzrost o 81 proc.) oraz zyskiem w wysokości 851 mln zł wobec 161 mln zł w pierwszym kw. 2020 r.

W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wyprodukowała 4,22 terawatogodziny energii elektrycznej (wzrost wobec pierwszego kwartału 2020 o 31 proc.), w tym 0,48 TWh ze źródeł odnawialnych (spadek o 16 proc.), a także 5,15 PJ ciepła (wzrost o 4 proc.). Do odbiorców trafiło 13,79 TWh energii (wzrost o 4 proc.), zaś sprzedaż energii wyniosła 11,91 TWh (wzrost o 2 proc.). Liczba klientów Taurona wzrosła o ok. 53 tys. i przekroczyła 5,7 mln. Kwartalna produkcja węgla kamiennego wzrosła w Grupie rok do roku o 21 proc., do 1,43 mln ton, a sprzedaż tego surowca o 39 proc., do 1,24 mln ton.

Czytaj też: Koniec dotacji do pieców węglowych!

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze