Informacje

Elektrownia Jaworzno III / autor: tauron-wytwarzanie.pl
Elektrownia Jaworzno III / autor: tauron-wytwarzanie.pl

Tauron liczy na powrót bloku w Jaworznie do pracy w lutym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 września 2021, 14:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Tauron liczy, że naprawiany obecnie nowy blok energetyczny w Elektrowni Jaworzno będzie ponownie uruchomiony – zgodnie z uzgodnionym harmonogramem – do 25 lutego 2022 r. Tauron nie planuje zaangażowania kapitałowego w spółkę Rafako, która była wykonawcą bloku i prowadzi jego naprawę

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu br. został wyłączony z powodu usterek naprawianych obecnie przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Przy udziale Prokuratorii Generalnej trwają mediacje w tej sprawie między Tauronem a wykonawcą bloku.

Najważniejszym celem grupy Tauron jest ponowne uruchomienie jaworznickiego bloku do produkcji. Trwa proces mediacji z Rafako, z udziałem Prokuratorii Generalnej (…). Na dzisiaj nie ma istotnych, potwierdzonych przesłanek, aby termin (zakończenia prac, 25 lutego 2022 r.) uległ zmianie, pomimo sporu i mediacji, które nadal trwają – ocenił podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski.

Tauron wcześniej podał w komunikacie giełdowym, że otrzymał oświadczenie, w którym Rafako uzależniało sprawne zakończenie prac od kapitałowego zaangażowania się Taurona w tę spółkę. Jak podkreślał w czwartek wiceprezes Topolski, „Grupa Tauron nie prowadziła żadnych istotnych ustaleń” dotyczących ewentualnego wejścia kapitałowego do spółki Rafako.

Nasza strategia nie przewiduje inwestowania w obszar spółek budowlanych czy inżynieryjno-budowlanych. Spółka nie przewiduje wejścia kapitałowego w Rafako, co miałoby być warunkiem przy usuwaniu usterek – zapewnił Topolski, podkreślając, iż prace naprawcze w Jaworznie trwają, a informacje, iż Rafako mogłoby opuścić plac budowy, nie ziściły się.

Wiceprezes Taurona potwierdził, że blok w Jaworznie – podobnie jak inne aktywa wytwórcze oparte na węglu – ma być przekazany do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przypomniał, że zgodnie z obecnym harmonogramem resortu aktywów państwowych, przekazanie takich aktywów do NABE miałoby nastąpić w końcu przyszłego roku.

„Wówczas blok Nowe Jaworzno powinien już co najmniej kilka miesięcy pracować” – ocenił Topolski. Obecnie trwa procedura wyboru wspólnego doradcy, który ma pomóc MAP i firmom energetycznym w przygotowaniu i dokonaniu procesu wyceny oraz przekazania wytwórczych aktywów węglowych do NABE.

Patrząc na poziom odpisów w sprawozdaniu finansowym, wycena tego segmentu (wytwarzania energii w blokach węglowych - PAP) jest diametralnie inna niż wycena segmentu wydobycia. Tym samym ewentualne zbycie tych bloków węglowych może istotnie wpływać na poziom długu netto na poziomie skonsolidowanym grupy - ocenił wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma.

W ramach oddzielnego proces Tauron ma również zbyć na rzecz Skarbu Państwa akcje spółki Tauron Wydobycie, skupiającej należące do Grupy kopalnie węgla kamiennego. W środę Tauron podpisał w tej sprawie list intencyjny z resortem aktywów, co umożliwia formalne rozpoczęcie przygotowań do transakcji. Przeprowadzona zostanie wycena aktywów; jak mówił wiceprezes Surma, nie należy spodziewać się, by była ona „istotnie wysoka”.

Grupa zakłada, że spółka Tauron Wydobycie zostanie zbyta na rzecz Skarbu Państwa oddłużona, w formule sprzedażowej; nie będzie to miało istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki Taurona. Wiceprezes Surma zauważył, że zanim transakcja dojdzie do skutku, kluczowy jest proces prenotyfikacji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską polskiego programu dla górnictwa.

W pierwszym półroczu br. Grupa Tauron wypracowała 382 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – przekroczyła 2,9 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała 1,3 mld zł - 29 proc. mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Na osiągnięty w pierwszym półroczu br. wynik miało wpływ ujęcie odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów w ramach segmentów wytwarzania energii i wydobycia węgla w wysokości ponad 1,1 mld zł.

Pierwsze półrocze 2021 r. Grupa Tauron zamknęła przychodami ze sprzedaży rzędu prawie 11,9 mld zł (wzrost o 16 proc. wobec półrocza 2020), zyskiem operacyjnym (EBIT) w wysokości 731 mln zł (wzrost o 22 proc.), zyskiem EBITDA ponad 2,9 mld zł (wzrost o 21 proc.) oraz zyskiem netto w wysokości 382 mln zł (wobec 27 mln zł w pierwszym półroczu 2020). W samym drugim kwartale br. Tauron zanotował 469 mln zł straty netto.

Wskaźnik obrazujący stosunek długu netto do zysku EBITDA na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wyniósł 2,06x i był niższy od raportowanego rok wcześniej (2,66x) oraz na koniec grudnia zeszłego roku (2,5x).

Na wzrost przychodów Grupy w pierwszym półroczu br. wpłynęły przed wszystkim - jak podał Tauron - większa sprzedaż i wyższe ceny energii elektrycznej, przychody z rynku mocy i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych. Przedstawiciele Taurona spodziewają się dalszego wzrostu cen energii. Obecnie Grupa przygotowuje nowy wniosek taryfowy, na kolejny rok.

W pierwszym półroczu br. Tauron wytworzył ponad 7,7 terawatogodziny energii elektrycznej (wzrost wobec pierwszego półrocza 2020 o 32 proc.), w tym blisko 0,9 TWh ze źródeł odnawialnych (spadek o 11 proc.), a także 7,22 PJ ciepła (wzrost o 8 proc.). Do odbiorców trafiło 26,76 TWh energii (wzrost o 9 proc.), zaś sprzedaż energii wyniosła 22,53 TWh (wzrost o 4 proc.). Liczba klientów Taurona wzrosła w pierwszym półroczu o ok. 48 tys. i przekroczyła 5,74 mln.

Półroczna produkcja węgla kamiennego wzrosła w Grupie Tauron o 8 proc. - do 2,7 mln ton. Sprzedaż tego surowca była wyższa wobec pierwszego półrocza 2020 r. o 25 proc. i wyniosła 2,35 mln ton. Z własnych źródeł Tauron pokrył 49 proc. zapotrzebowania na węgiel. Strata netto segmentu wydobycia węgla wyniosła w pierwszym półroczu 320,8 mln zł. Do końca roku Grupa chce zmniejszyć wielkość zapasów węgla na zwałach do poziomów normatywnych.

Czytaj też: innogy zmienia się w E.ON. Będzie więcej energii odnawialnej

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze