Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KNF nałożyła 4,3 mln zł kary na mBank

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 maja 2021, 16:10

  • 0
  • Powiększ tekst

KNF nałożyła na mBank dwie kary pieniężne o łącznej wartości 4,3 mln zł. Przyczyną było „nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych”, dokonywanych przez fundusze, których mBank był bankiem-depozytariuszem.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w środę, że 16 kwietnia tego roku zostały wydane dwie decyzje administracyjne, dotyczące mBanku.

Decyzje dotyczyły nałożenia kary pieniężnej „w wysokości 50 000 zł za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz w związku z wyceną akcji jednej spółki” oraz kary pieniężnej w wysokości 4 250 000 zł za „nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w związku z wyceną pakietów wierzytelności” oraz za „niepodejmowanie czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z przepisami prawa”.

Zdaniem KNF, część funduszy zawierała aneksy do umów, co było działaniem na szkodę klientów.

Fundusze easyDebt, GetPro, GBWP oraz Universe 3, będąc stroną sprzedającą umów przelewu wierzytelności, zawierały aneksy do umów przesuwające termin zapłaty ceny, mimo już wcześniej odroczonych terminów płatności. Zawieranie kolejnych aneksów do umów, skutkujących odsunięciem terminu uzyskania należności, było działaniem wbrew interesowi uczestników funduszy – informuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, bank-depozytariusz powinien „przyczyniać się do przestrzegania przepisów w zakresie działalności funduszu oraz zapewniać wykonywanie działalności inwestycyjnej zgodnie z przepisami”.

Po tym, jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na mBank dwie kary finansowe w łącznej kwocie 4,3 mln zł, bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. mBank podkreśla, że decyzja KNF nie jest ostateczna ani prawomocna.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: CBA i KAS zlikwidowały „fabrykę faktur” wartą 1 mld zł

Powiązane tematy

Komentarze