Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KNF: 1,5 mln zł kary dla Agio Funds TFI

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lipca 2022, 16:50

  • 0
  • Powiększ tekst

KNF nałożyła 1,5 mln zł kary na Agio Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. m.in. za zarządzanie ARIONN FIZ w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny i niezapewniający zachowania należytej staranności - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w poniedziałek.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w poniedziałek, że wydała 24 czerwca 2022 r. decyzję nakładającą na Agio Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1 500 000 zł.

Towarzystwo ukarano za brak sprawowania bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez podmiot trzeci czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym ARIONN Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (obecnie: ARIONN FIZ w likwidacji), zarządzanie ARIONN FIZ w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny i niezapewniający zachowania należytej staranności, sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem przez podmiot trzeci portfelem inwestycyjnym ARIONN FIZ, z naruszeniem interesów uczestników funduszu, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 października 2019 r. - doprecyzowano w komunikacie KNF.

KNF zwróciła uwagę, że w trakcie zarządzania portfelem inwestycyjnym ARIONN FIZ przez spółkę, której towarzystwo zleciło zarządzanie, dochodziło do nieprawidłowości w ramach bieżącego nadzoru towarzystwa nad zarządzającym.

Towarzystwo nie weryfikowało merytorycznie dokumentacji dotyczącej transakcji funduszu, nie analizowało ani nie akceptowało decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzającego. Tymczasem decyzje inwestycyjne, badane w toku postępowania, nie stanowiły wystarczającego uzasadnienia dla dokonania przez fundusz lokat. Towarzystwo nie zgłaszało zastrzeżeń do transakcji funduszu przeprowadzonych w oparciu o te decyzje - podkreśliła KNF.

Według KNF towarzystwo nie wykonywało czynności analitycznych i kontrolnych dotyczących lokat spółek portfelowych funduszu. Nie analizowało działalności tych spółek ani ich poszczególnych transakcji, jak również metod, sposobu ich finansowania czy ich sytuacji finansowej. „Towarzystwo uznało, że nadzór w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu nie obejmuje działalności prowadzonej za pośrednictwem spółek celowych” - dodała KNF.

KNF zaznaczyła, że w okresie, do którego odnosi się decyzja komisji, towarzystwo przeprowadziło tylko jedną kontrolę dotyczącą realizacji obowiązków zarządzającego i skontrolowało niewielką ich część. „Kontrola ta w minimalnym zakresie dotyczyła działalności inwestycyjnej funduszu” - poinformowano.

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na nieskuteczność przyjętego przez towarzystwo modelu nadzoru nad czynnościami powierzonymi zarządzającemu. Częstotliwość i zakres kontroli nie były wystarczające do zapewnienia skutecznego nadzoru nad zarządzającym. Nie dostarczały one towarzystwu bieżących i kompleksowych informacji na temat sposobu wykonywania powierzonych mu czynności - podkreśliła KNF .

Zdaniem KNF brak pełnej i aktualnej wiedzy po stronie towarzystwa spowodował, że nie zapewniono należytego poziomu ochrony interesów inwestorów. Mogło się to przełożyć na brak odpowiednich działań, podejmowanych we właściwym czasie, tak, aby zapewnić ochronę ich interesów - stwierdzono.

KNF dodała, że maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

KNF podkreśliła w komunikacie, że obowiązkiem towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest bieżący nadzór nad czynnościami powierzonymi zarządzającemu. Przez cały czas trwania zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu przez inny podmiot, towarzystwo funduszy inwestycyjnych pozostaje odpowiedzialne za właściwe wykonanie przekazanych zadań, w tym za wykonywanie ich zgodnie z przepisami i interesem uczestników funduszy - zaznaczono.

Nadzór nad powierzonymi przez dane towarzystwo czynnościami powinien być sprawowany w trybie ciągłym i powinien on mieć charakter kompleksowy. Powinien obejmować wszystkie powierzone czynności w sposób dostosowany do profilu działalności i jej zakresu (…) - zauważa KNF.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze