Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Cyfryzacja? Nie, w tej sprawie to niepotrzebny obowiązek!

Robert Olesiński

Robert Olesiński

redaktor portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 11 sierpnia 2021, 10:31

  • 4
  • Powiększ tekst

Coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić za pośrednictwem internetu, ale są takie, które niepotrzebnie obciążają obywateli niepotrzebnymi obowiązkami, w dodatku grozi się nam sankcjami. Taką sprawą jest konieczność zgłaszania kupna i sprzedaży samochodu. Cyfryzacja KPRM chwali się, że można to zrobić przez internet. Ale po co?

Dlaczego obywatel musi to zrobić, skoro:

  1. W urzędzie skarbowym kupujący musi zarejestrować umowę kupna/sprzedaży i zapłacić podatek.

  2. W urzędzie gminy musi zarejestrować pojazd, często wymienić tablice rejestracyjne i wnieść odpowiednią opłatę. Tam też przedstawia umowę kupna/sprzedaży, z adnotacją urzędu skarbowego.

  3. U ubezpieczyciela sprzedający musi zgłosić ten fakt, a kupujący musi dokonać nowego ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Wszystkie te instytucje, w tym dwie należące do administracji państwa odnotowują fakt kupna/sprzedaży pojazdu. Firma ubezpieczeniowa również przekazuje do systemu dostępnego dla służb publicznych taką informację. W ramach e-administracji taka informacja powinna natychmiast być odnotowana i z pewnością jest.

Dlaczego zatem obywatel jest obciążany kolejnym obowiązkiem? Czy planowana jest jakakolwiek zmiana w tym zakresie? Jeżeli nie, to dlaczego? Takie pytania postawiliśmy Cyfryzacji KPRM i Ministerstwu Infrastruktury. Niestety, odpowiedzi i wyjaśnienia jakie uzyskaliśmy są absolutnie niezadowalające, pomijające istotę sprawy.

Z Cyfryzacji KPRM otrzymaliśmy takie wyjaśnienie: „za przepisy dotyczące rejestracji pojazdów odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. (…) Naszym zdaniem obecne rozwiązania w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i systemu teleinformatycznego wspierającego tę ewidencję pozwalają na udostępnianie podmiotom uprawnionym danych o pojazdach i ich właścicielach, w tym o zbyciu lub nabyciu pojazdu, które mogłyby być wykorzystywane w poszczególnych procedurach.

Aktualnie zbycie i nabycie pojazdu może być odnotowane w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów przez właściwego starostę po zgłoszeniu tego faktu przez zbywcę lub nabywcę bezpośrednio w urzędzie, ale również przy pomocy uruchomionej na początku ubiegłego roku e-usługi.

Od czerwca tego roku działa również usługa pozwalająca na nowego rejestrację pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży – bez konieczności wizyty obywatela w urzędzie.

Podsumowując - rozwiązania techniczne w ramach systemu CEPiK2.0 pozwalają na odnotowywanie i udostępnianie informacji o zbyciu lub nabyciu pojazdu, niemniej jednak obowiązki nałożone na obywateli związane ze zgłaszaniem umowy kupna/sprzedaży określone są w ustawach znajdujących się we właściwości ministrów infrastruktury i finansów.

Tyle Cyfryzacja KPRM, a teraz resort infrastruktury: „przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.zm.) nakładają na właściciela pojazdu określone obowiązki, m.in. wynikający z art. 78 ust. 2 pkt 1, zgodnie z którym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. – nie jest więc przepisem nowym i nie wprowadza nowego obowiązku dla obywatela.

Dane i informacje przekazane przez właściciela pojazdu wraz z zawiadomieniem o nabyciu/zbyciu pojazdu (podobnie jak inne dane rejestracyjne pojazdu) są przekazywane przez organ rejestrujący do Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Aktualność danych o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów jest istotna dla wielu organów, które z nich korzystają, jak również dla właścicieli pojazdów.

Obowiązek zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu właściwego organu rejestrującego ma określone cele związane z szeroko pojmowanym funkcjonowaniem w Polsce systemu rejestracji i ewidencji pojazdów i jest obowiązkiem odrębnym, różniącym się od obowiązków nałożonych na właścicieli pojazdów (i realizowanych przez organy inne niż organy rejestrujące) na gruncie innych ustaw, w tym ustaw będących we właściwości ministra finansów (np. podatki, ubezpieczenia).

W przypadku wniosku o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu przepisy umożliwiają złożenie jednocześnie zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu. Nie trzeba wówczas robić tego odrębnie.

Ministerstwo Infrastruktury nie planuje aktualnie zmian w zakresie regulacji dotyczących przeniesienia własności pojazdu.

Na okrągło i bez wyjaśnień najważniejszych dla obywatela. Ale to co najbardziej się rzuca w oczy to ten fragment odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury: „Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. – nie jest więc przepisem nowym i nie wprowadza nowego obowiązku dla obywatela. (…) i dalej (…) Ministerstwo Infrastruktury nie planuje aktualnie zmian w zakresie regulacji dotyczących przeniesienia własności pojazdu.

I tu leży właśnie problem. Od 1 stycznia 1998 roku minęły już ponad 23 lata! Ile się w tym czasie zmieniło. Pojawił się internet, wiele spraw można załatwić za jego pośrednictwem. Może warto zatem aby resort infrastruktury wprowadził zmiany „w zakresie regulacji dotyczących przeniesienia własności pojazdu” I nie obciążał obywateli nieistotnymi obowiązkami.

Niestety bardzo często jest tak, że kiedyś ustanowiono jakiś przepis, lata minęły, a rzeczywistość absolutnie nie przystaje do tego przepisu. Warto pod tym kątem zrobić ich przegląd.

CZYTAJ TEŻ: Ponad 20 tysięcy niebezpiecznych stron

Powiązane tematy

Komentarze