Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

List w sprawie dyskryminacji polskich przedsiębiorstw przed Europejskim Kongresem Mobilności Pracy

Ewa Tylus

Ewa Tylus

Dziennikarka "Gazety Bankowej" i "wGospodarce.pl"

  • Opublikowano: 3 kwietnia 2014, 21:28

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska Izba Handlu w ub. tygodniu skierowała do Premiera, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oficjalne pismo ws. dyskryminacji polskich przedsiębiorców delegujących pracowników do krajów Unii (w szczególności dotyczy to Francji i Niemiec oraz Belgii). PIH pisze w nim, że przedstawiciele firm wielokrotnie informowali, że „organy administracji państwowych krajów przyjmujących podejmują działania mające na celu umniejszenie roli polskich przedsiębiorstw, a w dłuższej perspektywie wyeliminowanie ich z rynku”.

"Z otrzymywanych informacji wynika, że często dochodzi do przekroczenia uprawnień, nękania uciążliwymi, nieuzasadnionymi i nieproporcjonalnymi kontrolami, tworzenia barier administracyjnych niezgodnych z prawodawstwem unijnym, coraz częstszych przypadków szkalowania polskich firm i pracowników z Polski w mediach. Co więcej istnieją podstawy, by sądzić, iż wspomniane kontrole nie mają podstaw merytorycznych, a są narzędziem służącym do realizacji określonej polityki wobec legalnie działających polskich firm, które są wysoko oceniane przez lokalnych klientów i partnerów"

-– czytamy w liście.

Przykłady dyskryminacji z jakimi spotykają się firmy delegujące z Polski to m. in. zarzuty dotyczące nielegalnego delegowania pracowników formułowane przez instytucje kontrolujące przeciwko polskim firmom, wydawanie postanowień bez zakończenia lub nawet wszczęcia procesu kontroli, naruszanie dobrego imienia i wizerunku polskich przedsiębiorstw, przekraczanie uprawnień w procesie kontroli, zmasowane kontrole, żądanie przez instytucje kontrolujące innych niż przewidziane przez prawo dokumentów przetłumaczonych na język kraju przyjmującego – często w nierealnych do zrealizowania terminach. Przedsiębiorcy zgłaszają także przypadki bezprawnego wymuszania danych finansowych i handlowych nie mających związku z kontrolą. Czasami Francuzi wymagają od agencji pracy tymczasowej dokumentów poświadczających przynależność do kas urlopowych, ale tylko w niektórych przypadkach kontrolerzy mają do tego prawo. Powszechne są donosy na Polaków. Przypadki konkretnych firm, które ucierpiały na prześladowaniach zostały podane w załącznikach do listu. Problem jest poważny i z roku na rok pogłębia się. PIH apeluje o podjęcie skutecznych działań, aby powstrzymać nieuczciwe praktyki dyskryminacji, które utrudniają świadczenie usług polskim firmom w Unii Europejskiej łamiąc zasadę swobody działalności gospodarczej w UE. Problem wymaga więc interwencji władz Polski, tym bardziej, że media rozpowszechniają informacje na temat polskich firm, przyczyniające się do budowania negatywnego wizerunku polskich pracowników i firm na rynkach państw tzw. „starej Unii”.

-- W naszym przekonaniu tylko odpowiednio zdefiniowane i wspólne dla wszystkich państw członkowskich mechanizmy kontroli zagwarantują zachowanie podstawowych swobód europejskich: wolnego przepływu towarów, kapitału i usług – będących filarami, na których opiera się Unia Europejska

-– oświadcza PIH.

Kwestie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w UE oraz dyskryminacji polskich usługodawców w UE (praktyki państw zachodnich zmierzające do ochrony ich rynków pracy i zbytu) będą poruszane na II Europejskim Kongresie Mobilności Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który organizuje Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy w dniach 7-8 kwietnia. W kongresie wezmą udział m. in. Sjoerd Feenstra z dyrekcji generalnej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans Komisji Europejskiej, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wykładowcy i przedsiębiorcy. Program znajduje się na stronie: http://www.koordynacja.org/2014/program/

Polska Izba Handlu popiera projekt kompromisowych zapisów dyrektywy wdrożeniowej (dyrektywa wdrożeniowa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 WE), wynegocjowanych przez rząd RP, których egzekwowanie ma zapewnić ochronę przed nieuprawnionym i nierównym traktowaniem podmiotów na unijnym rynku. 13 marca 2014 Polska Izba Handlu oraz Inicjatywa Mobilności Pracy i Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji zorganizowały w tej sprawie konferencję prasową w Polskiej Agencji Prasowej. Obecna tam prezes PIHP we Francji, Hanna Stypułkowska-Goutierre potwierdziła przykre doniesienia, zwracając uwagę na to, że we Francji wymiar sprawiedliwości nie jest po stronie polskich przedsiębiorców. PIH prowadziła już rozmowy na temat problemu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. PIH proponuje powołanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej specjalnej rady konsultacyjno-doradczej ds. pracowników delegowanych, która miałaby pełnić funkcję organu pomocniczego. W jej skład weszliby zaproszeni przez ministra przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług oraz ochroną praw pracowników delegowanych. Taka rada z pewnością nie zastąpi zdecydowanej reakcji Ministra Spraw Zagranicznych albo nawet Premiera adresowanej do decyzyjnych osób we Francji, Niemczech czy Belgii. Czekamy na odpowiedź MSZ, co zamierza uczynić z problemem.

Powiązane tematy

Komentarze