Opinie

fot. www.freeimages.com
fot. www.freeimages.com

Holding spółek Skarbu Państwa ma służyć realizacji celów rozwoju całego państwa

Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Dr nauk ekonomicznych, poseł na sejm RP, poseł do PE w latach 2004-2009, obecnie ponownie wybrany, wcześniej marszałek województwa mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, nauczyciel akademicki Politechniki Radomskiej, promotor wielu prac magisterskich i licencjackich.

  • Opublikowano: 2 marca 2016, 18:20

    Aktualizacja: 2 marca 2016, 18:23

  • 2
  • Powiększ tekst

Zaledwie po trzech miesiącach od momentu powołania na stanowisko, nowy minister skarbu przedstawia jasną koncepcję zarządzania majątkiem państwowym i wyznacza kres funkcjonowania swego resortu.

1. Minister skarbu Dawid Jackiewicz mówi ostatnio nie tylko o wygaszaniu procesu prywatyzacji głównych spółek skarbu państwa, ale także o pracach nad stworzeniem holdingu największych z nich.

Minister intensywnie porządkuje swoje „gospodarstwo”, przekazuje tzw. spółki branżowe poszczególnym resortom, (np. porty ministrowi Gospodarki Morskiej) spółki rolnicze (np. Krajowa Spółka Cukrowa, Elewarr) ministrowi rolnictwa, przy czym najwięcej z nich zostanie przekazanych nowo utworzonemu resortowi energii.

W tym przypadku dzieje się to na podstawie niedawno przyjętej przez parlament ustawy, a poszczególne spółki energetyczne trafią do tego resortu w dwóch turach w kwietniu i w lipcu. Są to zarówno kopalnie węgla będące własnością Skarbu Państwa ale także spółki energetyczne (PGE, Tauron, Enea, Energa), paliwowe (Lotos i Orlen) i wreszcie gazowe (PGNiG).

2. Ale najważniejszą częścią tej koncepcji jest utworzenie ze swoistych sreber rodowych, najważniejszych spółek Skarbu Państwa. państwowego holdingu, który będzie uczestniczył w realizacji polityki rozwojowej państwa. Minister Jackiewicz wymienił jako potencjalnych uczestników takiego holdingu między innymi spółki z sektora finansowego PKO BP i PZU, ale także Grupę Azoty, KGHM, Polski Holding Nieruchomości i LOT.

Szef resortu skarbu uzasadnił idę powołania tego podmiotu koniecznością wykorzystania potężnych aktywów gospodarczych jakimi są wyżej wymienione spółki Skarbu Państwa do realizacji inwestycji infrastrukturalnych ważnych dla rozwoju gospodarczego państwa.

3. Minister zwrócił uwagę, że spółki te do tej pory realizowały indywidualne strategie rozwojowe, często wzajemnie nie skorelowane, co oznaczało marnowanie ogromnych możliwości rozwojowych.

Dlatego konieczna jest odpowiednia zmiana stanu prawnego, aby powstanie takiego holdingu było możliwe, co więcej w związku z tym, że wymienione podmioty gospodarcze, są spółkami giełdowymi, potrzebne przygotowanie rozwiązań, które pozwolą na uczciwe potraktowanie akcjonariuszy mniejszościowych.

Muszą oni mieć świadomość, że nie są akcjonariuszami typowych podmiotów komercyjnych ale spółek które mają uczestniczyć we wzmacnianiu gospodarki państwa, przy czym nie musi się to odbywać ich kosztem.

Jak wyjaśnia minister przy tego rodzaju przedsięwzięciach wspieranych przez rząd spółkom ją realizującym będą udzielane gwarancje rządowe w związku z dłuższym okresem zwrotu kapitału z danej inwestycji i to rozwiązanie będzie korzystne także dla inwestorów mniejszościowych.

Minister zapowiedział także opracowanie dla tych spółek długofalowej polityki dywidendowej na podstawie której akcjonariusze mniejszościowi będą informowani jak w ciągu 2-3 najbliższych lat będą wyglądały „widełki” poboru dywidendy, których Skarb Państwa będzie się trzymał.

  1. Minister Jackiewicz podkreślił, że procedura przekazania spółek ministrom branżowym, a także powołanie państwowego holdingu spółek powinny zakończyć się najdalej do połowy przyszłego roku. Wtedy pozostałe sprawy za które do tej pory odpowiada resort skarbu powinny zostać przekazane do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a sam resort skarbu zostałby zlikwidowany.

Powiązane tematy

Komentarze