Opinie

 Od lewej: prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, europoseł Beata Szydło, premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, 28 bm. w Opolu / autor: PAP/Krzysztof Świderski
Od lewej: prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, europoseł Beata Szydło, premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, 28 bm. w Opolu / autor: PAP/Krzysztof Świderski

Teraz „Piątka dla zdrowia”!

Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Dr nauk ekonomicznych, poseł na sejm RP, poseł do PE w latach 2004-2009, obecnie ponownie wybrany, wcześniej marszałek województwa mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego, minister-szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, wojewoda radomski, nauczyciel akademicki Politechniki Radomskiej, promotor wielu prac magisterskich i licencjackich.

  • Opublikowano: 29 września 2019, 11:45

  • Powiększ tekst

Wczoraj w Opolu na kolejnej Konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zostały przedstawione przez ministra Macieja Szumowskiego propozycje zmian na nadchodzącą kadencję w postaci „Piątki dla zdrowia”.

Wcześniej odbyła się debata poświęcona problemom ochrony zdrowia moderowana przez wicepremiera Piotra Glińskiego, w której udział wzięli obecna europoseł , a wcześniej premier Beata Szydło, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister zdrowia w rządzie AWS wybitny neurochirurg ,profesor Wojciech Maksymowicz.

Była to bardzo interesująca dyskusja, której konkluzja sprowadzała się do stwierdzenia, że zadaniem dobrze zorganizowanego państwa, powinno być zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostępu do dobrze działającej publicznej służby zdrowia (prywatna ochrona zdrowia może być tylko jej niewielkim uzupełnieniem).

Po tej debacie minister Łukasz Szumowski zapowiedział, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uzyska w wyborach większość pozwalającą na samodzielne rządzenie, to utworzony po wyborach rząd podejmie działania które ujął w postaci wspomnianej już „Piątki dla zdrowia”.

Po pierwsze rząd Prawa i Sprawiedliwości zobowiązuje się do podwojenia środków finansowych na publiczną ochronę zdrowia w stosunku do okresu rządów PO-PSL (w 2015 roku ostatnim roku tych rządów środki na publiczną ochronę zdrowia wyniosły około 75 mld zł).

Już obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadził w Sejmie ustawę, która wprowadza stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia aż do 6 proc. PKB w 2024 roku, co oznacza coroczne powiększanie środków na tych cel o przynajmniej kilkanaście miliardów złotych.

W tym roku nakłady te przekroczą już 5% PKB i wyniosą około 103 mld zł, w roku 2020 wniosą przynajmniej 115 mld zł, a we wspomnianym roku 2024 przekroczą kwotę 160 mld zł co oznacza ich więcej niż podwojenie w stosunku do 2015 roku.

Po drugie zostanie utworzony wynoszący ponad 2 mld zł Fundusz Modernizacji Szpitali przeznaczony na modernizację i remonty głównie powiatowych szpitali , a także na ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny (corocznie z tego funduszu około 100 mln zł będzie przeznaczanych na informatyzację szpitali).

Należy przy tej okazji przypomnieć ,że ponad 95% szpitali w Polsce jest prowadzonych przez samorządy gminne (głównie duże miasta), samorządy powiatowe, a także samorządy województw.

I to one odpowiadają za substancję materialną szpitali, a także ich wyposażenie, a więc uruchomienie wspomnianego Funduszu, będzie znaczącym wsparciem dla samorządów w procesie ich modernizacji.

Trzecim elementem „Piątki dla zdrowia” jest zapewnienie każdemu obywatelowi naszego państwa możliwości cyklicznie wykonywanych nadań kontrolnych (będzie to specjalny bon przysługujący każdemu pacjentowi).

Taki pakiet będzie miał charakter indywidualny, czyli dostosowany do wieku, płci, stanu zdrowia pacjenta i będzie dawał możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań dla grup pacjentów wysokiego ryzyka.

Czwarty element to objęcie szczególna opieką seniorów i osoby niesamodzielne, w każdym powiecie powstanie więc dzienny dom opieki, a każdy szpital powiatowy będzie prowadził oddział opieki długoterminowej.

Wreszcie piąte posunięcie to reorganizacja i rozbudowa istniejącego Centrum Onkologii w Warszawie, na którą w ciągu najbliższych kliku lat rząd che przeznaczyć około 1 mld zł, tak aby powstał nowoczesny, scentralizowany i specjalistyczny ośrodek badawczy dla pacjentów onkologicznych.

A więc w piątce znalazły się dwa posunięcia zmierzające do poprawy infrastruktury ochrony zdrowia, dwa zaadresowane do pacjentów , wreszcie jeden to radykalne zwiększenie finansowania i są to realistyczne zamierzenia w tej dziedzinie na najbliższe cztery lata.

Źródło: wPolityce.pl

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych