Analizy

Dolar zyskał po danych z amerykańskiego rynku pracy

źródło: Daniel Kostecki, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych HFT Brokers Dom Maklerski

  • Opublikowano · 1 kwietnia 2016, 17:18

  • 0
  • Tagi: dolar EUR Euro EUR/PLN EUR/USD Kursy walut rynek walutowy USD USD/PLN
  • Powiększ tekst

Dziś o godzinie 14:30 zostały opublikowane dane z amerykańskiego rynku pracy, w większości bijąc oczekiwania ekonomistów.

Powyżej oczekiwań ukształtował się odczyt dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, gdzie w marcu przybyło 215 tys. nowych etatów przy konsensusie na poziomie 205 tys. Pozytywnie został także zrewidowany poprzedni odczyt z 242 tys. do 245 tys. W górę ruszyła także dynamika przeciętnego godzinowego wynagrodzenia. W marcu w ujęciu miesięcznym wyniosła ona 0,3 proc. (oczekiwano 0,2 proc.), a w skali rocznej wzrost wyniósł 2,3 proc. Rozczarował jedynie wzrost stopy bezrobocia do poziomu 5,0 proc. z 4,9 proc. poprzednio. Oprócz ogólnych wartości warto również spojrzeć głębiej w strukturę zatrudnienia w USA.

Sprawdźmy zatem szczegóły opublikowanego dzisiaj raportu, celem zapoznania się, w których sektorach przybyło najwięcej nowych miejsc pracy, a w których doszło do zmniejszenia zatrudnionych. I tak też na prowadzenie wysuwają się sektory handlu detalicznego oraz opieki zdrowotnej, w których w marcu pojawiło się odpowiednio 48 000 oraz 37 000 nowych miejsc pracy. Sporą niespodzianką jest przyrost na poziomie 37 000 w sektorze budowalnym, w szczególności w budownictwie i inżynierii obiektów wielkopowierzchniowych.

Niestety po raz kolejny potwierdza się trend wzrostu nowych miejsc pracy w sektorach nie będących strategicznymi dla rozwoju amerykańskiej gospodarki (handel detaliczny, opieka zdrowotna, usługi gastronomiczne), natomiast w sektorach bardziej istotnych jesteśmy świadkami odwrotnych trendów.

W sektorze produkcyjnym w marcu liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 29 000, przy czym największy spadek dotknął firm produkujących dobra trwałe. Spoglądając na historyczne wyniki, to spadek zatrudnionych w tym sektorze jest największy od 2009 roku. Równie słabo wygląda sektor wydobywczy, w którym w marcu ubyło 12 000 zatrudnionych i od osiągnięcia szczytu we wrześniu 2014 roku, zatrudnienie w tym sektorze zmniejszyło się aż o 185 000.

Dzisiejsze publikacje przyczyniły się do przesunięcia w oczekiwaniach odnośnie podwyżek stóp procentowych za oceanem. Inwestorzy, na podstawie kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych, jeszcze wczoraj wyceniali możliwość jednej podwyżki o 25 p.b. na czerwiec 2017 roku, a po danych kontrakty wskazują na wycenę podwyżki w marcu 2017. W konsekwencji dolar umocnił się na szerokim rynku, a jego indeks dziś do godziny 16:51 zyskał 0,28 proc.

Komentarze