Analizy

W polskiej polityce pieniężnej bez zmian

źródło: Roman Przasnyski, Główny Analityk GERDA BROKER

  • Opublikowano: 1 lipca 2016, 11:45

  • 0
  • Powiększ tekst

W najbliższych dniach poznamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, a z protokołów Fed i Europejskiego Banku Centralnego dowiemy się co słychać w polityce pieniężnej głównych banków centralnych świata. Napłyną także ważne informacje z gospodarek Niemiec, Chin i Stanów Zjednoczonych.

Gospodarka: Informacje – Wydarzenia – Opinie

Kończące się w środę posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie powinno przynieść zmiany wysokości stóp procentowych, ale będzie szczególnie interesujące ze względu na prezentację okresowego raportu zawierającego prognozy inflacji i dynamiki gospodarki. Choć co do trafności przewidywań analityków naszego banku centralnego formułowane są ostatnio krytyczne opinie, to jednak są one źródłem cennych informacji oraz wskazówek dotyczących przyszłych decyzji RPP. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ocenę perspektyw wzrostu PKB, w kontekście słabszych wyników za pierwszy kwartał.

Mimo, że zaskakujący wynik brytyjskiego referendum z pewnością wpłynie na politykę pieniężną głównych banków centralnych świata, skłaniając EBC do dalszego stymulowania europejskiej gospodarki, a w przypadku Fed odsuwając termin kolejnej podwyżki stóp procentowych, z uwagą będzie analizowana treść protokołów z poprzednich posiedzeń obu banków, które zostaną opublikowane w środę i czwartek.

Szczególnie trudne zadanie stoi przed amerykańską rezerwą federalną, której plany pokrzyżowały nie tylko obawy związane z Brexitem, ale także zaskakująco słabe majowe dane z rynku pracy. W tym kontekście istotne znaczenie będą mieć publikowane w piątek informacje o liczbie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Oczekuje się, że czerwiec przyniósł znaczną poprawę w tym zakresie, a nie wykluczone, że w górę skorygowane zostaną także dane za maj. Gdyby okazało się, że osłabienie na rynku pracy było jedynie incydentalne, przed podwyżką stóp w Stanach Zjednoczonych powstrzymywałaby tylko czynniki zewnętrzne.

Z punktu widzenia oceny perspektyw światowej gospodarki, ważne sygnały może przynieść wtorkowa publikacja wskaźników PMI, prognozujących kondycję sektora usług. Jak zwykle uwaga będzie się koncentrować głównie na USA, Niemczech i Chinach. W przypadku strefy euro i naszych zachodnich sąsiadów, ważne będą także dane dotyczące zamówień w przemyśle, produkcji przemysłowej oraz dynamiki eksportu i importu.

Powiązane tematy

Komentarze