Analizy

Gospodarka rośnie na konsumpcji

źródło: Roman Przasnyski, Główny Analityk GERDA BROKER

  • Opublikowano: 31 maja 2017, 10:59

  • 2
  • Powiększ tekst

GUS potwierdził swoje wcześniejsze szacunki dotyczące polskiej gospodarki. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 4 proc., a więc najmocniej od końca 2015 r. Dane za pierwszy kwartał wciąż pokazują, że główną siłą napędową polskiej gospodarki jest konsumpcja gospodarstw domowych

To głównie zasługa konsumpcji gospodarstw domowych, która była wyższa niż przed rokiem o 4,7 proc. Jednocześnie spożycie ogółem zwiększyło się o 3,9 proc., przyczyniając się do wzrostu PKB znacznie mocniej niż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, gdy jego wpływ sięgał jedynie 1,7 proc. Można mówić o poprawie w zakresie inwestycji, jednak sprowadza się ona na razie do wyhamowania negatywnych tendencji, widocznych w 2016 r. Nakłady na środki trwałe zwiększyły się jedynie o 0,3 proc. licząc w cenach stałych. W efekcie inwestycje miały neutralny wpływ na dynamikę PKB.

»»» Więcej o informacji GUS czytaj tutaj:

GUS: PKB wzrósł w I kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w ujęciu rocznym

Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w przypadku handlu zagranicznego. Eksport netto przyczynił się do wzrostu gospodarczego jedynie o 0,1 punktu procentowego, a więc w znacznie mniejszym stopniu, niż miało to miejsce w czwartym kwartale 2016 r., gdy nadwyżka eksportu nad importem powiększyła PKB o 0,8 punktu.

Dane za pierwszy kwartał wciąż pokazują, że główną siłą napędową polskiej gospodarki jest konsumpcja gospodarstw domowych. Niekorzystne tendencje w zakresie inwestycji zostały zahamowane, jednak nadal brakuje bardziej istotnego ich przyspieszenia, które powinno być widoczne w kolejnych kwartałach. Jednocześnie trudno będzie liczyć na wyraźne wparcie tempa wzrostu PKB przez nadwyżkę w handlu zagranicznym, mimo dobrej koniunktury w otoczeniu. W warunkach rosnących szybko dochodów obywateli oraz inwestycyjnego przyspieszenia, należy się liczyć ze zwyżką importu.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze