Informacje

Siedziba UOKiK / autor: Fratria
Siedziba UOKiK / autor: Fratria

Ponad 1,2 mln zł kary dla spółki Solgar

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 sierpnia 2021, 12:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję - poinformował w poniedziałek UOKiK. Dodał, że na spółkę nałożono ponad 1,2 mln zł kary

Według UOKiK Solgar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółką, która wprowadza do obrotu w Polsce suplementy diety, m.in. witaminy, zioła i mikroelementy, wytwarzane przez amerykańską spółkę Solgar Inc. Sprzedawane są one w punktach sprzedaży stacjonarnej, głównie w aptekach, jak też przez internet - podano w poniedziałkowym komunikacie urzędu.

W wydanej decyzji Prezes UOKiK stwierdził, że Solgar Polska ustalała ze swoimi kontrahentami - sprzedawcami detalicznymi - stosowanie minimalnych cen odsprzedaży suplementów diety” - zaznaczono.

Według prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, cytowanego w komunikacie, przeprowadzone postępowanie wykazało, że przez wiele lat detaliści nie mogli sprzedawać produktów marki Solgar taniej, niż w cenach odgórnie narzuconych przez Solgar Polska. „To oznacza, że konsumenci płacili za suplementy więcej, niż mogliby to robić w warunkach uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami” – wskazał Chróstny.

Dodał, że nałożył na Solgar Polska karę ponad 1,2 mln zł. „Postępowanie wykazało również, że odpowiedzialność za zmowę ponoszą dwie osoby ze ścisłego kierownictwa spółki” - przekazał Chróstny. Wyjaśnił, że „istotny wpływ na funkcjonowanie zmowy” mieli prezes i członek zarządu Solgar Polska, którzy koordynowali i nadzorowali działania pozostałych pracowników spółki związane z ustalaniem cen.

W ocenie Urzędu niedozwolone porozumienie trwało co najmniej od marca 2010 r. do przynajmniej października 2017 r. Ustalenia początkowo miały formę pisemną i były wprost wyrażone w antykonkurencyjnych zapisach zawartych w umowach łączących Solgar Polska z dystrybutorami.

Dodatkowo, porozumienie wspierane było przez działania o charakterze nieformalnym, oparte na kontaktach e-mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich spotkaniach” - przekazano. Dodano, że od 2015 r. zmieniono treść umów z dystrybutorami i usunięto z nich postanowienia odnoszące się do stosowania ustalonych detalicznych cen odsprzedaży. „Solgar Polska i dystrybutorzy detaliczni nadal jednak podejmowali uzgodnienia w oparciu o kontakty e-mailowe, telefoniczne, a także bezpośrednie spotkania” - zaznaczył urząd.

Zdaniem UOKiK Solgar Polska monitorowała ceny stosowane przez jej partnerów handlowych i podejmowała działania, jeśli któryś z nich próbował sprzedawać suplementy taniej. Za nieprzestrzeganie ustaleń, „dystrybutorom groziły ze strony Solgar Polska środki odwetowe”, m.in. utrata preferencyjnych warunków współpracy, a nawet wypowiedzenie umowy. Zwrócono uwagę, że sprzedawcy również obserwowali wzajemnie swoje stawki i informowali Solgar Polska, jeżeli któryś z nich stosował niższe.

Urząd dodał, że zgodnie z sentencją decyzji prezes UOKiK nałożył na: „ Solgar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1 251 734,76 zł (…), Grażynę Durkiewicz karę pieniężną w wysokości 187 500,00 zł (…), p. Barbarę Szymaniak karę pieniężną w wysokości 93 750,00 zł.”.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu. Przypomniano, że maksymalna kara za porozumienie ograniczające konkurencję wynosi 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy, a w przypadku osób fizycznych – 2 mln zł.

UOKiK przypomniał, że kar za porozumienie ograniczające konkurencję można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar - leniency - podkreślił UOKiK.

Czytaj też: UOKiK zajmie się Paypalem. Chodzi o zmiany warunków umów

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze