Informacje

Roman Jamiołkowski / autor: Materiały prasowe
Roman Jamiołkowski / autor: Materiały prasowe

Nowe wyzwania to nowe możliwości. Wykorzystajmy je odpowiedzialnie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2021, 16:00

    Aktualizacja: 1 września 2021, 10:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Pandemia zasadniczo zmieniła relacje między klientem, środowiskami biznesowymi i administracją państwową. Obserwujemy dziś istotną potrzebę współpracy tych środowisk, a wszelkie inicjatywy związane z prowadzeniem dialogu wydają się potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

W obliczu kryzysu wywołanego pandemią przedsiębiorcy oczekiwali od administracji państwowej zabezpieczenia stabilności rynku i podjęcia skutecznych działań pomocowych, ze swej strony zapewniając racjonalne zarządzanie i umiejętne wykorzystanie balansu między popytem a podażą. Mimo wprowadzania kolejnych, niezbędnych dla ratowania życia obostrzeń i zamykania wielu sektorów przemysłu, krajowi przedsiębiorcy byli w stanie przełamać wywołany strachem marazm i zachęcić konsumentów do napędzania gospodarki dzięki popytowi na sprzedawane przez nich towary oraz usługi. Co ważne, programy pomocowe i rozwojowe realizowane w Polsce opierają się na sile krajowego przemysłu i na szeroko rozumianym patriotyzmie gospodarczym, a to istotny aspekt, który muszą zauważyć środowiska biznesowe, w tym międzynarodowe korporacje działające na terenie Polski.

30 LAT WSPÓLNEJ DROGI

British American Tobacco już od wielu lat podkreśla, że kapitał ma narodowość. Wiemy, że działając na terenie danego kraju, działamy na rzecz jego mieszkańców. To tu, w Polsce, odprowadzamy podatki, to tutejsze inicjatywy wspieramy, to tutaj szukamy możliwości inwestycyjnych zasilających polską gospodarkę. Świadomi społecznej odpowiedzialności, jaka ciąży na biznesie i która jest wpisana w genotyp naszej organizacji, od 30 lat staramy się „oddać” lokalnej społeczności, krajowi, nie tylko miejsca pracy i miliardy zapłaconych podatków. Jako podmiot branży tytoniowej i największy pracodawca tego segmentu rynku w Polsce stanowimy niezwykle ważny filar budżetu państwa. Każdego roku branża dostarcza do niego ok. 30 mld zł, a w 2020 r. sama akcyza od wyrobów tytoniowych wyniosła niemal 21,5 mld. Naszą działalność prowadzimy w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem środowiska i lokalnej społeczności.

British American Tobacco, rozwijając swoją działalność w Polsce od 30 lat, obecnie składa się z trzech podmiotów: fabryki w Augustowie, Grupy Chic (biura i fabryki w Ostrzeszowie oraz centrum w R&D w Poznaniu), a także biura w Warszawie i sił sprzedaży rozsianych w całym kraju w ramach centrów dystrybucji. Warto podkreślić, że fabryka w Augustowie to jedna z najważniejszych fabryk British American Tobacco na świecie. Jak dotąd inwestycje w augustowski zakład wyniosły ponad 3,4 mld zł. Z kolei wchodząca w skład grupy Chic fabryka eSmoking Liquids w Rojowie to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie specjalizujących się w produkcji płynów nikotynowych.

NAUKA I TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA

Wierzymy, że przyszłość działającego lokalnie biznesu w ogromnej mierze opiera się na potencjale profesjonalnych polskich kadr, naukowców i analityków. Z dumą wskazujemy na eSmoking Institute z siedzibą w Poznaniu jako na jeden z najnowocześniejszych na świecie i pierwszy w Europie ośrodek R&D wyspecjalizowany w badaniu płynów oraz aerozoli stosowanych w e-papierosach. Jest on powiązany z należącą do BAT największą siecią dystrybucji papierosów elektronicznych w Europie – eSmoking World.

Z rozwiązań zatrudnionych w instytucie naukowców i konstruktorów korzystają globalni producenci papierosów elektronicznych i produktów nikotynowych nowej generacji. eSmoking Institute tworzą laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne i elektroniczne) oraz hala produkcyjna. Zespół młodych naukowców posiada unikatową w skali świata wiedzę konstruktorską w dziedzinie technologii związanych z branżą papierosów elektronicznych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz innowacyjnych systemów dostarczania nikotyny. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat w rozwój tego centrum badawczego zainwestowanych zostało ponad 12 mln zł. Instytut powołano w celu zbierania informacji oraz prowadzenia badań na temat wpływu e-palenia na zdrowie człowieka. Dalekosiężnym jego celem jest opracowanie norm dla płynów nikotynowych oraz samych e-papierosów. Wierzymy, że wprowadzenie tego typu standardów pozwoli poprawić bezpieczeństwo w tym segmencie rynku.

WIERZYMY W DIALOG

Liczymy na to, że rola branży tytoniowej w Polsce zostanie zauważona i przełoży się na zrównoważoną politykę akcyzową państwa. Zależy nam zarówno na wypracowaniu długofalowych rozwiązań w kontekście akcyzy, jak i przywróceniu proporcjonalności stawek na poszczególne kategorie wyrobów. Mamy bowiem na uwadze to, że dochody z akcyzy są jednymi z kluczowych dla budżetu państwa, a dziś nie są one optymalne, przez co budżet ponosi miliardowe straty. Dlatego z uznaniem przyjęliśmy propozycję stworzenia przez rząd przestrzeni rzeczowej debaty w postaci Forum Wyrobów Akcyzowych. Stabilna i racjonalna polityka w tym zakresie służy zarówno biznesowi, jak i społeczeństwu.

Niezależnie jednak od kwestii legislacyjnych British American Tobacco jest w Polsce od 30 lat i zamierza tu pozostać, wzmacniając swoją pozycję. Nasze towary trafiają na 50 rynków zagranicznych, w tym do Niemiec, Francji czy Holandii. Zapewniamy ok. 4 tys. miejsc pracy i wspieramy eksport będący jednym z filarów odbudowy gospodarki po pandemii.

Roman Jamiołkowski, dyrektor ds. korporacyjnych, British American Tobacco

Artykuł przygotowany we współpracy z partnerem komercyjnym.

Forum wGospodarce.pl - zobacz specjalny dodatek / autor: Fratria

Powiązane tematy

Komentarze