Informacje

autor: BAT
autor: BAT

Przyszłość palenia bez spalania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 listopada 2018, 13:52

  • 1
  • Powiększ tekst

Redukcji szkód wywołanych paleniem papierosów to jedno z najważniejszych wyzwań branży tytoniowej. Dzięki pracy laboratoriów, takich jak instytut BAT w Poznaniu, rozwijany jest rynek wyrobów tytoniowych i nikotynowych nowej generacji.

Naukowcy zatrudnieni w koncernach tytoniowych cały czas pracują nad alternatywnymi produktami zachowującymi wszystkie te cechy które oddają odczucia związane z paleniem przy jednoczesnym zmniejszeniu jego szkodliwości dla zdrowia. Redukcja szkód wywołanych paleniem tytoniu to strategia zdrowia publicznego wielu państw, ale również strategia British American Tobacco (BAT).

Aerozol zamiast dymu

Nasze zaangażowanie w redukcję szkód zdrowotnych znajduje odzwierciedlenie w naszej strategii „Transforming Tobacco”, która zakłada oferowanie dorosłym palaczom szeregu produktów potencjalnie zmniejszonego ryzyka. Jednym z nich jest technologia glo, która powstała w efekcie pracy 100 naukowców z pięciu kontynentów. W glo tytoń nie jest spalany, a podgrzewany do około 240°C. Jego użytkownik zaciąga się aerozolem powstającym w wyniku podgrzewania specjalnych wkładów tytoniowych. Urządzenie nie zostawia popiołu i generuje mniej zapachu niż tradycyjne papierosy – mówi David O’Reilly, członek zarządu ds. naukowych i badań w BAT.

W koncernie cały czas opracowywane są w laboratoriach nowe metody naukowe, aby ocenić potencjał zmniejszonego ryzyka niektórych produktów następnej generacji w porównaniu do palenia tradycyjnych papierosów. W sumie BAT zainwestował od 2012 r. w rozwój i badania nad alternatywnymi produktami około 2,5 mld dolarów.

W zmianach branży tytoniowej mamy jako kraj spory udział – centrum laboratoryjne BAT w Poznaniu to ważny ośrodek zajmujący się badaniem i rozwojem produktów nowej generacji. Na blisko 500 mkw. laboratoriów instytutu (mikrobiologicznych, analitycznych oraz elektronicznych) i w hali produkcyjnej zespół młodych naukowców zajmuje się technologiami związanymi z innowacyjnymi systemami dostarczania nikotyny. Tylko w 2017 r. przeprowadzono tu ok. 2000 specjalistycznych analiz i badań urządzeń oraz 15 tys. analiz płynów nikotynowych i uwalnianego aerozolu. Instytut ma własne osiągnięcia w zakresie nowatorskich rozwiązań chronionych prawem patentowym, a do globalnych innowacji, które śmiało konkurują z pomysłami inżynierów z najbardziej innowacyjnych ośrodków na świecie należą np. systemy zabezpieczeń układu ładowania ogniw, czy sterowania pracą baterii urządzenia i sygnalizacji. Polski ośrodek pełni kluczową rolę z pracach naukowo-badawczych nad rozwojem nowych produktów, a rozwiązania wypracowane przez zespół naukowców z Poznania wykorzystywane są również przez innych wiodących światowych producentów branży papierosów elektronicznych.

Mniejsze ryzyko dla zdrowia

Światowym trendem na rynku nikotyny jest koncepcja „harm reduction” (zmniejszanie szkód). Polega na podejmowaniu działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami, takimi jak palenie papierosów.

Zasada redukcji szkód polega na tym, że w porównaniu z kontynuowaniem palenia tradycyjnych papierosów, lepiej jest przestawić się na produkty, które mogą potencjalnie zmniejszyć ryzyko dla zdrowia i takie właśnie urządzenie stworzyliśmy na podstawie wieloletnich badań – tłumaczy O’Reilly.

Obecnie powszechnie uznaje się, że większość szkód zdrowotnych związanych z paleniem jest spowodowana działaniem substancji toksycznych znajdujących się w dymie. Zamiast więc spalać tytoń lepiej jest go podgrzewać – takie rozwiązanie oznacza zmniejszenie emisji substancji toksycznych o 90-95 proc. w porównaniu do tradycyjnych papierosów. Potwierdziły to krótkoterminowe badanie kliniczne przeprowadzone w Japonii, w którym wzięło udział 180 uczestników.

Wyniki tego badania wskazują, że gdy palacze całkowicie przestawili się z tradycyjnych papierosów na glo, ich narażenie na pewne substancje toksyczne zostało znacznie zmniejszone, a w niektórych przypadkach redukcje były porównywalne z obserwowanymi u osób, które całkowicie zaprzestały palenia. Chociaż potrzebne są długoterminowe testy, wyniki badań sugerują, że glo może potencjalnie zmniejszyć ryzyko zachorowania na różne choroby związane z paleniem tradycyjnych papierosów - uważa O’Reilly.

Testy wykazały także, że poziom substancji toksycznych w areozolu produkowanym poprzez podgrzewanie tytoniu w glo jest znacznie zmniejszony w porównaniu z dymem z konwencjonalnego papierosa.

Nasi naukowcy wykazali również, że aerozol glo, w porównaniu z dymem papierosowym, ma znacznie mniejszy lub żaden wpływ biologiczny na komórki – mówi przedstawiciel BAT.

Pierwsi w produktach alternatywnych

BAT w Polsce działa od 1991 r. systematycznie realizując długoterminową strategię inwestycji. BAT rozbudowuje zakład w Augustowie, zwiększa zatrudnienie, współpracuje z licznymi firmami nie tylko w województwie podlaskim, ale i w całym kraju. Do  tej pory BAT zainwestował w sumie 2,5 mld zł, z czego w ostatnich dwóch latach 450 mln zł w oddanie nowej hali produkcyjnej w fabryce w Augustowie. W 2015 roku BAT jako pierwsza firma tytoniowa w Polsce zaczął inwestować w produkty alternatywne dla tradycyjnych papierosów poprzez przejęcie Grupy Chic, lidera rynku papierosów elektronicznych. Obecnie BAT zatrudnia w Polsce łącznie 3,6 tys. pracowników, z których prawie połowa – około 1,5 tys. osób – zajmuje się rozwojem i sprzedażą nowoczesnych wyrobów tytoniowych i nikotynowych. Liczba pracowników stałe rośnie – jeszcze 6 lat temu było ich w całej firmie 1100. BAT jest także jedyną firmą tytoniową nad Wisłą z własnym zapleczem naukowo-badawczym zajmującym się produktami nowej generacji, a także nowoczesną fabryką płynów nikotynowych.

SS

Powiązane tematy

Komentarze