Informacje

Roman Jamiołkowski, Head of Regulatory Engagement PL&BA, British American Tobacco / autor: materiały prasowe
Roman Jamiołkowski, Head of Regulatory Engagement PL&BA, British American Tobacco / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

BAT: Budujemy wspólną przyszłość, wspierając polski potencjał i talenty

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 14 grudnia 2020, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Niemal trzydzieści lat realizowanych z sukcesami inwestycji, które fabrykę w Augustowie i centrum badawcze w Poznaniu uczyniły podmiotami wiodącymi w Europie i na świecie. Zaangażowanie w życie lokalnych społeczności i ochrona pracowników, także w trudnym czasie kryzysu pandemicznego w 2020 r. Duma z tego, co udało się dotąd osiągnąć, a także ambicja i odwaga w budowaniu stabilnego, nowoczesnego jutra i konkurencyjności gospodarki. To fundamenty, na których British American Tobacco buduje przyszłość firmy i jej pracowników w Polsce – pisze Roman Jamiołkowski, Head of Regulatory Engagement PL&BA, British American Tobacco na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Dzięki zaangażowaniu i inwestycjom poczynionym w ciągu ostatnich dziesięcioleci w Polsce staliśmy się ważnym ośrodkiem produkcyjnym, dystrybucyjnym i badawczym, zatrudniając łącznie ok. 3800 osób. Konsekwentnie inwestujemy w działalność badawczo-rozwojową zgodnie ze strategią „lepszego jutra” [ang. A Better Tomorrow], koncentrując się na dywersyfikacji produktów nowych kategorii.

Jednocześnie fabryka BAT w Augustowie jest w swojej kategorii uważana za najbardziej zaawansowaną technologicznie w Europie. Nie można jednak zapominać o tym, jak mocno ten zakład wpisał się w życie regionu i jego mieszkańców. Jesteśmy dumni, że nasza augustowska fabryka znalazła się wśród laureatów rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Województwa Podlaskiego, zajmując zaszczytne trzecie miejsce. Lepsze jutro, to także – w myśl strategii firmy – zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować wiele zobowiązań środowiskowych i społecznych. W rezultacie przechodzimy od działalności, w której zrównoważony rozwój zawsze był ważny, do działalności, w której jest on priorytetem. Warto pamiętać, że w Polsce zasadzie zrównoważonego rozwoju nadano rangę prawa podstawowego wynikającego z zapisów Konstytucji RP, która w art. 5 mówi: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Inwestujemy lokalnie

British American Tobacco rozwija działalność w Polsce od niemal trzydziestu lat, a obecnie składa się z trzech podmiotów: fabryki w Augustowie, Grupy Chic (biura i fabryki w Ostrzeszowie oraz centrum w R&D w Poznaniu), a także biura w Warszawie i sił sprzedaży rozsianych w całym kraju w ramach 44 centrów dystrybucji. Warto podkreślić, że fabryka w Augustowie działająca przy ulicy – nomen omen – Tytoniowej to jedna z najważniejszych fabryk British American Tobacco na świecie. Tutaj przeprowadzany jest kompleksowy proces produkcyjny: od momentu dostawy liści tytoniu aż po wytworzenie gotowego produktu. Rocznie produkujemy ok. 50 mld sztuk papierosów, a naszą produkcję charakteryzują ogromna różnorodność oraz dbałość o wysoką jakość każdej z produkowanych marek. Jak dotąd inwestycje w augustowski zakład wyniosły ponad 2,5 mld zł. Z kolei wchodząca w skład grupy Chic fabryka eSmoking Liquids to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie, specjalizujących się w produkcji płynów nikotynowych; znajduje się w Rojowie, niedaleko Ostrzeszowa.

Branża tytoniowa ma kluczowe znaczenie dla finansów państwa. W ubiegłym roku firma BAT odprowadziła do budżetu 6,6 mld zł z tytułu należnych podatków.

Mariaż biznesu z nauką

Istotnym elementem naszej działalności jest zaangażowanie w innowacyjne projekty i badania realizowane w centrach badawczo-rozwojowych. Działający w Poznaniu eSmoking Institute jest pierwszą w Europie instytucją wyspecjalizowaną w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach. Jest on powiązany z należącą do BAT największą siecią dystrybucji papierosów elektronicznych w Europie – eSmoking World. Dzięki kompleksowym analizom laboratoryjnym możemy oferować produkty o potencjalnie mniejszej szkodliwości dla palaczy, jak e-papierosy Vype. Jesteśmy dobrze przygotowani do kontynuacji tej ścieżki rozwoju. Mamy unikatowy globalny zasięg marketingowy i dystrybucyjny, doświadczenie w zakresie badań oraz innowacji, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie wiedzy konsumenckiej i budowania marek. Zaplecze o wartości 1,3 mld funtów stworzone w ostatnich latach przez obszar Nowych Kategorii stanowi istotną platformę na przyszłość, w tym zaplecze kontynuacji badań i inwestycji realizowanych lokalnie. Aby alternatywa, jaką dla osób palących stanowią potencjalnie mniej szkodliwe produkty nikotynowe, mogła w pełni przyczynić się do poprawy stanu zdrowia publicznego, niezbędne jest, by jej status „mniejszego ryzyka” w porównaniu z paleniem tytoniu został odpowiednio poparty naukowo. Z tego przekonania wypływa wiele naszych aktywności, w tym działalność laboratorium w Southampton (Wielka Brytania) oraz wiele niezależnych inicjatyw badawczych, które są realizowane również w Polsce. Tylko bowiem rzetelna wiedza może być podstawą dokonywania świadomych, dojrzałych wyborów. Wszystkie nasze badania kliniczne przed ich rozpoczęciem są zatwierdzane przez odpowiednie niezależne komisje etyczne, a ich znakomita większość odbywa się za pośrednictwem niezależnych laboratoriów naukowych i organizacji badawczych. Ponadto są one prowadzone zgodnie z zasadami etycznymi Deklaracji Helsińskiej (2008). Do tej pory BAT przeprowadził m.in. ponad 80 analiz chemicznych, 35 testów określających wpływ na komórki organizmu oraz 20 badań klinicznych tylko na produktach marki Vype.

Konkurujemy innowacyjnością i wiedzą

ESmoking Institute z siedzibą w Poznaniu to jeden z najnowocześniejszych na świecie i pierwszy w Europie ośrodek R&D wyspecjalizowany w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach. Jest on powiązany z należącą do BAT największą siecią dystrybucji papierosów elektronicznych w Europie – eSmoking World. Z rozwiązań zatrudnionych w instytucie naukowców i konstruktorów korzystają globalni producenci papierosów elektronicznych i produktów nikotynowych nowej generacji. eSmoking Institute tworzą laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne i elektroniczne) oraz hala produkcyjna. Zespół młodych naukowców ma unikatową w skali świata wiedzę konstruktorską w dziedzinie technologii związanych z branżą papierosów elektronicznych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz innowacyjnych systemów dostarczania nikotyny. W ciągu ostatnich pięciu lat w rozwój tego centrum badawczego zainwestowano ponad 12 mln zł. Instytut został powołany w celu zbierania informacji oraz prowadzenia badań na temat wpływu e-palenia na zdrowie człowieka. Dalekosiężnym jego celem jest opracowanie norm dla płynów nikotynowych oraz samych e-papierosów. Wierzymy, że wprowadzenie tego typu standardów pozwoli poprawić bezpieczeństwo w tym segmencie rynku.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że branża e-papierosów w Polsce to w dużej części mali i średni przedsiębiorcy i wielu z nich produkuje płyny nikotynowe w kraju. Według szacunków na naszym rynku funkcjonuje kilkaset drobnych podmiotów, począwszy od producentów – po importerów i dystrybutorów (branża bezpośrednio zatrudnia ok. 3 tys. osób).

Tytuł najlepszego pracodawcy zobowiązuje

W ramach trwającej dyskusji o tym, jak będzie wyglądać świat po pandemii, eksperci zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi podkreślają, że nieodwracalnie zmieniła ona rynek pracy. Zarządzanie kapitałem ludzkim to wielowymiarowe działanie, bardzo silnie oparte na wartościach, takich jak np. zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionym. W obliczu pandemii właśnie ta wartość – bezpieczeństwo – nabrała nieznanego dotąd znaczenia. Ujrzeliśmy ją w wymiarze wykraczającym poza to, co znane, a być może i przewidywalne. Postulat zapewnienia ochrony zmusił pracodawców do natychmiastowego zdefiniowania nowych ryzyk i sposobów zarządzania nimi. Każda nowa sytuacja jest dla organizacji swoistym testem. Doświadczenie pandemii i konieczność weryfikacji całego systemu zachowań wymusiło zmianę stosunku do kontaktów wewnątrzfirmowych i zewnętrznych. Oswajanie nowego zjawiska: izolacji społecznej, przestawienie na kontakt on-line jako jedyny dopuszczalny, w naturalny sposób wywoływało obawę. Dla wielu okazało się jednak bardzo pozytywnym odkryciem, lecz wymagało także rozwoju nowych umiejętności, zdobycia nowej wiedzy. Jako pracodawca wsłuchujemy się bardzo uważnie w głosy pracowników, by wspólnie tworzyć najlepsze rozwiązania. Dla przykładu: zapytaliśmy pracowników biurowych o to, jak oceniają efektywność funkcjonowania w zmienionej formule. 94 proc. z nich wskazało, że są równie efektywni i chcieliby utrzymać to „elastyczne podejście” w przyszłości; pracownicy pokazali nam również, jakie dodatkowe umiejętności pomogłyby im być jeszcze bardziej skutecznymi w tym nowym sposobie pracy.

Sytuacja, z którą przyszło się nam zmierzyć, dowiodła, że w zarządzanie zasobami ludzkimi na stałe musimy wpisać wcześniej wspomnianą elastyczność działania. Nie można jej uzyskać bez zapewnienia narzędzi, które pozwolą na szybkie i skuteczne reakcje. Warunkuje je oczywiście informacja, której z kolei nie sposób uzyskać bez komunikacji wewnętrznej. Na przykładzie naszej firmy mogę powiedzieć, że pracownicy mają ogromny potencjał uczenia się, dostosowywania do nowych wymagań i otoczenia, kreatywnego poszukiwania rozwiązań i odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. W BAT widzimy, że zarówno kandydaci, jak i pracownicy doskonale się w tej rzeczywistości odnaleźli. Dostrzegamy potencjał bardziej elastycznego modelu pracy na wielu stanowiskach oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji w bardzo złożonej i rozproszonej geograficznie strukturze. I to nastawienie – jak widać – jest opłacalne, bo British American Tobacco przyznano tytuł Top Pracodawcy na rynku polskim, europejskim i globalnym.

Wierzymy, że stabilność otoczenia legislacyjnego i warunki gospodarcze – mimo że nie tylko w skali kraju, lecz i globalnie musimy się mierzyć z wyzwaniami, które stworzyła pandemia – pozwolą nam na dalsze inwestycje i wspólne budowanie lepszego jutra. Tu i teraz.

Roman Jamiołkowski, Head of Regulatory Engagement PL&BA, British American Tobacco

Tekst prezesa Romana Jamiołkowskiego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze