Informacje

młode pokolenie / autor: Tomasz Samołyk/Twitter
młode pokolenie / autor: Tomasz Samołyk/Twitter

Mazurek: Trwają konsultacje Strategii na rzecz Młodego Pokolenia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 września 2021, 20:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Prawie 10 tys. osób wzięło dotąd udział w będących na półmetku konsultacjach, służących przygotowaniu wieloletniej Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia; wypracowano ok. 2,5 tys. propozycji konkretnych rozwiązań – poinformował pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek

Podczas trwającej od piątku w Katowicach siódmej edycji Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości” pełnomocnik, powołany na tę funkcję przez premiera Mateusza Morawieckiego we wrześniu zeszłego roku, podsumował pierwszy rok działalności. Do swoich najważniejszych zadań zaliczył m.in. prace nad strategią, określającą przyszłościową politykę publiczną wobec młodzieży.

Dotąd, z inicjatywy pełnomocnika, w ramach konsultacji poprzedzających stworzenie strategii odbyło się osiem wojewódzkich konferencji, z udziałem niespełna 10 tys. młodych ludzi. W dyskusjach, toczących się wokół sześciu obszarów tematycznych, zgłoszono ok. 4 tys. rozmaitych potrzeb i problemów młodego pokolenia oraz wypracowano ok. 2,5 tys. rekomendowanych rozwiązań z zakresu polityk publicznych.

Jak mówił w sobotę minister Mazurek, zgłaszane przez młodzież postulaty są nie tylko katalogowane na potrzeby przyszłej strategii, ale w części także realizowane na bieżąco, co – w jego ocenie – widoczne jest np. w programie Polski Ład.

Nie jest tak, że my czekamy z realizacją wszystkich tych spraw, o których młodzi ludzie mówią, do tej strategii, ale również pewne sprawy są załatwiane na bieżąco. W ramach Polskiego Ładu znalazły się liczne propozycje zgłaszane przez młodych ludzi, jak kwestie polityki mieszkaniowej, obniżania podatków, podniesienia kwoty wolnej od podatku czy kwestie związane z pozycją pracownika na rynku pracy – wyliczał pełnomocnik.

Wdrażane są również – jak mówił – postulowane rozwiązania w zakresie edukacji klimatyczno-ekologicznej. Już w tej chwili trwają prace nad wprowadzaniem do szkół tych treści w znacznie większym zakresie niż miało to miejsce do tej pory – to również jeden z postulatów z naszych konsultacji – powiedział minister.

Wśród kluczowych osiągnięć ostatniego roku pełnomocnik wymienił przyjęcie ustawy wzmacniającej działające przy jednostkach samorządu młodzieżowe rady oraz dające im określone kompetencje. To m.in. prawo opiniowania projektów uchwał dotyczących młodych mieszkańców, prawo wnioskowania o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez organy samorządu, prawo inicjowania własnych działań na rzecz młodzieży czy prawo do udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych strategii polityki młodzieżowej.

W ocenie pełnomocnika, po przyjęciu ustawy nie tylko umocniła się pozycja młodzieżowych rad gmin, ale też powstała możliwość powoływania młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików wojewódzkich. Zasady powoływania rad na każdym szczeblu zostały uproszczone, zapewniono też wsparcie ze strony urzędów.

Minister Mazurek poinformował, że młodzieżowe rady mogą ubiegać się o wsparcie np. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – chodzi o małe granty do 5 tys. zł. Jednocześnie – zapowiedział pełnomocnik – trwają prace nad przygotowaniem specjalnego funduszu, z którego również wspierane będą środowiska młodzieżowe, szczególnie młodzieżowe rady.

Także z pieniędzy rządowych nie zabraknie wsparcia dla działań młodych społeczników, działających w młodzieżowych radach przy jednostkach samorządu terytorialnego – zapewnił Piotr Mazurek. Przypomniał, że w ramach promocji instytucji młodzieżowych rad przy samorządach przygotowano specjalny poradnik, przedstawiający związane z tym korzyści oraz informujący, jak krok po kroku powołać młodzieżową radę.

Zachęcam do tego, aby z tych instrumentów skorzystać - bo w tej chwili jest to bardzo ciekawe narzędzie do działania dla młodych ludzi; można młodzieżową radę założyć i realnie współtworzyć politykę na rzecz młodego pokolenia w danej jednostce samorządu. Dzięki tym instrumentom, które zapewniliśmy przez nasze zmiany legislacyjne, w tej chwili jest to naprawdę poważna instytucja, i zachęcam do tego, aby z niej korzystać – powiedział pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej.

Mazurek podkreślał też znaczenie działania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, której jest współprzewodniczącym. „Dzięki temu, że ta Rada powstała (…), wreszcie powstało takie miejsce, w którym przedstawiciele środowisk młodzieżowych mają stały kontakt z decydentami. To jest niebywale ważne i potrzebne” - przekonywał pełnomocnik, uznając za nieprawdziwe zarzuty, że Rada ma charakter partyjny.

Tego typu argumenty, że jest to Rada złożona wyłącznie z przyjaciół władzy, są nieprawdziwe – powiedział pełnomocnik rządu, zapewniając o swojej otwartości na współpracę ze wszystkimi środowiskami młodzieżowymi, niezależnie od różnic ideologicznych.

Minister Mazurek poinformował również o trwających – przy udziale środowisk młodzieżowych i we współpracy z GovTech Polska - pracach nad reformą zasad udzielania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Dziękował organizacjom młodzieżowym za ich zaangażowanie m.in. w Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, na zasadzie wolontariatu pomagający osobom starszym w szczycie pandemii COVID-19. Zachęcał wszystkich do szczepień.

Minister przypomniał o zaangażowaniu urzędu pełnomocnika w działania służące wzmocnieniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży – jak mówił, przeznaczono na to dodatkowe 220 mln zł. Zachęcał do korzystania z tego typu pomocy i zapewniał o jej dostępności.

Trwająca od piątku do niedzieli siódma edycja Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości” odbywa się w formie hybrydowej. Spotkania w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zgromadziły ok. 150 przedstawicieli organizacji młodzieżowych z całej Polski, zaś wystąpienia i dyskusje transmitowane są na Facebooku.

PAP/mt

Czytaj też: Czy PiS zapomniał o młodych? Wiceminister punktuje

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze