Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

273 mln zł z Funduszy Europejskich na budowę dróg w Polsce Wschodniej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 września 2021, 15:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu „Infrastruktura drogowa” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie projektów ujętych w Planie Transportowym dla Programu Polska Wschodnia. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 25.10.2021 r. do 17.11.2021 r.

Celem konkursu realizowanego w ramach działania 2.2 POPW jest sfinansowanie projektów infrastrukturalnych na drogach krajowych i wojewódzkich o nośności minimum 11,5 tony na oś, zapewniających ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). O dofinansowanie mogą starać się miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, czyli: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej ma za sobą ogromny progres. Na przestrzeni lat mogliśmy obserwować prawdziwą przemianę, która sprawiła, że krajowe drogi umożliwiają kierowcom sprawne i komfortowe przemieszczanie się. Nadal istnieją jednak miejsca, które wymagają wsparcia m.in. po to, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę stanu środowiska – stwierdza Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wsparcie finansowe w ramach konkursu „Infrastruktura drogowa” wynosi do 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowity budżet konkursu to 273 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na projekty:

· infrastrukturalne na drogach: krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich i wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, · zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, · poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, · posiadające rozpoczętą procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych, · zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej, · przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego, · komplementarne ze zrealizowanymi dotychczas projektami infrastruktury drogowej, · ujęte w kontraktach terytorialnych lub strategiach ZIT.

Samorządy Polski Wschodniej są otwarte i gotowe na nowe inwestycje. Dotychczas prężnie korzystały z dotacji przeznaczonych na projekty poprawiające stan infrastruktury drogowej. Pokazuje to skala przyznanych środków. We wszystkich zorganizowanych do tej pory edycjach konkursu „Infrastruktura drogowa” podpisano 28 umów na dofinansowanie przekraczające łącznie 2 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przykłady tych inwestycji są wymienione w „Przewodniku po sukcesach polskich firm” dostępnym w portalu PARP – mówi Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

Wnioski można składać od 25.10.2021 r. do 17.11.2021 r.

PARP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze