Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria.
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – finansowe wsparcie dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 4 października 2023, 10:39

  • Powiększ tekst

Zapewnienie wsparcia MŚP, pomoc w adaptacji miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej czy dostępności drogowej oraz promowanie zrównoważonej turystyki – to kluczowe cele Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW). Dzięki wspomnianym inicjatywom ta część naszego kraju staje się coraz atrakcyjniejsza zarówno dla biznesu, jak i ogółu społeczeństwa. Warto zapoznać się z obecnie ogłoszonymi naborami i trwającymi konkursami na dofinansowanie dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ogólny budżet programu wynosi 2,65 mld euro, z czego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozdysponuje ponad 1,39 mld euro.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021–2027 to kolejna pula wsparcia dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i części Mazowsza (bez Warszawy i przyległych powiatów). Głównym celem podejmowanych przez PARP działań jest utrzymanie warunków sprzyjających konkurencyjności regionu oraz zapewnienie wyższej jakości życia w tej części kraju. O finansowe wsparcie dla projektów realizujących założone cele będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, a także jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Polska Wschodnia to wciąż niewykorzystany potencjał gospodarczy, historycznie uwarunkowany większymi wyzwaniami rozwojowymi. Na przestrzeni lat 2011-2020 stopa bezrobocia w Polsce Wschodniej spadła z 11% do 4,3%. Mimo wyraźnej chęci do pracy i gotowości tutejszych firm do rozwoju, województwa makroregionu wciąż pozostają na niższym poziomie gospodarczym w porównaniu z pozostałymi polskimi regionami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości angażuje się w działania, które mają znieść te przeszkody i wzmacniać funkcjonujące tam firmy, zapewniając im właściwe instrumenty wsparcia. Do naszych kluczowych programów dla regionu zalicza się właśnie program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, za sprawą którego łącznie do wschodnich województw trafi aż 1,39 mld euro – mówi Mikołaj Różycki, p. o. prezesa PARP.

Startupie rozwiń swój pomysł

„Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” to nabór skierowany do startupów (spółek kapitałowych), które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW (Program Polska Wschodnia) lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych i realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej. Nabór dotyczy startupów, które ukończyły inkubację nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru i posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski można składać od 5 września do 31 października br. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 85% kosztów kwalifikowanych i sięgać 600 tys. zł.

Rozwój Przemysłu 4.0

„Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” to inicjatywa wspierająca MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Beneficjenci będą mieli możliwość wykorzystania przyznanych środków na różnorodne cele, w tym m.in.: na audyt technologiczny, opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, działania inwestycyjne (zakup automatów, robotów, oprogramowania), wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia czy doradztwo.

Maksymalne dofinansowanie to 3 mln zł. Poziom dofinansowania projektu może wynieść do 85% w zależności od rodzaju wydatku i pomocy, a wkład własny to minimum 15% wartości projektu. Koniec przyjmowania wniosków zaplanowany jest na 8 listopada br.

Inwestycja w zielony transport

Zakup bezemisyjnego taboru (tramwajów, trolejbusów lub autobusów), budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego oraz digitalizacja systemu mobilności w miastach – to główne możliwości przeznaczenia dofinansowania z konkursu „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny”. Celem działania jest wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Beneficjentami dofinansowanych projektów mogą być miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców, tracące funkcje społeczno-gospodarcze wraz z ich obszarami podmiejskimi:

woj. lubelskie: Lublin;

woj. podlaskie: Białystok;

woj. podkarpackie: Rzeszów;

woj. świętokrzyskie: Kielce;

woj. warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg;

woj. mazowieckie: Radom.

Środki pozyskać też mogą miasta działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego, położone w miejskim obszarze funkcjonalnym oraz utworzone przez nie związki i stowarzyszenia. Runda dofinansowania kończy się 18 grudnia 2025 r. Wymagany wkład własny do realizacji projektu to 15%.

Natomiast „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” obejmuje wsparciem projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności). Przyczynią się one do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hałasu, a także zwiększą efektywność przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty z makroregionu Polski Wschodniej tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych z przedziału 50-100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowani organizatorzy transportu miejskiego), są to:

woj. lubelskie: Chełm, Zamość, Biała Podlaska;

woj. podlaskie: Łomża, Suwałki;

woj. podkarpackie: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec;

woj. świętokrzyskie: Ostrowiec Świętokrzyski;

woj. warmińsko-mazurskie: Ełk;

woj. mazowieckie: Siedlce, Ostrołęka.

Wsparte zostaną kompleksowe i zintegrowane projekty, realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące m.in. takie zadania, jak: zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym); budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności czy digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Wsparcie wyniesie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, a środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 440 mln zł. Wnioski można składać do 12 grudnia br.

Co jeszcze przed nami?

10 października br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków w konkursie „Gospodarka o obiegu zamkniętym – etap I – opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”. Wsparcie w ramach konkursu jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia. W obecnym naborze dofinansowanie obejmuje projekty w ramach etapu pierwszego, dotyczące przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 82 781 zł. Wnioski będzie można składać od 10 października do 19 grudnia br.

Więcej informacji na temat oferty dostępnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej znajduje się na stronie: https://fepw.parp.gov.pl/.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych