Informacje

Teresa Czerwińska / autor: Materiały prasowe
Teresa Czerwińska / autor: Materiały prasowe

EBI pożyczy Tauronowi 2,8 mld zł na inwestycje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 października 2021, 14:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pożyczy Grupie Tauron 2,8 mld zł na inwestycje w sieci dystrybucji energii w południowej Polsce. Tauron będzie mógł wykorzystać pozyskane środki w ciągu trzech lat, a maksymalny okres spłaty zobowiązań wynosi 18 lat.

To największa pożyczka Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla spółki Tauron Polska Energia i jedna z największych pożyczek EBI, jakie udzielono polskiej firmie - 634 mln euro lub 2,8 mld zł. Finansowanie pomoże Tauronowi zmodernizować sieć dystrybucji energii elektrycznej - poinformowała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, odpowiadająca za działalność Banku w Polsce.

Jak podał Tauron, pozyskana przez Grupę kwota 2,8 mld zł to największe w historii Banku finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce na cele inne niż rozwój infrastruktury transportowej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje związane z przyłączaniem nowych klientów (w tym mikroinstalacji OZE), rozwój infrastruktury smart meeteringu (inteligentne systemy pomiarowe) oraz modernizację i rozbudowę stacji transformatorowych w celu poprawy jakości dostaw energii.

Zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest do końca 2026 roku, a ich realizacja wpisuje się w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych (smart grid) wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie - podkreślają przedstawiciele Taurona, wskazując, iż obszar dystrybucji energii jest jednym z priorytetów inwestycyjnych Grupy, inwestującej w ten segment ok. 2 mld zł rocznie.

Jesteśmy liderem w zakresie udziału sieci kablowych (40 proc.) na średnim napięciu. Dzięki finansowaniu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Tauron umacnia swoją pozycję lidera w obszarze dystrybucji energii, a nawet wzmacnia tempo rozwoju sieci - skomentował wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma.

W jego ocenie zawarta w piątek umowa z EBI wzmacnia stabilność finansową Grupy oraz pozwoli jej realizować priorytetowe inwestycje w obszarze dystrybucji.

Jest ona również wyraźnym sygnałem dla inwestorów, że Tauron aktywnie realizuje swoje założenia strategiczne, jak również potwierdza możliwość długoterminowej współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi w realizacji strategii opierającej się o silną dystrybucję i +zielony zwrot+” - powiedział wiceprezes.

W zależności od decyzji Taurona, oprocentowanie pożyczki z EBI będzie oparte o stałą stopę procentową lub zmienną stopę procentową, powiększoną o marżę Banku, i będzie ustalane na dzień ciągnienia środków. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Tauron i Europejski Bank Inwestycyjny ściśle współpracują od ponad 10 lat. Na przykład w 2016 r. na potrzeby Grupy zostało uruchomione tzw. finansowanie hybrydowe o wartości 190 mln euro – innowacyjny instrument będący pierwszą w Europie emisją obligacji hybrydowych realizowanych przez EBI, a przy tym pierwszą w Polsce taką emisją dokonaną przez podmiot spoza sektora finansowego.

Od niemal trzech lat Tauron, którego moce wytwórcze oparte są obecnie w większości o węgiel kamienny, realizuje politykę tzw. zielonego zwrotu, zakładającego znaczące inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. Do 2025 roku Grupa chce dysponować mocą zainstalowaną 1,4 tys. megawatów w OZE.

Europejski Bank Inwestycyjny jest udzielającą kredytów długoterminowych instytucją Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie UE. Bank „zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji”, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W 2020 r. Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie rozmaitych projektów w Polsce 5,2 mld euro.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze