Informacje

Pixabay / autor: fot. Pixabay
Pixabay / autor: fot. Pixabay

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli: Czy są pobierane?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 listopada 2021, 09:00

  • 0
  • Powiększ tekst

We wrześniu 12,9 tys. osób pobierało nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość kompensówki we wrześniu wyniosła 2 758,07 zł.

Liczba osób pobierających świadczenia kompensacyjne i ich przeciętna wysokość podana została w „Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych”.

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku we wrześniu świadczenia kompensacyjne pobierało 12,7 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 628,5 zł.

We wrześniu 2019 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,7 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 515,61 zł.

We wrześniu 2018 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 9,5 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 461,88 zł.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, i pracują na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Nauczyciel otrzyma kompensówkę, jeśli ukończy 55 lat w przypadku kobiet i 59 w przypadku mężczyzn w latach 2021-2022; 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat mężczyzn – w latach 2023-2024; 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat mężczyzn – w latach 2025-2026; 57 lat w przypadku kobiet i 62 lat mężczyzn – w latach 2027-2028; 58 lat w przypadku kobiet i 63 lat mężczyzn – w latach 2029-2030; 59 lat w przypadku kobiet i 64 lat mężczyzn – w latach 2031-2032.

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Nauczyciele korzystający z kompensówek otrzymują takie same odprawy jak ci przechodzące na normalne emerytury. Mogą także liczyć na identyczne świadczenia socjalne co nauczyciele emeryci.

Obowiązuje ich jednak warunek: nauczyciele pobierający świadczenia nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin). Nauczycielowi pobierającemu kompensówkę nie wolno zatrudnić się w szkole, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną. W ustawie zapisano, że jeśli taki nauczyciel wróci do pracy w dotychczasowym zawodzie, to jego świadczenie zostanie zawieszone. Jeśli zaś podejmie inną pracę niż w zawodzie, będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej. Przeznaczone na nie środki nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla niego wysokość świadczenia. PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze