Informacje

Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej / autor: materiały prasowe
Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Rok sprintu ku cyfrowej transformacji

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 1 grudnia 2021, 11:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Konsekwencją wyzwań związanych z wybuchem pandemii COVID-19 było gwałtowne przyśpieszenie zmian rynkowych, które miały umożliwić ciągłość funkcjonowania gospodarki w warunkach izolacji społecznej. W dążeniu do przystosowania się do nowych ograniczeń, z dnia na dzień do sfery on-line przeniesione zostały aktywności i procesy, które wcześniej uznawano za niemożliwe do zrealizowania w trybie zdalnym. Wciąż nie wiemy, jak będzie wyglądał świat po pandemii, ale z pewnością można się spodziewać dalszego upowszechnienia rozwiązań cyfrowych. Tym bardziej, że intensywny rozwój procesów cyfrowych znalazł się wśród strategicznych priorytetów w wieloletnich planach przedsiębiorstw i instytucji publicznych, zarówno tych unijnych, jak i krajowych – pisze Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej w roczniku „Polski Kompas 2021”

W pierwszych miesiącach 2020 r. na całym świecie wprowadzono wiele, często rewolucyjnych, rozwiązań technologicznych, które miały umożliwić dostosowywanie się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Część firm, zwłaszcza tych z sektora finansowego, która znacząco wcześniej rozpoczęła proces cyfrowej transformacji, w trakcie lockdownu relatywnie szybko i sprawnie dostosowała swoje funkcjonowanie do nowych warunków. Wiele organizacji nie było jednak przygotowanych do wdrożenia zmian, które nagle okazywały się konieczne do kontynuowania ich działalności.

Ten kontekst sprawił, że w okresie od stycznia do maja 2020 r. rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce gwałtownie przyśpieszył i był 2,5-krotnie wyższy niż średni wzrost w poprzednich dwóch latach, osiągając poziom 18,4 proc.. Jednocześnie liczba osób, które skorzystały z co najmniej jednej usługi internetowej, od początku pandemii zwiększyła się z 66 proc. do aż 78 proc. To oznacza prawie 3,6 mln nowych użytkowników usług cyfrowych w kraju.

W kolejnych miesiącach i latach digitalizacja z pewnością nie zwolni tempa – zwłaszcza że to obszar, który zajął priorytetowe miejsce w nowych strategiach i politykach rozwojowych. Niezależnie od tego, czy spojrzymy na Krajowy Plan Odbudowy, wieloletni budżet UE czy ogłoszony niedawno Polski Ład, w każdym z nich cyfryzacja jest wskazywana jako kluczowe rozwiązanie, mające na celu wzrost konkurencyjności firm i całej gospodarki.

Świat usług w internecie

Wdrażane ostatnio zmiany będą miały długofalowe konsekwencje w postaci nowych modeli biznesowych, produktów i usług oraz mechanizmów współpracy w różnych sferach życia społecznego. Dodatkowo na cyfryzację otworzyły się nowe branże, które zobligowane były do zapewnienia ciągłości operacyjnej oraz dostępu do swoich usług klientom i kontrahentom. Od lat najbardziej cyfrowym sektorem w Polsce jest bankowość. Branża finansowa najwcześniej odkryła spektrum możliwości, jakie otwiera digitalizacja. Według Digital Banking Maturity 2020, globalnego badania porównującego 318 banków w 39 krajach, 5 spośród 13 analizowanych polskich banków zostało zaliczonych w poczet 31 cyfrowych liderów branży w Europie. Teraz inwestycje i doświadczenia sektora stają się źródłem dobrych praktyk i gotowych scenariuszy, a także zaufanych cyfrowych narzędzi, wspierających przemiany w innych obszarach gospodarki. Warte odnotowania zmiany zaszły przede wszystkim w tych branżach, gdzie dotychczas wymagany był bezpośredni, osobisty kontakt firmy z klientem. Pojawiły się usługi, które są świadczone wyłącznie zdalnie – bez konieczności fizycznego kontaktu. Nowe okoliczności wymagają dopasowania dotychczas wykorzystywanych modeli biznesowych i wdrożenia nowych usług oraz nowych produktów. Każde przedsiębiorstwo wyznacza własne cele i określa obszary, w których potrzebne są zmiany, inwestując w rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy i obsługę klientów, takie jak zdalna weryfikacja tożsamości, podpis elektroniczny czy bezpieczne e-płatności.

Jeśli jest cyfrowe, to musi być też bezpieczne

Zauważalnie ewoluuje postrzeganie zdalnej obsługi klienta, zmieniają się także zwyczaje i preferencje użytkowników. Poprzez upowszechnienie dostępności i poszerzenie listy możliwych zastosowań nastąpił wzrost zainteresowania usługami zaufania i identyfikacji, które zapewniają bezpieczną weryfikację tożsamości konsumenta. Udostępniana w ofercie KIR usługa mojeID jest narzędziem zaprojektowanym tak, aby połączyć zalety jednoznacznej identyfikacji użytkownika on-line z gwarancją bezpieczeństwa, dzięki wykorzystaniu danych bankowości elektronicznej. mojeID umożliwia wiarygodną identyfikację użytkownika on-line, bez konieczności wysyłania dokumentów kurierem czy udawania się do placówki. Pozwala także uzyskać zdalny dostęp do usług publicznych i komercyjnych w różnych sektorach gospodarki. Rozwiązanie dostarczane przez KIR stosują firmy z wielu różnych branż, w tym z sektora energetycznego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, gier losowych czy ochrony zdrowia. Dalszy rozwój usług zdalnych, wykorzystujących identyfikację użytkownika za pomocą mojeID, w pierwszej kolejności zależy od modyfikacji modelu interakcji przedsiębiorstwa z klientem i choć proces ten jest długotrwały, w ostatnich kwartałach obserwujemy jego znaczące przyśpieszenie.

Istotnym aspektem ostatnio zachodzących zmian stała się digitalizacja kanałów kontaktu z klientem, a także automatyzacja całych procesów wewnętrznych. Ważnym wsparciem dla firm w efektywnym funkcjonowaniu w trybie zdalnym okazało się przejście na elektroniczny obieg dokumentów, którego – często niezbędnym – elementem jest podpis elektroniczny. Na początku 2020 r. KIR wprowadził na rynek dostępną w pełni zdalnie, mobilną wersję kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod nazwą mSzafir. Mobilna wersja e-podpisu eliminuje potrzebę korzystania z karty kryptograficznej i czytnika, a do jego uzyskania i użytkowania wystarczy dostęp do internetu oraz indywidualnej bankowości elektronicznej. Znika więc konieczność wizyty w punkcie sprzedaży certyfikatów, niezbędna dotychczas do weryfikacji tożsamości użytkownika. Co niezwykle ważne, mSzafir pozwala podpisywać dokumenty w sposób, który w świetle prawa jest równoważny z podpisem odręcznym, złożonym na papierowym dokumencie. Poza klasycznymi wersjami e-podpisu, z długim terminem ważności, umożliwiającymi podpisanie wielu dokumentów, klienci KIR mają również możliwość uzyskania jednorazowego podpisu mSzafir, służącego do podpisania pojedynczego dokumentu. Podpis można zamówić lub odnowić całkowicie zdalnie, wykorzystując mechanizm potwierdzania tożsamości w systemach bankowości elektronicznej.

Jedną z nieuchronnych konsekwencji przyśpieszonej digitalizacji i intensywnej podaży rozwiązań cyfrowych w codziennej działalności firm jest wzrost zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Liczba cyberataków odnotowana w 2020 r. była cztery razy wyższa niż w latach przed pandemią. Jednocześnie rośnie świadomość klientów, którzy wymagają od firm spełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem powierzanych im danych. Coraz częściej motywacją przedsiębiorstw do inwestowania we własne cyberbezpieczeństwo jest nie tylko świadomość istniejących zagrożeń czy wymogów regulacyjnych, lecz także presja ze strony klientów, którzy oczekują spełnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, potwierdzonych przez odpowiednie certyfikacje. Cyberbezpieczeństwo stało się trwałym elementem budowania przewagi konkurencyjnej i wartości firmy.

Ostatni rok był dla całej gospodarki okresem intensywnej transformacji cyfrowej. Zmiany, które zaszły zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i zwyczajów konsumenckich, nie znikną wraz z końcem pandemii. Teraz konieczne jest znalezienie stałego i zrównoważonego tempa dla tego rozwoju, który powinien być realizowany ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Niewątpliwie cennym wsparciem dla przedsiębiorców w tym kontekście są sprawdzone narzędzia oraz współpraca z wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem biznesowym. Budując nowoczesną e-gospodarkę, na pierwszym miejscu trzeba postawić kwestie jakości i bezpieczeństwa. Właśnie te wartości są priorytetowe w niemal 30-letniej działalności KIR, który konsekwentnie rozwija i dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne dla biznesu i administracji.

Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Tekst prezesa KIR został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze