Informacje

Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej / autor: materiały prasowe
Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Azymut - cyfrowa gospodarka

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 24 listopada 2020, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska gospodarka ma coraz silniejsze oparcie w nowoczesnych, cyfrowych technologiach. Na czele procesu postępującej digitalizacji stoi sektor bankowy. W tym obszarze Polska już dziś jest w światowej czołówce, zwłaszcza w zakresie wdrażania innowacyjnych usług, które poprawiają wydajność operacyjną, a także podnoszą komfort obsługi i bezpieczeństwo klientów. Pandemia COVID-19 i wymuszona praca zdalna dodatkowo przyspieszyły digitalizację – zarówno firm, jak i całych sektorów. Stałe przyspieszenie w rozwoju technologii sprawia, że nie można zwalniać tempa w poszerzaniu spektrum usług cyfrowych, bo na horyzoncie widać już kolejne cele – pisze Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Pandemia COVID-19 odciska swoje piętno na każdym sektorze gospodarki. Jest to widoczne zarówno z perspektywy światowej, jak i polskiej. Dzięki wsparciu, udzielanemu m.in. w ramach Tarczy Antykryzysowej, firmy z Polski mogły liczyć na konkretną pomoc ze strony państwa. Jak podaje Polski Fundusz Rozwoju (PFR), z rządowego wsparcia skorzystało ponad 345 tys. mikro-, małych i średnich firm, które otrzymały 60,5 mld zł. Szybkie i sprawne przekazanie tak znaczącej pomocy, docenionej przez wielu przedsiębiorców, było możliwe dzięki wykorzystaniu w Programie w pełni cyfrowych rozwiązań, udostępnionych przez banki i Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). KIR jako partner technologiczny tego przedsięwzięcia i jednocześnie podmiot od lat współtworzący infrastrukturę polskiego systemu finansowego wykorzystał własne doświadczenia w opracowaniu systemu teleinformatycznego, pozwalającego na automatyzację przepływu danych między bankami a PFR. Rozwiązanie to zostało udostępnione w rekordowo krótkim czasie i przyczyniło się do skrócenia czasu niezbędnego do dystrybucji środków pomocowych na rachunki przedsiębiorców nawet do 48 godzin.

Cyfrowa przyszłość gospodarki

Jak pokazują badania, od początku pandemii znaczące lub wręcz fundamentalne zmiany w strategii biznesowej wprowadziło prawie 30 proc. przedsiębiorstw. Był jeden wspólny mianownik tych zmian – cyfryzacja. Organizacja pracy, utrzymanie kontaktu z klientami w warunkach izolacji społecznej, otwarcie się na świadczenie lub sprzedaż usług i produktów w sieci, implementacja nowych metod płatności czy weryfikacji tożsamości on-line – to tylko część rozwiązań, które w kontekście nowych wyzwań okazały się zasadnicze. Niektóre firmy musiały jedynie przyspieszyć działania w tych obszarach, lecz wiele podmiotów zaczynało od zera.

Doskonałym przykładem obszaru gospodarki efektywnie wykorzystującego konieczność przyspieszonej digitalizacji jest sektor finansowy. W odpowiedzi na zmiany w otoczeniu banki, ubezpieczyciele i inne działające na rynku firmy szybko modyfikowały zasady funkcjonowania, wprowadzały usprawnienia w zdalnej obsłudze klienta i wdrażały kolejne usługi on-line, które pozwoliły na sprawne dopasowanie dotychczasowych modeli biznesowych do nowych warunków. Zwłaszcza w przypadku klientów banków od lat przyzwyczajanych do wdrożeń kolejnych innowacyjnych technologii, cyfrowe rozwiązania kojarzone są z pozytywnymi doświadczeniami dotyczącymi szybkości, wygody i bezpieczeństwa.

Z perspektywy KIR w sposób szczególnie widoczny wzrosło zainteresowanie usługami zdalnej weryfikacji tożsamości – np. mojeID. Rozwiązanie oferowane przez KIR pozwala klientom banków uzyskać zdalny dostęp do usług publicznych i komercyjnych w różnych sektorach gospodarki, umożliwiając wiarygodną identyfikację on-line bez konieczności wysyłania dokumentów kurierem czy udawania się do placówki. Dotyczy to także podpisu elektronicznego, który w usłudze mSzafir – dzięki zastosowaniu technologii chmurowej – jest dostępny całkowicie bezkontaktowo. Innowacyjny proces w pełni zdalnego pozyskiwania podpisu kwalifikowanego usuwa ograniczenia w dostępie do e-podpisu, dla którego dotychczasowym wąskim gardłem była konieczność fizycznego kontaktu w placówce certyfikacyjnej. Wymóg osobistego poświadczania tożsamości przez każdego nowego klienta przy pozyskiwaniu podpisu elektronicznego w wersji standardowej oznacza, że natychmiastowy dostęp do usługi jest praktycznie niemożliwy.

Ułatwiony dostęp do podpisu kwalifikowanego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jak wynika z badania Kantar przeprowadzonego dla KIR i ZBP w marcu 2020 r., dla rosnącej liczby klientów podpis elektroniczny staje się ważnym narzędziem ułatwiającym codzienne funkcjonowanie. Chętnie skorzystałoby z niego już 28 proc. użytkowników bankowości internetowej. Wśród wymienianych zastosowań badani wskazywali głównie zdalne podpisywanie umów, m.in. z bankami (72 proc. ankietowanych), dostawcami mediów (57 proc.), firmami telekomunikacyjnymi (54 proc.), ubezpieczycielami (52 proc.) i w zakresie opieki medycznej (43 proc.).

Pierwszy krok

Inne sektory – poza finansowym – również odkryły spektrum możliwości, jakie digitalizacja otwiera przed przedsiębiorstwami, choć niejednokrotnie wdrożenie nowych rozwiązań wymagało przeformatowania całych procesów pod kątem zapewnienia zdalnego dostępu. Była to naturalna konsekwencja bieżących wyzwań – w trakcie pandemii 65 proc. respondentów badania, przeprowadzonego przez polskich naukowców w maju 2020 r., mogło zdalnie korzystać z usług medycznych. Z kolei ponad 60 proc. badanych pracowało w ten sposób, a prawie 70 proc. mogło przez internet realizować sprawy urzędowe. Tak szybką adaptację do nowej rzeczywistości trzeba uznać za ogromne osiągnięcie, choć wyraźnie widać, że to dopiero pierwszy krok w cyfrowe jutro.

Kolejne zaś wydają się oczywiste – dalsza digitalizacja branż, firm, narzędzi pracy i obsługi klienta jest nieunikniona, a przy tym opłacalna. Doświadczenia z kryzysu z lat 2008 i 2009 wskazują na to, że inwestowanie w nowatorskie rozwiązania ma fundamentalne znaczenie nie tylko w trakcie kryzysu, lecz i wiele lat po nim. Firmy, które już w latach 2008–2009 stawiały na innowacyjność, były wyceniane o 10 proc. powyżej średniej rynkowej. Co więcej, w okresie czterech, pięciu lat po kryzysie ta wycena rosła jeszcze bardziej, do poziomu blisko 30 proc. powyżej średniej.

Wydaje się, że dla dalszego postępu w zakresie cyfryzacji procesów kluczowe znaczenie będą miały rozwiązania chmurowe. Już teraz cloud computing odegrał zasadniczą rolę w walce ze skutkami kryzysu, umożliwiając szybkie wdrożenie wielu niezbędnych narzędzi. Prognozy pokazują, że w wyniku epidemii COVID-19 wartość światowego rynku usług w chmurze zwiększy się z 233 mld dol. w roku 2019 do 295 mld dol. w 2021 r.

W tym kontekście szczególnie cieszą duże inwestycje przeprowadzane ostatnio w Polsce, także przez międzynarodowe koncerny technologiczne. Potwierdzają one, że nasz kraj staje się ważnym regionalnym hubem dla technologii chmurowych dzięki istniejącej infrastrukturze oraz bogatemu zapleczu dobrze wykształconych specjalistów. To doskonała podstawa do rozwoju rozwiązań w takich obszarach, jak np. cyfryzacja obiegu dokumentów. Również tutaj możemy się pochwalić sukcesami – np. trwały nośnik, opracowany przez KIR we współpracy z IBM, Hitachi i OChK, wykorzystujący technologię blockchain i macierz WORM – pozwala na przeniesienie komunikacji z klientami do strefy cyfrowej w branżach posługujących się informacjami wrażliwymi. Udostępniane przez KIR rozwiązanie wdrożyły już firmy z sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

Reasumując, można powiedzieć, że Polska w trakcie pandemii przeszła z cyfrowego marszu do cyfrowego sprintu. Teraz nadszedł czas na realizację strategii długodystansowej. Jej fundamentem powinno być zapewnienie warunków do bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju wszystkich sektorów gospodarki, a także ułatwienie dostępu do sprawdzonych narzędzi, które realnie wspierają efektywność tych procesów. W obu tych obszarach KIR jako innowacyjny hub usług wspólnych może odegrać znaczącą rolę – rolę zaufanego partnera technologicznego szeroko pojmowanej polskiej gospodarki. Jesteśmy gotowi do działania, bo wiemy, że konsekwentnie prowadzona cyfryzacja nie tylko dobrze służy zrównoważonemu rozwojowi kraju, lecz pozwala również budować wizerunek naszej gospodarki na arenie międzynarodowej, oparty na innowacyjności i konkurencyjności.

Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Tekst prezesa KIR został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze