Informacje

Jan Grzegorz Prądzyński prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: materiały prasowe
Jan Grzegorz Prądzyński prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Branża ubezpieczeniowa sprostała wyzwaniom pandemii

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 7 grudnia 2021, 14:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Pandemia spowodowała, że rynek ubezpieczeniowy przeszedł bardzo poważną przemianę. Za liderów digitalizacji na rynku finansowym do 2020 r. uznawane były banki. Ubezpieczyciele postrzegani byli jako branża bardziej tradycyjna. Pandemia pokazała, że nasz sektor potrafił, w zasadzie w tydzień, przejść ze stacjonarnego modelu obsługi na model zdalny – podsumowuje Jan Grzegorz Prądzyński prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku ubezpieczeń obsługa klienta jest bardzo złożona. Poza zawieraniem umów musimy również pomóc likwidować szkody. To oznacza dotarcie do klienta, ocenę poniesionej straty oraz wypłacenie odszkodowania. Szybkie przejście na pracę zdalną nie byłoby możliwe bez dialogu, jaki rynek od początku pandemii prowadził z legislatorem i nadzorcą. Ułatwienia w prowadzeniu działalności – zmiany procedur nadzorczych oraz nowe rozwiązania legislacyjne – to wszystko spowodowało, że codzienna obsługa klientów i poszkodowanych była możliwa zdalnie.

Kluczowe rekomendacje

Przyśpieszenie cyfryzacji usług było ważnym, ale nie jedynym, wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej. Jeszcze w marcu 2020 r. Polska Izba Ubezpieczeń opracowała rekomendacje działań antykryzysowych dla klientów. Musieliśmy stawić czoła wyzwaniom w kilku obszarach, m.in. zapewnienia utrzymania ochrony jak największej liczbie klientów oraz zadbania o stabilność całego rynku ubezpieczeń. Dzięki współpracy i zaangażowaniu branży szybko wypracowaliśmy rekomendacje oraz wprowadziliśmy je w życie. Efekty naszych wytycznych objęły w sumie kilka milionów posiadaczy polis, ponad 4 tys. touroperatorów, kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw biorących udział w likwidacji szkód, a także personel medyczny.

Naszą podstawową rekomendacją było uproszczenie wszystkich procedur związanych z zawieraniem umów i wypłatą odszkodowań przez ubezpieczycieli. Dopuściliśmy odroczenie spłaty składek za polisy zawarte wraz z kredytami dla osób korzystających z odroczenia spłaty kredytu na skutek problemów finansowych. W ubezpieczeniach na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym również rekomendowaliśmy odroczenie lub zawieszenie składek. W obszarze polis komunikacyjnych zaproponowaliśmy rezygnację ze zwyżek za sprzedaż ratalną OC komunikacyjnego. Postanowiliśmy także w dalszym ciągu oferować gwarancje dla branży turystycznej, bardzo mocno dotkniętej w trakcie pandemii. Ubezpieczyciele podjęli też decyzję o realizacji najszybszej możliwej płatności za wykonaną usługę swoim kontrahentom – warsztatom naprawczym, firmom transportowym czy lekarzom orzecznikom. To pomogło przede wszystkim zmniejszyć ryzyko utraty przez nich płynności finansowej. W tym wymagającym czasie udowodniliśmy, że ubezpieczyciele odgrywają szczególną rolę w gospodarce i pełnią kluczową funkcję, jeśli chodzi o ochronę naszego życia, zdrowia oraz majątku. W kryzysie, kiedy część z nas ma mniej pieniędzy, szkody mogą stanowić bardzo duże obciążenie i dlatego nie warto rezygnować z ochrony. Odpowiednio dobrane ubezpieczenia gwarantują poczucie bezpieczeństwa i stabilność wyrażoną wypłatą odszkodowań.

Konkretna pomoc i zaufanie

Pandemia wywołała poczucie zagrożenia wśród Polaków. Zwiększająca się gwałtownie liczba osób odbywających kwarantannę stała się wyzwaniem organizacyjnym i informacyjnym dla agend rządowych odpowiadających za bezpieczeństwo sanitarne Polski. Mając to na uwadze, 18 firm ubezpieczeniowych sfinansowało na sześć miesięcy funkcjonowanie dodatkowych call center, w których 100 konsultantów pomagało Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w codziennej obsłudze dziesiątków tysięcy osób szukających pomocy.

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nasze szybkie, konkretne i skuteczne działania przełożyły się na wzrost zaufania do ubezpieczeń. Potwierdza to nasz najnowszy raport pt. „Mapa ryzyka Polaków”. Czas pandemii wzmocnił o 5 punktów procentowych przekonanie respondentów o przydatności ubezpieczeń. Wyniki naszego badania odbieram jako pozytywną ocenę działań branży w trakcie pandemii. Możemy również podkreślić bardzo istotne spostrzeżenie wynikające z analizy najczęstszych obaw Polaków – ich skutki w większości przypadków mogą zostać ochronione za pomocą ubezpieczeń.

Jan Grzegorz Prądzyński prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Tekst prezesa PIU został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze