Informacje

Jacek Sasin w Woli Uhruskiej / autor: PAP
Jacek Sasin w Woli Uhruskiej / autor: PAP

Sasin: Program Inwestycji Strategicznych da potężny modernizacyjny impuls Polsce lokalnej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 listopada 2021, 15:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Program Inwestycji Strategicznych ma dać potężny modernizacyjny impuls Polsce lokalnej. Ambicją rządu jest, by poziom życia Polaków rósł niezależnie od miejsca zamieszkania - powiedział wicepremier Jacek Sasin podczas przekazania samorządom promes inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu.

Podczas poniedziałkowego spotkania w Urzędzie Gminy Wola Uhruska (Lubelskie) wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał przedstawicielom samorządów z pow. włodawskiego promesy inwestycyjne oraz symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W sumie przedstawiciele dziewięciu samorządów z pow. włodawskiego otrzymali ponad 50 mld zł na inwestycje.

Program Inwestycji Strategicznych ma dać potężny modernizacyjny impuls przede wszystkim Polsce lokalnej, która przez wiele dziesięcioleci po upadku komunizmu czekała na swoją szansę” – powiedział wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że ambicją rządu jest, aby poziom życia Polaków rósł niezależnie od tego, czy mieszkają w wielkich aglomeracjach, dużych miastach, czy też w małych miejscowościach

Polska jest jedna i Polacy mają prawo żyć godnie niezależnie od tego, gdzie mieszkają, jakie uwarunkowania historyczne zdecydowały o tym, że te ziemie są lepiej lub gorzej rozwinięte. W ramach polityki zrównoważonego rozwoju chcemy doprowadzić do tego, aby cała Polska rozwijała się równomiernie – powiedział Jacek Sasin. Dodał, że jest to „trudne i ogromne zadanie”, ponieważ dysproporcje między regionami Polski są bardzo duże.

Województwo lubelskie jest wciąż regionem, który wymaga szczególnej uwagi, szczególnego zainteresowania i wsparcia ze strony władz rządowych, bo jest najbiedniejszym regionem Polski i jednym z najbiedniejszych regionów UE – przyznał szef resortu aktywów państwowych. Przypomniał, że PKB na głowę mieszkańca woj. lubelskiego to zaledwie 50 proc. średniej UE.

Cieszymy się, że pieniądze europejskie do Polski płynęły, będą płynąć i będą również przyczyniać się do tego, aby ta część woj. lubelskiego się rozwijała szybciej. Mamy też swoje pieniądze i potrafimy nimi dobrze gospodarować – powiedział Jacek Sasin. Wyraził również przekonanie, że ponad 23 mld zł rozdysponowane w ramach pierwszej transzy Polskiego Ładu pozwolą zmniejszać różnice rozwojowe między regionami.

Podczas poniedziałkowego spotkania bezzwrotne dofinansowanie na inwestycje otrzymały: powiat włodawski (3,8 mln zł), gmina Hanna (4,9 mln zł), gm. Hańsk (6,1 mln zł), gm. Stary Brus (7,4 mln zł), gm. Urszulin (4,2 mln zł), gm. Włodawa (3,9 mln zł), gmina miejska Włodawa (8,1 mln zł), gm. Wola Uhruska (5,4 mln zł), gm. Wyryki (7,1 mln zł).

Po uroczystości burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński powiedział, że pieniądze z Polskiego Ładu zamierza przeznaczyć na termomodernizację największej w mieście Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowę kilku ulic, które pilne potrzebują remontu.

Będziemy wszystko to realizowali już w przyszłym roku. Zaraz po Nowym Roku ruszamy z procedurami przetargowymi - powiedział Muszyński.

Z otrzymanych pieniędzy wójt Woli Uhruskiej Jan Łukasik planuje sfinansować modernizację infrastruktury szkolnej i drogowej na terenie gminy.

Może nie są to przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, ale bardzo ważne, poprawiające jakość życia mieszkańców – powiedział Łukasik.

Korzystając z wizyty wicepremiera, wójt poprosił o wsparcie w realizacji trzech przedsięwzięć: lokalizacji jednostki WOT w byłej szkole na terenie gm. Wola Uhruska, rewitalizacji 50-kilometrowego połączenia kolejowego Chełm-Włodawa i budowy przejścia granicznego z Ukrainą.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze