Informacje

Matesz Walewski / autor: Materiały prasowe
Matesz Walewski / autor: Materiały prasowe

Walewski z BGK: Polski Ład to kontynuacja reform podatkowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 stycznia 2022, 09:15

  • 3
  • Powiększ tekst

Ważne, abyśmy w bieżącym sporze nie stracili z oczu systemowego znaczenia zmian podatkowych w Polskim Ładzie – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jako Bank Gospodarstwa Krajowego patrzymy na warunki rozwoju polskiej gospodarki w perspektywie długookresowej. Z takiej perspektywy obserwujemy również reformy systemu podatkowego zawarte w Polskim Ładzie. W dyskusji i zawirowań wokół tych zmian, nie możemy stracić z pola widzenia ich szerszego kontekstu.

Zmiany te traktujemy jako kontynuację reform podatkowych zapoczątkowanych jeszcze w 2016 r. Polegają one na stopniowym przekształcaniu polskiego systemu podatkowego z takiego, który jest właściwy krajom rozwijającym się na taki, który dominuje w krajach rozwiniętych. W tych pierwszych najważniejszą oczekiwaną cechą systemu jest prostota, w tych drugich efektywność i sprawiedliwość – mówi Mateusz Walewski.

Początkiem tych zmian było uszczelnienie systemu podatku VAT i akcyzy. Chociaż budziło to wiele kontrowersji, dziś uznajemy je za sukces i Polska może być w tym przykładem dla innych krajów. Aktualnie trwa proces zmian w podatku CIT, którego celem jest wyrównanie efektywnego opodatkowania korporacji międzynarodowych i mniejszych podatników. Te zmiany konsultują ze sobą organizacje międzynarodowe, w tym z UE i z OECD.

Celem ostatnich reform w podatku PIT oraz w składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest odpowiedź na dwa podstawowe wyzwania tej części sytemu podatkowego w Polsce. Ekonomiści i eksperci, którzy zajmują się polityką społeczną w Polsce, mówią o nich od wielu lat.

Pierwszym wyzwaniem była regresywność opodatkowania pracy w Polsce. Znaczy to, że obciążenie podatkowo-składkowe dochodów osób zarabiających mniej, było wyższe niż osób zarabiających więcej. Drugim wyzwaniem była zachęta systemowa do zastępowania umów o pracę innymi formami zatrudnienia, takimi jak umowy cywilno-prawne czy jednoosobowe działalności gospodarcze.

Reformy zawarte w Polskim Ładzie odpowiadają na oba te wyzwania. W dłuższej perspektywie prowadzą do większej sprawiedliwości systemu podatkowo-składkowego w Polsce oraz są korzystne z punktu widzenia rynku pracy i wydolności systemu ubezpieczeń społecznych, w tym zdrowotnych. Ważne, abyśmy utrzymali te zmiany z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki – mówi Mateusz Walewski.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Kościński o Polskim Ładzie: Będziemy korygować nieścisłości

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze