Informacje

Krótko o walucie Czech i ich gospodarce

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 18 stycznia 2022, 11:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Z Czechami łączy nas granica oraz często porównujemy się do tego kraju pod względem stylu życia czy to gospodarczo

Jednak filozofia polityki monetarnej naszych sąsiadów różni się znacznie od naszej. To właśnie Czesi w 2021 roku odważnie i radykalnie podnosili stopy procentowe, aby zapobiec rosnącej inflacji. Ruchy banku centralnego Czech zaskakiwały rynki i w efekcie spowodowały umocnienie korony czeskiej, było to widoczne zarówno na parze EUR CZK jak i CZK PLN. W tym artykule znajdziesz kilka informacji o gospodarce Czech oraz walucie naszych południowych sąsiadów.

Korona czeska – fakty i historia

Waluta czeska jest uważana, że jedną ze stabilniejszych walut w regionie, a to wszystko dzięki krajowej gospodarce i prowadzonej polityce pieniężnej. Kurs korony czeskiej nie jest podatny na wahania, jednak od początku historii tej waluty jej kurs nieznacznie rośnie. Co ciekawe, CZK jest walutą europejską, która ma najkrótszy staż – została ona wprowadzona do obiegu w 1993 roku. Wcześniej w Czechach płacono koronami czechosłowackimi, jednak po rozpadzie Czechosłowacji każde z państw przyjęło własny system monetarny, a Słowacja wkrótce później zdecydowała się wprowadzić euro. W 2013 roku przez moment korona czeska miała sztywny kurs wobec euro, utrzymywany na poziomie 27 CZK, działanie to zostało wprowadzone, aby pobudzić inflację. Dzisiaj CZK jest niezależną walutą, a Czechy mimo że są członkiem Unii Europejskiej nie spieszą się, aby zmienić koronę czeską na euro walutę. Kurs CZK jest ważny dla biznesu oraz turystów, można go sprawdzić tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/czk-pln/.

Czechy nie chcą wprowadzić euro zwracając uwagę na fakt europejskiego kryzysu zadłużenia. Wspólnota oczekuje wprowadzenia wspólnej waluty, do czego są zobowiązani wszyscy członkowie UE. Jednak w ostatnim czasie wiele słyszy się o opuszczeniu struktur UE przez Czechy, co media i analitycy nazywają “Czexitem”. Jednak realne szanse na referendum w tej sprawie są aktualnie niewielkie mimo nastrojów społecznych – żadna z głównych partii nie popiera pomysłu wyjścia z Unii Europejskiej.

Czeska gospodarka w pigułce

Patrząc na Czechy na tle innych państw UE, państwo to ma stosunkowo silną gospodarkę z wysokim wskaźnikiem wzrostu PKB oraz niską stopę bezrobocia. Sam eksport to około 74,4% PKB. Silną gałęzią gospodarki Czech jest przemysł. W szczególności przemysł maszynowy, który ma długą historię w kraju. Według danych w 2017 roku inżynieria mechaniczna jest trzecią branżą produkcji przemysłowej pod kątem sprzedaży w Czechach.

Położenie geograficzne Czech sprawia, że współpraca na linii Polska-Czechy jest bardzo ważna. W ostatnich latach nie ma praktycznie takiej branży, gdzie nie mielibyśmy kontaktów handlowych z naszymi sąsiadami. Większość sektorów jest bardzo perspektywiczna. Dlatego właśnie w Polsce korona czeska jest łatwo dostępną walutą, już nie tylko kupowaną na city breaki, czy narty, ale również przy współpracy biznesowej.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy