Informacje

CPK - wizualizacja  / autor: Mat. pras.
CPK - wizualizacja / autor: Mat. pras.

CPK: Kolejny ważny etap przed budową! Oferty od 26 firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 lutego 2022, 17:00

  • 5
  • Powiększ tekst

26 firm złożyło oferty w postępowaniu na prace przygotowawcze przy budowie portu lotniczego, w tym przedsiębiorstwa budowlane z Polski oraz duże firmy z Europy i Azji - poinformowała w środę spółka CPK. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

Jak poinformowano w środowym komunikacie, celem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest wyłonienie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać „poszczególne zadania (prace przygotowawcze na terenie Portu Solidarność) w ramach uproszczonego trybu postępowań wykonawczych”.

Przekazano, że wpłynęło 19 ofert - od 6 konsorcjów złożonych łącznie z 13 podmiotów oraz 13 firm działających samodzielnie. „Są to największe przedsiębiorstwa budowlane z Polski oraz duże firmy z Europy i Azji, mające doświadczenie przy dużych projektach infrastrukturalnych” - stwierdzono. Wymieniono firmy m.in. z Hiszpanii czy Turcji. „Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł” - podano.

Jak powiedział prezes spółki CPK Mikołaj Wild, cytowany w środowej informacji, podobnie jak w przypadku innych umów ramowych, na pierwszym etapie postępowania, po sprawdzeniu kryteriów formalnych, będzie brane pod uwagę przede wszystkim doświadczenie oferentów, zdolności finansowo-ekonomiczne oraz ich zasoby. „Przy procedowaniu zamówień wykonawczych, ważną rolę będzie odgrywać natomiast cena i czas realizacji” - wyjaśnił.

Dodano, że w zakres zamówienia wchodzą prace przygotowawcze przy budowie lotniska, czyli m.in. niwelacja gruntu, zagospodarowanie terenu budowy, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Do zadań wykonawców będzie też należało: zgłaszanie robót budowlanych, prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej. „Zamówienie obejmuje również liczne prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji” - wyliczył dyrektor biura realizacji programu lotniskowego CPK Krzysztof Owczarczyk, cytowany w komunikacie.

Spółka CPK konsekwentnie realizuje założony harmonogram i zgodnie z planem zamierza rozpocząć prace przygotowawcze na terenie lotniska w 2023 r.” - stwierdzono. Zakresy i terminy kolejnych działań będą dostosowywane do procesów pozyskiwania decyzji administracyjnych i nabywania przez CPK kolejnych nieruchomości. Zakończenie prac przygotowawczych „powinno zbiec się z rozpoczęciem robót zasadniczych”.

Przypomniano, że umowa ramowa na roboty budowlane to kolejny duży przetarg spółki CPK. W październiku 2021 r. ogłoszono postępowanie na projektowanie inwestycji kolejowych o wartości ponad 7 mld zł. Natomiast w styczniu br. ruszył przetarg na inżyniera kontraktu - podmiotu, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji w programie kolejowym. Szacowana wartość tej umowy to 2,5 mld zł - dodano.

W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Czytaj też: Czernicki: Zmiany poszerzające Polski Ład w ciągu kilku tygodni

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze