Informacje

Pixabay / autor: fot. Pixabay
Pixabay / autor: fot. Pixabay

Rosja zablokowana na Bałtyku!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 marca 2022, 09:40

  • 1
  • Powiększ tekst

W związku z agresją na niepodległą Ukrainę wszyscy członkowie Rady Państw Morza Bałtyckiego oprócz Rosji, przyjęli deklarację o całkowitym zawieszeniu Federacji Rosyjskiej w pracach organizacji na wszystkich szczeblach oraz zawieszeniu Białorusi jako obserwatora przy RPMB - przekazało MSZ.

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej, członka Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), na niepodległą Ukrainę, ministrowie spraw zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji oraz wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – tj. wszyscy członkowie Rady oprócz Rosji – przyjęli deklarację o całkowitym zawieszeniu Federacji Rosyjskiej w pracach organizacji na wszystkich szczeblach oraz zawieszeniu Białorusi jako obserwatora przy RPMB” - czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych.

Zgodnie z deklaracją „Rada Państw Morza Bałtyckiego wstrzymuje współpracę ze wszystkimi partnerami (rządowymi, regionalnymi oraz lokalnymi) z Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi w ramach grup roboczych i eksperckich, a także projektów oraz inicjatyw”. Rada będzie kontynuować prace w składzie 10 państw oraz UE.

W deklaracji przypomniano, że Rada Państw Morza Bałtyckiego została utworzona w 1992 r., aby „służyć jako ogólne regionalne forum współpracy i koordynacji między państwami Morza Bałtyckiego”.

W decyzji założycielskiej – Deklaracji Kopenhaskiej – położono nacisk na współpracę w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, a także akt końcowy z Helsinek, Kartę paryską i inne dokumenty OBWE. Kolejnymi decyzjami politycznymi potwierdzano dążenie do pokoju, spójności i demokracji, ostatnio dając temu wyraz w Deklaracji Wileńskiej II z 1 czerwca 2021 r. – Wizja dla regionu Morza Bałtyckiego do roku 2030” - głosi deklaracja.

Podkreślono w niej, że „te podstawowe zasady i dążenia zostały brutalnie pogwałcone przez niesprowokowaną i nielegalną napaść militarną i agresję, jakiej Federacja Rosyjska dopuściła się wobec suwerennej i demokratycznej Ukrainy”.

My, Ministrowie Spraw Zagranicznych i Wysoki Przedstawiciel, stanowczo potępiamy rosyjską agresję zbrojną na Ukrainę. Nic nie usprawiedliwia bezprawnego użycia siły przez Rosję” - oświadczyli sygnatariusze deklaracji.

Podkreślono w niej, że w tym momencie musimy wyciągnąć konieczne wnioski. Członkowie RPMB oświadczyli, że nie widzą „możliwości kontynuowania współpracy z Federacją Rosyjską w ramach RPMB na dotychczasowych zasadach”.

W obecnej sytuacji Rosja nie powinna czerpać korzyści ze współpracy w ramach RPMB, ani w niej uczestniczyć. Doprowadzimy do zawieszenia udziału Rosji w obradach, pracach i projektach RPMB i jej organów roboczych do czasu przywrócenia możliwości współpracy opartej na poszanowaniu podstawowych zasad prawa międzynarodowego” - oświadczyli członkowie RPMB.

Jednocześnie zawiesili Białoruś w uczestnictwie w pracach Rady jako państwo o statusie obserwatora przy RPMB. „Potępiamy zaangażowanie Białorusi w agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Pozwalając Rosji na wykorzystanie swojego terytorium do dokonania agresji przeciwko Ukrainie, Białoruś sama jest odpowiedzialna za akt agresji” - głosi deklaracja.

Uznajemy istotny wkład RPMB w spójność i współpracę regionalną. Norweska Prezydencja RPMB w ścisłej współpracy z Komitetem Wyższych Urzędników RPMB zapewni właściwe dostosowanie działania organizacji w zmienionych okolicznościach” - czytamy w deklaracji.

Poinformowano, że „decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i zostanie należycie zakomunikowana wszystkim interesariuszom i partnerom strategicznym RPMB”.

Rada Państw Morza Bałtyckiego to organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Bałtyku. Do jej zadań należy określanie celów politycznych, planów działania, prowadzenie tematycznych grup współpracy ekspertów, wspieranie realizacji lokalnych projektów wielostronnych oraz tworzenie forum wymiany dobrych praktyk.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze