Informacje

Fot.pkobp.pl
Fot.pkobp.pl

PKO BP ma zgodę KNF na przejęcie banku Nordea. Bank ujawnia plany przejęcia i zmian

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 marca 2014, 05:08

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do wyrażenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO Bank Polski akcji Nordea Banku Polska. Dzisiejszą decyzję Komisji poprzedziła zgoda dotycząca nabycia akcji Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie wydana 25 lutego. Zamknięcie transakcji i włączenie banku, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz spółki leasingowo-faktoringowej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego planowane jest na 1 kwietnia 2014 r. - napisał bank PKO BP w komunikacie przesłanym do mediów.

"Brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego to ostatni warunek prawny konieczny do realizacji umowy o przejęcie przez PKO Bank Polski części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea - spółek Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. We wrześniu 2013 r. PKO Bank Polski uzyskał zgodę Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego, niezbędną ze względu na posiadanie przez PKO spółek zależnych na Ukrainie. W październiku 2013 r. bezwarunkową zgodę na transakcję wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że planowane przez Bank przejęcie nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku" - czytamy w komunikacie.

-Decyzja KNF otwiera drogę do realizacji zawartej w czerwcu ubiegłego roku umowy. Po sfinalizowaniu transakcji będziemy koncentrować się na sprawnym przeprowadzeniu procesu integracji. Potencjał przejmowanych aktywów chcielibyśmy wykorzystać do wzmocnienia grupy kapitałowej banku i zaoferowania nowej jakości na rynku usług finansowych

– mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Przejęcie Nordei nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na WZ). Zapisy do sprzedaży akcji przyjmowane będą do 1 kwietnia 2014 r.

Na przełom września i października 2014 r. planowana jest całkowita fuzja prawna, po której Nordea stanowić będzie odrębną spółkę w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Oba banki zachowają pełną odrębność w zakresie świadczonych usług i dostępnej sieci placówek. Od fuzji prawnej – polegającej na przejęciu całego majątku i działalności Nordea Bank Polska przez PKO Bank Polski – PKO stanie się następcą prawnym Nordea Bank Polska, a dwie dotychczas odrębne instytucje tworzyć będą jeden podmiot prawny. Planowane jest, że w ciągu dwóch tygodni od fuzji prawnej marka Nordea zostanie zastąpiona marką PKO Banku Polskiego. Proces integracji zakończy fuzja operacyjna, czyli połączenie operacji, systemów i zasobów IT obu spółek. Przewidywany koniec tego procesu to pierwsza połowa 2015 roku - napisał bank PKO BP.

Przejęcie spółek Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych. W rezultacie spółka ubezpieczeniowa pozostanie oddzielną spółką w Grupie PKO Banku Polskiego i funkcjonować będzie pod nową marką, a zmiana nazwy nastąpi w ciągu 3 miesięcy od sfinalizowania transakcji. Z kolei spółka Nordea Finance Polska, prowadząca działalność leasingową i faktoringową, docelowo zostanie połączona z PKO Leasing.

Jak podkreślają władze PKO BP włączenie aktywów Nordea do Grupy PKO Banku Polskiego przyczyni się do umocnienia instytucji jako wiodącego banku uniwersalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W ocenie banku władz PKO BP przejęcie Nordei ma potwierdzić  pozycję lidera w bankowości detalicznej i wzmocnić w bankowości korporacyjnej, szczególnie w zakresie obsługi klientów międzynarodowych. Sieć sprzedaży zwiększy się o około 25 proc. w największych miastach, z czego większość stanowić będą placówki w atrakcyjnych lokalizacjach. Przejęcie Nordea Polska TUnŻ przyspieszy osiągnięcie celów strategicznych w obszarze ubezpieczeń, które również zakłada strategia PKO Banku Polskiego.

Opr. Jas

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze