Informacje

Marek Dietl w Davos / autor: PAP/EPA
Marek Dietl w Davos / autor: PAP/EPA

Marek Dietl: przeniesiemy polskie doświadczenia na Kaukaz

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 maja 2022, 19:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce w ramach przejęcia Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (AMX) przenieść doświadczenia polskiego rynku kapitałowego na grunt południowego Kaukazu, poinformował prezes GPW Marek Dietl.

Przejmujemy nie tylko 65 proc. udziałów, ale przede wszystkim przejmujemy pewną odpowiedzialność za ormiański rynek kapitałowy. Naszym głównym celem jest przeniesienie doświadczeń z tych 30 lat polskiego rynku kapitałowego na grunt ormiański, a szerzej - na grunt południowego Kaukazu, bo Armenia odgrywa niezwykle ważną rolę jako państwo pomiędzy różnymi przepływami kapitałowymi tego regionu - chociażby siedziba Federacji Giełd Euroazjatyckich jest w Erywaniu - powiedział Marek Dietl.

Dziś podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos GPW i Armeńska Giełda Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) podpisały porozumienie i parafowali umowę nabycia akcji (tzw. Share Purchase Agreement) określającą zasady nabycia przez GPW większościowego pakietu stanowiącego 65,03% udziałów w AMX. Sprzedawcą pakietu jest Centralny Bank Armenii (CBoA), który obecnie posiada 90,05% udziału w kapitale zakładowym giełdy w Erywaniu.

Parafowanie umowy odbyło się w obecności prezydenta Andrzeja Dudy oraz Wahagna Chaczaturiana, prezydenta Republiki Armenii.

Cieszę się ogromnie z porozumienia, które zostało zawarte, z tej kooperacji, która teraz będzie miała miejsce. To są pierwsze zmaterializowane efekty tego, co dzieje się tu, w Davos, tego w jaki sposób Polska jest tu promowana – powiedział Andrzej Duda.

W wyniku przeprowadzonej transakcji GPW zostanie akcjonariuszem większościowym AMX z pakietem 967 akcji, stanowiącym 65,03 proc. udział w kapitale zakładowym spółki. CBoA będzie posiadać 372 akcji stanowiących 25,02 proc. udział w kapitale zakładowym spółki. Natomiast pozostałe 9,95 proc., czyli 148 akcji są akcjami własnymi AMX.

Ponadto, w wyniku transakcji GPW pośrednio obejmie kontrolę nad Central Depository of Armenia (Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Armenii, CDA), w którym AMX posiada obecnie 100 proc. udział w kapitale zakładowym.

18 września 2020 r. zarząd GPW podpisał porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). 19 maja 2022 r. Zarząd GPW oraz rada nadzorcza GPW wydali zgodę na nabycie 65,03 proc. udziałów w Armenia Securities Exchange.

Armeńska Giełda Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) jest jedynym podmiotem prowadzącym regulowany rynek papierów wartościowych w Armenii. W ramach zintegrowanej oferty giełdowej AMX zapewnia pełen pakiet usług, w tym notowania, obroty, rozliczenia, usługi informacyjne oraz rozwiązania dla rynków alternatywnych. AMX udostępnia inwestorom szeroką gamę produktów inwestycyjnych z zachowaniem maksymalnej przejrzystości w połączeniu ze sprawną i efektywną realizacją i rozliczaniem transakcji.

Jako 100 proc. udziałowiec Centralnego Depozytu Armenii, AMX zapewnia również zintegrowane rozwiązania rozrachunkowe dla klientów - w tym zarówno rezydentów jak i nierezydentów, wykorzystując międzynarodową sieć rozrachunkową centralnego depozytu i relacje z globalnymi depozytariuszami. Grupa AMX odgrywa kluczową rolę w armeńskim systemie finansowym.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

ISBnews/RO

Powiązane tematy

Komentarze