Informacje

Konferencja Polka XXI / autor: Mat. prasowe
Konferencja Polka XXI / autor: Mat. prasowe

Laureatki Konkursu Polka XXI

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 31 maja 2022, 22:07

  Aktualizacja: 1 czerwca 2022, 20:56

 • 5
 • Powiększ tekst

Laureatki Konkursu Polka XXI

Kategoria INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE

Wyróżnienie: Nikola Bukowiecka

Nikola Bukowiecka opracowała system mapowania nieba, układy sterowania do polskich satelit. Systemy wykorzystane będą w misji kosmicznej NASA, w której Polska bierze udział, co ogromnie wpływa na status Polski na arenie międzynarodowej oraz światowej. Produkt na pewno przesłuży się polskim naukowcom w analizie obserwacji nieba. Pani Nikola jest osobą, która projektuje pierwsze polskie satelity obserwacyjne Ziemii, które znajdą się niedługo na orbicie. Nie tylko przysłużą się nam one w obserwacji Ziemii pod kątem optycznym, mają także wpływ M.in. na przewidywania meterologiczne, bezpieczeństwo narodowe, gospodarkę.

Wyróżnienie: Weronika Urbańska

Przyczyniła się do chemicznych i biologicznych metody odzyskiwania metali z odpadów baterii Li-ion w kontekście GOZ oraz możliwości ich pozyskiwania z zasobów pozaziemskich. Opracowała Innowacyjną metodę odpowiadająca na jedno z kluczowych wyzwań recyclingu odpadów, zasięg ogólnoświatowy, faza patentu.

Laureatka: Kamila Hankiewicz

Untrite AI Platform zbudowana przez Panią Kamilę, to platforma oparta na sztucznej inteligencji - a dokładniej - na Natural Language Processing, odpowiedzialnej za „rozumienie” języka ludzkiego przez maszyny. Wydobywa i analizuje nieustrukturyzowane dane, łącząc je ze sobą, aby uzyskać pełny obraz rozwiązania, które można zastosować. Kapituła doceniła wysoki poziom innowacyjności i osobistego zaangażowania oraz wdrożenie projektu w Londyńskiej policji i dalszego skalowania dla Armii Amerykańskiej.

Kategoria SAMORZĄD

Wyróżnienie - dr inż. Anita Richert – Kaźmierska

Autorka i koordynatorka innowacyjnych programów edukacyjnych, wspierających dzieci w kryzysie psychologicznym oraz dedykowanym osobom w wieku senioralnym. Dzięki jej zaangażowaniu, w 2021 roku gmina Kolbudy jako pierwsza gmina wiejska w Polsce uzyskała certyfikat WHO włączający gminę Kolbudy w Global Network of Age-friendly Cities and Communities.

Laureatka: Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa

Marta Majewska jako burmistrz Hrubieszowa odważnie wkracza w różne obszary aktywności miasta od sfery infrastrukturalnej, poprzez ekonomię społeczną, kreatywną gospodarkę lokalną czy innowacyjną edukację, stawiając na zrównoważony rozwój miasta.

Konsekwentnie buduje poczucie lokalnej tożsamości w ramach akcji Hrubieszów „Jestem Stąd”. Po wybuchu wojny w Ukrainie Hrubieszów został nazwany „stolicą pomagania”. Kiedy dowiedziała się, że na granicy czekają zmarznięte matki z dziećmi Pani Burmistrz zaangażowała się osobiście w przygotowanie miejsc noclegowych i posiłków dla uchodźców. Zmobilizowała mieszkańców i w Domu Kultury pojawiło się 600 łóżek, stale wydawano posiłki. W pierwszych tygodniach wojny przez punkt pomocy przewijało się ok. 1 tys. osób na dobę. Pani Burmistrz przez cały czas była przy wolontariuszach i osobach potrzebujących pomocy.

Nagroda specjalna od organizatorów konkursu

Nagrodę specjalną otrzymuje prof. dr hab. Gertruda Uścińska – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pani Profesor przyczyniła się do Cyfrowej Transformacji ZUS; Budowy filaru świadczeń dla rodzin (500+, 300+, RKO, żłobkowe), Tarcze antykryzysowe, e-wizyty w ZUS, automatyzacja obsługi spraw, rozwój PUE.

 1. Szybka i terminowa realizacja Tarczy antykryzysowej dla firm i obywateli w formule elektronicznej

 2. Automatyzacja, elektronizacja i skrócenie czasu obsługi wniosków o świadczenia

 3. Zapewnienie dogodnego dostępu obywateli do informacji o formach wsparcia

 4. Zwiększenie dostępności informacyjnej i cyfrowej ZUS dla osób ze szczególnymi potrzebami

 5. Wzmocnienie wizerunku ZUS jako instytucji innowacyjnej i odpowiedzialnej społecznie

 6. Budowa nowoczesnego filara świadczeń na rzecz rodzin (500+, 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy,żłobkowe) - automatyzacja, elektronizacja, ubankowienie, w tym rozwiązania dla uchodźców z Ukrainy

 7. Wzrost liczby osób korzystających z usług elektronicznych (PUE: 10 mln profili)

 8. Nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma kontaktu klienta z urzędem (e-wizyty)

 9. Wzrost satysfakcji klientów oraz podniesienie jakości usług

Kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Wyróżnienie - Agnieszka Łesiuk -Krajewska

Pomysłodawczyni kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, promocja historii Polski XX wieku, pomoc bezpośrednia Powstańcom Warszawskim w postaci dostarczania posiłków oraz zakupu środków higienicznych. Bazując na obszarze ,,Pamięć” zorganizowano akcję Kartka dla Powstańca, w ramach której Powstańcy otrzymali laurki od dzieci ze szkół. W ramach akcji zorganizowano również projekt „BohaterON w Twojej Szkole”, podczas której placówki edukacyjne otrzymały pakiety do przeprowadzenia lekcji o Powstaniu Warszawskim. Nieustannie dba o zapewnienie funduszy na bezpośrednią pomoc Powstańcom Warszawskim, aby reagować na ich potrzeby przez cały rok.

Wyróżnienie - Sylwia Zarzycka

Fundatorka i Prezes Fundacji Między Niebem a Ziemią. Od 11 lat pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom z terenu całej Polski. Poprzez pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom, dzieci te mogą godnie żyć, korzystać z leczenia i rehabilitacji, na które bardzo często te rodziny nie stać. Poprzez pomoc rodzicom ciężko chorych dzieci wielu rodziców wychodzi z depresji, wraca do pracy, zaczyna funkcjonować w społeczeństwie. Kluczowa jest tu pomoc psychologiczna i aktywizacja zawodowa rodziców chorych dzieci. Poprzez pomoc zdrowemu rodzeństwu chorych dzieci wiele dzieci może zacząć wyjeżdżać na wakacje i rozwijać się.

Wyróżnienie - Monika Andruszewska

Dziennikarka, felietonistka, reportażystka wojenna. Od aneksji Krymu w 2014 roku ryzykuje życie na froncie, informując opinię publiczną o rosyjskiej agresji na Ukrainie. Od lat prowadzi wiele akcji pomocowych, których adresatami są żołnierze i cywile ukraińscy. Podczas bombardowania Irpienia uratowała trzydziestu ukraińskich cywilów. Współautorka raportu „Izolacja. Głosy z piwnicy” , który ujawniał fakty łamania prawa międzynarodowego - przetrzymywanie i torturowanie więźniów na masową skalę - przez Rosjan i tzw. separatystów na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Wspiera działania związane z poprawią zdrowa psychicznego ofiar wojny w Donbasie organizując wyjazd terapeutyczny do Polski, dla dzieci, które ucierpiały podczas wojny oraz organizuje pomoc dla szpitala psychiatrycznego w strefie walk wojennych w obwodzie Ługańskim wobec nowej fazy rosyjskiej agresji w ramach akcji Stowarzyszenie Pokolenie „To też moja wojna”.

Laureatka w kategorii Działalność Społeczna - Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

Pani Tisa jest założycielką Fundacji Gajusz, w 2019 r. uruchomiła Fundację Moje Drzewko Pomarańczowe i podlegający jej dom dziecka, by objąć specjalistyczną opieką dzieci, które ze względu na swoje choroby, czy skomplikowaną sytuację życiową nie miały szans na znalezienie rodziny zastępczej czy adopcyjnej. W 2021 stworzyła rodzinny Dom Dziecka dla dzieci zbyt chorych i ze zbyt poranionymi duszami, by mogły znaleźć rodzinę. Doprowadziła do podpisania deklaracji współpracy na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci chorych „Leczymy dzieci rodziną”. Sygnatariuszami deklaracji byli m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Łodzi, Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej. Osiągnięto porozumienie ponad podziałami.

Kategoria EDUKACJA

Wyróżnienie - Małgorzata Krzeczkowska

Ukazuje ludzką twarz nauki, poprzez prowadzenie działań popularyzatorskich, w szczególności –odczarowuje chemię i ukazuje fascynujący świata nauki obecnego wokół nas. Prowadzi projekty, które pobudzają lub wzmacniają zainteresowanie, ciekawość, działania bez lęku za popełniony błąd, poczucie sprawczości, zachęcają do nauki niezależnie od wieku, a tym samym kształtują świadomość co przekłada się na ich postawę jako ucznia, studenta, pracownika, członka społeczeństwa. Aktualnie pracuję nad komiksem ukazującym obecność procesów i zjawisk przyrodniczych wokół nas i kontynuuje tworzenie kolejnych tematycznych gier planszowych. Uważa, że młody człowiek wyposażony w wiedzę praktyczną z umiejętnością jej wykorzystania w życiu codziennym, to bardzo cenny, świadomy członek społeczeństwa. Jej działania przyczyniają się do zwiększenia liczby studentów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.

Wyróżnienie - Beata Kenig

Prowadzi Fundację Wega, której celem jest popularyzacja nauki oraz wiedzy o ludziach zasłużonych dlapolskiej i światowej nauki. Wydaje książki dla dzieci i młodzieży popularyzujących naukę. Prowadzi szereg działań edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców w małych miejscowościach takich jak: warsztaty, rodzinne pikniki naukowe. Otworzyła kanał na YouTube #Kobietywnauce, gdzie publikuje wywiady z kobietami zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki, najlepszymi naukowcami na świecie i tłumaczy je na język polski, w tym z noblistami. W tym roku planuje, z pokaźną ilością sprzętu do eksperymentów naukowych, odwiedzać domy dziecka by popularyzować naukę wspólnie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, prowadzącym m.in. świetlicę socjalną dla młodzieży.

Wyróżnienie: Marlena Plebańskia

Pierwsza w kraju propagatorka STEAM w edukacji, twórczyni materiałów dla nauczycieli, które pomogą w realizacji zajęć w oparciu o STEAM. Autorka książka – „Stemowe przedszkole”. Jej książki, szkolenia i prelekcje przyczyniły się do powstania w Polsce programów wdrażania STEAM w edukacji - myślenia logicznego, sieciowania i łączenia, czyli umiejętności jakich wymaga się na rynku pracy, w którym technologia uczestniczy niemal w każdym procesie.

Laureatka - Anna Zapał

Jej inicjatywa „Pozytywna Uwaga 2021” zachęca nauczycieli do wpisywania pozytywnych uwag do szkolnych e-dzienniczków. Aktywnie promuje wpisywanie pozytywnych uwag uczniom po to, by szkolne dzienniczki zapełniły się mądrym dialogiem między nauczycielami i rodzicami, który będzie uczył i motywował dzieci do świadomego korzystania z edukacji. Twierdzi, że istnieje ogromna potrzeba budowania i wzmacniania samooceny uczniów, uczenia ich rozpoznawania swoich mocnych stron, a przez to budowania pozytywnej relacji z nauczycielami. Do akcji Pozytywna Uwaga przystąpiło już ponad 850 szkół. Nauczyciele czują potrzebę chwalenia i szukają inspiracji jak to robić mądrze.

Kategoria ZDROWIE

Wyróżnienie: Anna Gawrońska

Wsparcie szpitali w cyfryzacji procesów dystrybucji produktów medycznych za pomocą kodów kreskowych i transakcyjnych dokumentów elektronicznych.

Wyróżnienie - prof. Ewa Mojs

Dzięki aktywności i zaangażowaniu Pani profesor działa w Poznaniu duża przychodnia zdrowia psychicznego, zatrudniająca ponad 15 specjalistów, stworzony został program wsparcia dla sektora ochrony zdrowia realizowany przez Fundację Nie Widać Po Mnie.

Wyróżnienie - Katarzyna Kęcka

Szeroko pojęta działalność profilaktyczna i edukacyjna. Profilaktyka chorób kobiecych. W oparciu o diagnozę stanu zdrowia na terenie miasta i gminy Goleniów - szybsza diagnostyka zmian przednowotoworowych u kobiet w obrębie narządu rodnego. Zwiększenie poziomu świadomości kobiet w zakresie profilaktyki chorób kobiecych Zapobieganie wykluczeniu zawodowemu kobiet poprzez szybszą diagnostykę zmian przednowotworowych i wcześniejsze wdrożenia leczenia.

Laureatka - Bożena Łapińska

Pani Bożena Łapińska Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. W styczniu 2022 roku otrzymała tytuł „Menedżer Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne” w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” Od 13 lat zarządza Szpitalem psychiatrycznym. Placówka przez ten czas podwoiła kontrakt, rozwinięto wiele nowych zakresów od opieki nad przewlekle chorym po psychiatrię dziecięcą . Począwszy od opieki stacjonarnej, poprzez działalność dzienną, ambulatoryjną, środowiskową i opiekę nad osobami przewlekle chorymi. Jej placówka korzysta z oferty którą zaproponowało Ministerstwo Zdrowia, czyli program pilotażowy w psychiatrii ukierunkowany na psychiatrię środowiskową. Okazało się, że sprawdził się ten kierunek działania, zarówno w opiece jak i formie płatności. Przede wszystkim jednak dzięki temu możemy zapewnić kompleksową opiekę. Pacjenci są coraz bardziej świadomi, szukają najlepszych ośrodków. Chcemy, zapewnić im opiekę najbliżej miejsca zamieszkania. Kompleksowość to rozwiązanie na te czasy.

Kategoria: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wyróżnienie - Adrianna Chmielewska

Promuje metody, które są zakorzenione w potwierdzonych badaniami teoriach psychologicznych i pedagogicznych i silnie czerpią z metodyki szkół międzynarodowych (IB). Dzięki doświadczeniu w pracy za granicą (Indonezja, Chiny, UK) ma pewność, że oferta edukacyjna, którą dostarczają do polskich przedszkoli spełnia najwyższe, międzynarodowe standardy. W 2019 i 2020 roku została zaproszona do koordynowania procesu powstawania programów i metodyki nauczania dla indonezyjskiego start-upu IQ Education. Jej scenariusze lekcji zostały też włączone do przewodników dla nauczycieli na letnich kursach w Wielkiej Brytanii przez firmę Oxford International Education Group. Dlatego szkoła językowa speak art pracująca wg wskazówek i autorskich programów zapewnia najmłodszym uczniom w Polsce edukację na międzynarodowym poziomie. Po nawiązaniu współpracy z firmą konsultingową udało się rozwinąć działalność firmy o udział w międzynarodowych projektach dzięki pozyskaniu funduszy z Programu Edukacja administrowanego przez FRSE.

Laureatka - Agnieszka Szewczyk

Od lat rozwija swoją firmę stając się liderką w branży, jest przykładem kobiety, która odnalazła się z powodzeniem w męskim świecie prowadząc i rozwijając jedną z największych fabryk uszczelnień w Europie, wyróżniana i wielokrotnie nagradzana, obecnie wraz ma magazynem Forbes będzie reprezentowała Polskę na międzynarodowym kongresie w Berlinie, znana jest z kreatywności i determinacji w dążeniu do celu, obecnie jest w trakcie pisania książki, której celem jest pokazanie ciężkiej drogi kobiet prowadzącej biznes kojarzony do tej pory z męskim światem.

Kapituła konkursu Polka XXI:

Izabela Laskowska, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,

Jagoda Zakrzewska, Google,

Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich,

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni,

Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca oraz Pani Urszula Szybowicz, dyrektor operacyjna z Polskiej Federacja Szpitali,

Artur Guram prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego,

Izabela Olszewska członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych,

Anna Berczyńska, dyrektor zarządzająca Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych,

Dr inż. Dorota Chlebosz z Sieci Badawczej Łukasiewicz,

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

Anna Tryfon-Bojarska i Ewelina Wińska dyrektorki zarządzające Fundacji Girls in Tech Poland,

Agata Miazga, członek zarządu Instytutu Spraw Cyfrowych,

Aleksandra Fabin z Instytutu Wolności

Małgorzata Bobrowska, dyrektor firmy Siemens na Europę Środkową i Wschodnią

RO

Powiązane tematy

Komentarze