Informacje

Kolej Dużych Prędkości / autor: CPK
Kolej Dużych Prędkości / autor: CPK

CPK: Pociągiem z Warszawy do Łodzi pojedziemy 350 km/h

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 4 lipca 2022, 13:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Równo rok po zawarciu umowy na prace przygotowawcze CPK przedstawił tzw. wariant inwestorski dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Między Warszawą, Portem „Solidarność” i Łodzią pociągi będą jeździć 250 km/h, a w przyszłości nawet 350 km/h, co oznacza, że trasę Łódź – Warszawa pokonamy w 45 minut. W przygotowaniu są już następne odcinki kolejowych „szprych”, które uzupełnią istniejącą sieć i radykalnie skrócą czasy przejazdów dla pasażerów z całej Polski.

Ekspresowe tempo nowej inwestycji kolejowej

CPK udowadnia, że inwestycje kolejowe można realizować szybko i zgodnie z harmonogramami, przy zachowaniu najwyższych standardów. Rok temu na modernizowanej stacji Warszawa Zachodnia został podpisany kontrakt na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla linii dużych prędkości Warszawa-Łódź. Zaledwie 12 miesięcy później, na Dworcu Łódź Fabryczna, ogłoszono jej rekomendowany przebieg, czyli tzw. wariant inwestorski. To rekordowe tempo, nie notowane przy tak dużych inwestycjach od wielu lat.

Ostatecznego wyboru trasy dokonano spośród czterech wariantów na podstawie analiz, w tym m.in.: społeczno-gospodarczych, ruchowo-eksploatacyjnych, technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Przeprowadzono również analizę kosztów i korzyści oraz analizę wielokryterialną, w których zostały uwzględnione m.in. czynniki techniczne i ekonomiczne, a przede wszystkim społeczne i środowiskowe.

Wariant inwestorski w wersji interaktywnej jest dostępny na stronie internetowej spółki CPK. (stronie internetowej spółki CPK– wersja online).

Dlaczego ten wariant? Jakie korzyści dla Jana Kowalskiego?

Wybrany wariant (W31) to najlepszy możliwy przebieg nowej linii, a co najważniejsze przyniesie on wiele korzyści mieszkańcom i podróżnym, jednocześnie minimalizując ewentualne koszty i utrudnienia. Gwarantuje m.in. najkrótsze czasy przejazdu oraz najniższe koszty budowy oraz co równie ważne najmniejszą kolizję z istniejącą zabudową. Jak wskazuje studium STEŚ 50% korzyści społeczno-ekonomicznych to oszczędności czasu zarówno dla tych, którzy dziś chętnie podróżują koleją, jak i dla tych, którzy do pociągów przesiądą się z samochodów. Zgodnie z obliczeniami ekonomistów w perspektywie 30 lat oszczędność czasu przyniesie pasażerom ponad 19 mld złotych. Kolejne 25% korzyści, według studium, to efekt wymiernie mniejszej liczby wypadków drogowych i kolejowych. W perspektywie 2050 r. można spodziewać się również 3-krotnie większej liczby przejazdów pociągów na trasie Warszawa-Łódź względem 2019 roku.

Dzięki tej inwestycji pasażerowie dojadą do Portu Solidarność: z Warszawy w ok. 15 min, z Łodzi w ok. pół godziny. Z Warszawy do Łodzi dojedziemy w ok. 45 minut (prawie dwa razy szybciej niż obecnie). W pierwszym etapie pociągi będą jeździły z prędkością do 250 km/h. Przyjęte przez CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie w przyszłości nawet do 350 km/h.

W pracach nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wariantu inwestorskiego linii Warszawa-Łódź, szczególną uwagę zwrócono na dobre jej usytuowanie w całej sieci kolejowej. Dzięki temu powstaną łączenia z istniejącymi liniami umożliwiające prowadzenie ruchu regionalnych ekspresów łączących np. Skierniewice i Łowicz z Łodzią. W Brzezinach po wschodniej stronie Łodzi powstanie nowa stacja, dzięki czemu możliwe będzie włączenie tego miasta do sieci kolejowej. Inwestycja przyniesie więc korzyści nie tylko pasażerom korzystającym z połączeń dalekobieżnych, ale również szukającym dobrych i szybkich połączeń w obrębie województwa.

Dialog z mieszkańcami i ekologia są dla nas ważne

W trakcie prac Centralny Port Komunikacyjny przeprowadził szeroko zakrojone konsultacje z samorządowcami i mieszkańcami wszystkich gmin. Spółka zorganizowała 25 otwartych spotkań konsultacyjnych oraz dwie tury spotkań z włodarzami 21 gmin. W tym czasie do CPK wpłynęło prawie 19 tys. opinii i uwag, które wzięto pod uwagę w ramach analizy wielokryterialnej.

Na całym obszarze obejmujący cztery proponowane warianty przeprowadzono również inwentaryzację przyrodniczą. Przez 14 miesięcy na terenie obejmującym łącznie ok. 27 000 hektarów eksperci prowadzili obserwacje środowiskowe. Wykonano badania m.in. siedlisk roślin, bezkręgowców, płazów, ptaków i ssaków, w tym nietoperzy.

Co dalej? Kiedy pojedziemy nową trasą?

W kolejnym kroku wariant inwestorski, razem z dwoma wariantami alternatywnymi, zostanie przedstawiany przez spółkę CPK we wniosku o tzw. decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jest to etap poprzedzający uzyskanie tzw. decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę, a następne jej realizacji. Harmonogram zakłada, że linia dużych prędkości między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność na koniec 2027 roku.

W dalszej kolejności nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona - powstanie szybkie połączenie kolejowe miedzy Warszawą, CPK i Łodzią a Wrocławiem i Poznaniem. W kolejnych miesiącach powinniśmy poznać proponowany wariant inwestorski dla 200-kilometrowego odcinka Łódź-Wrocław.

Spółka przygotowuje budowę 12 nowych tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Fot 1. Przebieg nowej trasy linii dużych prędkości Warszawa – CPK – Łódź. / autor: CPK
Fot 1. Przebieg nowej trasy linii dużych prędkości Warszawa – CPK – Łódź. / autor: CPK

Fot 2. Wizualizacje nowej stacji kolejowej Brzeziny / autor: CPK
Fot 2. Wizualizacje nowej stacji kolejowej Brzeziny / autor: CPK

Fot 3. Linia dużych prędkości to radykalne zmniejszenie czasów przejazdów kolejowych między Warszawą a Łodzią, a w dalszej perspektywie na wszystkich liniach, które zostaną zbudowane w ramach CPK. / autor: CPK
Fot 3. Linia dużych prędkości to radykalne zmniejszenie czasów przejazdów kolejowych między Warszawą a Łodzią, a w dalszej perspektywie na wszystkich liniach, które zostaną zbudowane w ramach CPK. / autor: CPK

Powiązane tematy