Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

AKTUALIZACJA

INFOGRAFIKA. RPP podniosła stopy procentowe o 50 pkt.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 lipca 2022, 15:41

    Aktualizacja: 7 lipca 2022, 16:20

  • 4
  • Powiększ tekst

RPP podniosła stopy procentowe o 50 pkt. bazowych; główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 6,5 proc.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę stopę referencyjną do 6,50 proc. z 6 proc., podał bank centralny.

Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 75 pb, choć część analityków nie wykluczała większej podwyżki.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,50% w skali rocznej;

  • stopa lombardowa 7% w skali rocznej;

  • stopa depozytowa 6% w skali rocznej;

  • stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej;

  • stopa dyskontowa weksli 6,6% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 8 lipca 2022 r.” - czytamy w komunikacie.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. Dzisiejsza podwyżka jest dziesiątą z rzędu.

Bank centralny będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji, podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego - czytamy w komunikacie. Sformułowanie to zostało powtórzone z komunikatów z poprzednich miesięcy.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę - powtórzyła także RPP.

Rada zwróciła uwagę, że inflacja w Polsce - według wstępnych danych GUS - wzrosła w czerwcu 2022 r. do 15,6% r/r.

Wysoka inflacja wynika głównie z wcześniejszego silnego wzrostu światowych cen surowców energetycznych i rolnych - w znacznej części będącego konsekwencją rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie - oraz wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną. Inflacja jest także podwyższana przez efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i wysokie koszty transportu w handlu międzynarodowym. Jednocześnie wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach tarczy antyinflacyjnej - czytamy w komunikacie.

W nadchodzących kwartałach oczekiwane jest utrzymanie się oddziaływania czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie. Jednocześnie podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach. Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki - czytamy dalej.

RPP oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych - podsumowano.

PR/RO

Powiązane tematy

Komentarze