Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Eksport w górę, ale import bardziej. Bilans ujemy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 sierpnia 2022, 18:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Eksport towarów z Polski wzrósł o 25,8 proc. r/r do 28 076 mln euro w czerwcu 2022 r., zaś import wzrósł o 31,5 proc. r/r do 28 925 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 849 mln euro wobec 1 157 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w czerwcu 2022 r. wyniosła 130,4 mld zł, a importu 134,4 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 29,8 proc. i 35,7 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu jak i importu. Dodatkowo do wzrostu wartości eksportu obok wyższych cen przyczynił się duży wzrost sprzedaży do Ukrainy, głównie paliw i samochodów używanych. W jego wyniku w czerwcu br. Ukraina przesunęła się na siódme miejsce wśród najważniejszych odbiorców towarów pochodzących z Polski - napisano w komentarzu banku centralnego.

Negatywny wpływ na eksport miał spadek wartości towarów konsumpcyjnych trwałego użytku.

Pogłębiającemu się spadkowi eksportu odbiorników telewizyjnych towarzyszyła także niższa, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, dynamika sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego oraz mebli. Z kolei do wzrostu importu przyczyniła się większa o ponad 70 proc. r/r dostawa ropy naftowej, głównie z Arabii Saudyjskiej. Brak dostaw w czerwcu rosyjskiego gazu i węgla oraz pozostałych surowców energetycznych spowodowały, że po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie odnotowano spadek wartości importu z Rosji w porównaniu z rokiem poprzednim – informuje NBP.

Obok wyżej wymienionych czynników na kształtowanie się importu wpłynęło obniżenie dynamiki importu towarów zaopatrzeniowych. Według NBP, mogło ono wynikać zarówno ze zmniejszenia popytu, jak i niższego wzrostu ich cen w porównaniu z poprzednimi miesiącami związanego ze spowolnieniem aktywności ekonomicznej w największych gospodarkach świata.

W czerwcu obserwowana była tendencja do stopniowego zmniejszania się ujemnego salda obrotów towarowych, które ukształtowało się na poziomie 3,9 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 31 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 5,3 mld zł, tj. o 20,8 proc. Wartość rozchodów wyniosła 17,6 mld zł i zwiększyła się o 3,3 mld zł, tj. o 22,8 proc. Na dodatnie saldo usług (13,4 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (6,1 mld zł), usług transportowych (4,3 mld zł) oraz podróży zagranicznych (3 mld zł), podał także NBP.

ISBnews/RO

Powiązane tematy

Komentarze