Informacje

JSW SA / autor: mat. prasowe
JSW SA / autor: mat. prasowe

Ponad 6,3 mld zł zysku Grupy JSW za trzy kwartały

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 listopada 2022, 21:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 6,36 mld zł zysku netto wypracowała w trzech kwartałach tego roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), wobec 62,7 mln zł straty w porównywalnym okresie rok wcześniej. Przychody Grupy przekroczyły 16 mld zł, wobec ponad 6,7 mld zł przed rokiem - wynika z informacji JSW

Tegoroczne wyniki JSW są rekordowe. Spółce, która jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego, sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu. Na inwestycje Grupa wydała blisko 1,7 mld zł, wobec ponad 1,1 mld zł w trzech kwartałach ubiegłego roku.

CZYTAJ TEŻ: A jednak! Rosja przerzuca sprzęt na Białoruś!

CZYTAJ TEŻ: JSW zwiększa produkcję węgla do celów energetycznych

Przychody JSW ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w ciągu trzech kwartałów br. wyniosły ponad 8,9 mld zł, co oznacza wzrost o 194,1 proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku. Tak znaczący wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z wyższej o 1134,29 zł na tonie średniej ceny sprzedaży węgla koksowego. Oznacza to wzrost ceny o 237,5 proc.

Natomiast przychody ze sprzedaży koksu przekroczyły 6,4 mld zł, co oznacza wzrost o 92,6 proc. wobec do tego samego okresu przed rokiem. Również wyższe przychody ze sprzedaży w segmencie koksowym to efekt wzrostu średniej ceny sprzedaży koksu o 1215,70 zł na tonie, czyli o 109,6 proc.

W trzech kwartałach br. udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji kopalń JSW netto wyniósł odpowiednio 77,5 proc. i 22,5 proc.

Sprzedaż wewnętrzna węgla koksowego (czyli do koksowni Grupy JSW) była na poziomie podobnym jak przed rokiem, natomiast sprzedaż na zewnątrz zmalała o 9,4 proc., czyli o pół miliona ton. Z kolei sprzedaż węgla energetycznego do odbiorców zewnętrznych wzrosła o 21,7 proc. - również o pół mln ton.

Wielkość produkcji koksu w Grupie w ciągu trzech kwartałów br. zmalała o 0,3 mln ton wobec produkcji osiągniętej w analogicznym okresie 2021 r., zaś sprzedaż tego produktu spadła o 0,2 mln ton, czyli o 7,4 proc. Przychody ze sprzedaży w segmencie koksowym, obejmujące koks i produkty węglopochodne, sięgnęły 6,4 mld zł, czyli 3,1 mld zł więcej (92,6 proc.) niż przed rokiem. Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z wyższych cen.

Wśród czynników wywierających istotny wpływ na działalność i wyniki Grupy JSW, przedstawiciele firmy wskazali w kwartalnym sprawozdaniu wielkość popytu oraz kształtowanie się cen węgla i koksu. „Z uwagi na zmienność tych cen, wywierają one zawsze znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy. Jednocześnie na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy koksu wpływają także wahania kursów walut” - czytamy w sprawozdaniu.

Innymi znaczącymi czynnikami ściśle ze sobą powiązanymi, mającymi wpływ na wyniki finansowe Grupy, są: stale rosnąca inflacja, wzrost kosztów energii, wzrost cen materiałów i usług oraz wzrost kosztów pracy. Wzrost wartości powyższych elementów znacząco wpływa na sytuację finansową Grupy i jest odczuwalny zarówno w krótkim okresie czasu, jak i długookresowo - podano.

CZYTAJ TEŻ: Rynki surowców: Pomiędzy recesją a ograniczoną podażą

Ponadto do zdarzeń i uwarunkowań, które mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki, możemy zaliczyć zdarzenia nadzwyczajne, wynikające z zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych oraz czynników zewnętrznych. Dodatkowo, w związku ze zmianami legislacyjnymi i polityką w zakresie dbałości o klimat i środowisko naturalne ze strony UE, można zaobserwować coraz silniejszą presję na podmioty gospodarcze z branży wydobywczej i stalowej - czytamy w raporcie.

W poniedziałkowym sprawozdaniu JSW poinformowała również o postępach dotyczących eksploatacji złoża węgla koksowego Bzie-Dębina. Obecnie eksploatowana jest tam jedna ściana wydobywcza, z której do końca trzeciego kwartału wydobyto ok. 282,5 tys. ton węgla. Przeanalizowano „różne warianty przyszłego funkcjonowania kopalni oraz opracowano optymalny model jej możliwości produkcyjnych”.

W wyniku przeprowadzonych prac zdecydowano, aby roboty projektowane w złożach Bzie-Dębina 2-Zachód oraz Bzie-Dębina 1-Zachód były częścią zakładu górniczego sąsiedniej kopalni KWK Borynia-Zofiówka, jako odrębny Ruch. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2023 roku zostanie utworzona kopalnia trójruchowa o nazwie KWK Borynia-Zofiówka-Bzie - podała spółka.

Równolegle wykonywane są nowe raporty oddziaływania na środowisko, będące w trakcie konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Chodzi o umożliwienie zmiany koncesji poprzez powiększenie terenu górniczego dla złoża Bzie-Dębina 2-Zachód oraz korzystanie w pełni z koncesji uzyskanej dla złoża Bzie-Dębina 1-Zachód.

Jak podano w raporcie, łączne koszty związane z kwietniowymi katastrofami w kopalniach Pniówek i Zofiówka, gdzie zginęło w sumie 26 górników, wyniosły 53,5 mln zł. To m.in. koszty akcji ratowniczych, usuwania skutków obu wypadków oraz koszty utraty wartości majątku w kopalni Pniówek.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze