Informacje

Christine Lagarde, prezes EBC / autor: PAP/EPA
Christine Lagarde, prezes EBC / autor: PAP/EPA

EBC podniósł stopy procentowe o 50 pb

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 grudnia 2022, 14:41

    Aktualizacja: 15 grudnia 2022, 16:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 50 pb. Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w EBC wzrosną do odpowiednio: 2,50 proc., 2,75 proc. oraz 2,00 proc. ze skutkiem od 21 grudnia 2022.

Rada Prezesów uznała, że stopy procentowe będą musiały w równym tempie jeszcze znacznie wzrosnąć, do poziomów wystarczająco restrykcyjnych dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie.

Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść stopy procentowe i przewiduje ich dalsze znaczne podwyżki, ponieważ inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i według projekcji będzie zbyt długo przekraczać docelowy poziom - informuje EBC.

Począwszy od początku marca 2023 portfel programu skupu aktywów (APP) będzie zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, w miarę jak Eurosystem nie będzie reinwestować wszystkich spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Wielkość tego zmniejszania będzie wynosić średnio 15 mld euro miesięcznie do końca drugiego kwartału 2023, a jego późniejsze tempo będzie ustalone z upływem czasu.

Do końca 2023 r. Rada Prezesów przeprowadzi także przegląd operacyjnych ram sterowania poziomem krótkoterminowych stóp procentowych, dzięki któremu uzyskamy informacje odnoszące się do zakończenia procesu normalizacji bilansu.

Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP do końca lutego 2023.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024 - informuje EBC.

Pandemiczny Program Zakupów Awaryjnych (PEPP) Europejskiego Banku Centralnego to niestandardowy środek polityki pieniężnej. Został on wprowadzony w marcu 2020 r. w celu przeciwdziałania poważnym zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i perspektyw dla strefy euro w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19). PEPP to tymczasowy program zakupu aktywów. Łącznie 750 mld euro przeznaczono na zakup papierów wartościowych sektora prywatnego i publicznego. Wszystkie kategorie aktywów kwalifikujące się do zakupu w ramach istniejącego programu zakupu aktywów (APP) kwalifikują się również do zakupu w ramach nowego programu.

ISBnews/RO

Powiązane tematy

Komentarze