Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

5,5 mln zł na wsparcie dla bezdomnych w 2023 roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 grudnia 2022, 15:44

    Aktualizacja: 27 grudnia 2022, 15:47

  • 2
  • Powiększ tekst

W 2023 roku na walkę z problemem bezdomności Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże 5,5 mln zł

To m.in. profilaktyka, wsparcie osób zmagających się z kryzysem bezdomności, a także wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Minister Marlena Maląg podpisała nową wersję programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób – to najważniejsze cele programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała nową wersję programu.

Budżet programu Pokonać bezdomność w 2023 roku wyniesie 5,5 mln zł. To ważne wsparcie i uzupełnienie ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności – mówi minister Marlena Maląg.

Profilaktyka, wsparcie, innowacje

Program składa się z 4 części, tzw. modułów:

Moduł I – Profilaktyka

• Jego celem jest zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Moduł II – Wsparcie osób bezdomnych

• Celem jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Moduł III: Infrastruktura

• Moduł ten ma na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu do obowiązujących standardów prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności.

Moduł IV – Innowacyjność

• Tutaj celem jest inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Program Pokonać bezdomność obejmuje wiele obszarów, dzięki czemu możemy wspierać finansowo działania na różnych polach. Nasz cel jest wspólny – walka z kryzysem bezdomności oraz pomoc tym, którzy się z nim mierzą – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto może ubiegać się o dotację?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej. Program realizowany jest w formie przeprowadzanego co roku otwartego konkursu ofert.

Czytaj też: Kiedy Polacy będą mogli zaciągnąć kredyt na mieszkanie? (Wideo)

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze