Informacje

Jacek Sasin / autor: Materiały prasowe
Jacek Sasin / autor: Materiały prasowe

AKTUALIZACJA

Sasin: energia jądrowa nie będzie drenowała kieszeni Polaków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 marca 2023, 11:53

    Aktualizacja: 7 marca 2023, 12:24

  • 6
  • Powiększ tekst

Dostęp do taniej i bezpiecznej energii, jaką jest energia jądrowa, jest warunkiem szybkiego rozwoju Polski i konkurencyjności naszej gospodarki - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak dodał, energia jądrowa nie będzie drenowała kieszeni Polaków.

Dwa reaktory elektrowni jądrowej mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm ok. 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. obecnej konsumpcji energii w Polsce - podały we wtorek spółki PGE i ZE PAK, które podpisały wstępne porozumienie ws. spółki celowej do projektu budowy elektrowni jądrowej.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni możliwe jest już w 2035 roku.

Kolejny krok dzisiaj stawiamy w tej trudnej, ale dobrej dla Polski drodze, którą zaczęliśmy kroczyć kilka miesięcy temu. Kilka miesięcy temu powstał projekt wspólnej budowy elektrowni jądrowej, która uzupełni ten projekt, który jest projektem rządowym - powiedział wicepremier Jacek Sasin .

Jacek Sasin przypomniał, że obecny rząd zaprojektował budowę dwóch elektrowni jądrowych.

Jedna z tych elektrowni już dzisiaj można powiedzieć jest faktem, w tym sensie, że ten projekt jest realizowany w kooperacji z partnerem zagranicznym, z partnerem amerykańskim - wskazał szef MAP.

Jak dodał, projekt drugiej elektrowni jest „przed nami”.

Myślę, że jeszcze jesienią poznamy lokalizację tej drugiej elektrowni. Ale na tym nie kończymy. Te dwie elektrownie, które powstaną w projekcie rządowym, zostaną w znakomity sposób uzupełnione przez projekt, który jest projektem biznesowym, ale wspieranym przez rząd - powiedział Jacek Sasin.

Wicepremier Sasin podkreślił, że projekt ten wpisuje się w rządową strategię energetyczną, w politykę energetyczną i „będzie ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

Centralna lokalizacja Pątnowa, przy jednym z kluczowych krajowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie z Pątnowa energii elektrycznej we wszystkich kierunkach przy minimalizacji strat związanych z przesyłem energii i optymalnym wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej.

Podpisane porozumienie zakłada, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa, a jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK, będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ZE PAK liczą na zawarcie w ciągu kilku miesięcy ostatecznej umowy inwestycyjnej z Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP), wynika z wypowiedzi prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego. PGE i ZE PAK zawarły dziś porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej do projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie zgody UOKiK i podpisanie umowy spółki, ale jednocześnie pracujemy już z partnerem koreańskim i mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy będziemy w stanie podpisać ostateczną umowę inwestycyjną z KHNP, w której polska spółka będzie miała większość udziałów” - powiedział Wojciech Dąbrowski podczas konferencji prasowej.

Zakładamy, że wszystkie procesy środowiskowe związane z tym projektem zajmą ok. 3-4 lat - dodał prezes ZE PAK Piotr Woźny.

Dąbrowski poinformował, że spółka celowa nie ma jeszcze nazwy, ale kwestia ta zostanie uzgodniona w ciągu trzech miesięcy. Jej prezesem będzie osoba rekomendowana przez PGE, a przewodniczącym rady nadzorczej - osoba rekomendowana przez Grupę Polsat.

Inwestycja będzie finansowana w formule project finance. Rozmawiamy na temat pozyskania finansowania z koreańskimi instytucjami finansowymi. I jest z ich strony zainteresowanie, ale rozmowy są na wstępnym etapie - powiedział prezes PGE.

Lokalizacja projektu w Pątnowie, przy jednym z kluczowych krajowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie energii elektrycznej we wszystkich kierunkach przy minimalizacji strat związanych z przesyłem energii i optymalne wykorzystanie sieci elektroenergetycznej, podkreśliły firmy.

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12% dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni możliwe jest już w 2035 r.

31 października 2022 roku prezesi trzech spółek, tj. PGE i ZE PAK oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, którego głównym celem było opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w Polsce w oparciu o technologię APR1400. Do końca 2022 roku strony przygotowywały wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w regionie Konina, a następnie prowadziły dalsze uzupełniające analizy. W ramach przygotowania planu wykonane zostały wstępne analizy warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracowany został szacunkowy budżet dla prac przygotowawczych, etapu budowy wraz z rozważanymi scenariuszami finansowania i harmonogramu realizacji projektu oraz ze zdefiniowaniem kluczowych etapów wpływających na potencjalną realizację projektu.

Czytaj też: Sieci detaliczne poprawiają wyniki po pandemii

RO/kp

Powiązane tematy

Komentarze