Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Akademia Wodorowa. Specjaliści dla „zielonego przemysłu”

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 marca 2023, 10:56

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały umowę ws. organizacji Akademii Wodorowej w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej - poinformowała w środę Grupa Azoty. Mają się tam kształcić specjaliści dla „zielonego przemysłu”.

Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) podpisały umowę w zakresie organizacji i prowadzenia Akademii Wodorowej. Tym samym, Akademia powstająca w ramach powołanej pod koniec listopada 2022 r. Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, formalnie rozpoczęła swoją działalność. 7 marca ruszył nabór do pierwszej edycji programu.

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, podkreślił: „posiadamy i rozwijamy (…) infrastrukturę badawczą, która umożliwia krajowym i zagranicznym podmiotom realizację badań i projektów badawczo-rozwojowych w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Liczymy na to, że podpisana umowa będzie inicjowała ścisłą współpracę w zakresie kształcenia młodych i zdolnych ludzi, którzy będą w przyszłości odpowiedzialni za budowę polskiego, zielonego przemysłu.

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc podkreślił natomiast, że ważne jest zacieśnienie współpracy biznesu z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w obszarach technologii wodorowych.

Dlatego dziś Grupa Azoty razem z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym uruchamia Akademię Wodorową w Szczecinie, gdzie będziemy wspólnie budować kompetencje i profesjonalizować kadry dla tej nowej gałęzi europejskiej gospodarki - powiedział Tomasz Hinc.

Potencjał Grupy Azoty w połączeniu z dorobkiem naukowym ZUT-u oraz różnorodnym doświadczeniem pozostałych sygnatariuszy ZDW, stanowią gwarancję powodzenia tej niezwykle ważnej misji, jaką jest budowa i rozwój gospodarki wodorowej w naszym województwie. Aby to było możliwe potrzebujemy wysoko wykwalifikowanej kadry, wyspecjalizowanej w innowacyjnych technologiach wodorowych, która będzie potrafiła je wykorzystać już w praktyce – podkreślił prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, wiceprezes Grupy Azoty Mariusz Grab.

Akademia skierowana jest do studentów i absolwentów studiów S1 i S2, na kierunkach technicznych lub rolniczych, którzy z ostatniego semestru kształcenia osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,0. lub w przypadku absolwentów, którzy ukończyli studia ze średnią 4.0 lub wyższą. Kształcić się mogą także doktoranci szkoły doktorskiej, którzy są autorami lub współautorami co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie indeksowanym na liście Journal Citation Reports. Akademia Wodorowa dedykowana jest dla osób, które w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego nie będą miały ukończonego 30. roku życia. Zajęcia w Akademii Wodorowej będą prowadzić przede wszystkim specjaliści i eksperci związani z technologiami wodorowymi oraz pracownicy naukowi ZUT.

Najlepsi studenci będą mogli przetestować w jednostkach badawczo-rozwojowych Grupy Azoty własne innowacyjne projekty wodorowe, opracowane podczas zajęć w Akademii. Warunkiem ubiegania się o staż w Grupie Azoty będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie zajęć w ramach Akademii.

Grupa Azoty m.in. zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych; wytwarza też melaminę, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze