Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Drgnęło na rynku kredytów mieszkaniowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 maja 2023, 11:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Banki udzieliły łącznie 21 968 nowych kredytów mieszkaniowych w I kw. 2023 r., co oznacza spadek o 54,01 proc. r/r - wynika z raportu AMRON-SARFiN. W ujęciu wartościowym wynik osiągnięty w I kw. br. spadł o 55,87 proc. r/r do 7,47 mld zł mld zł. Średnia wartość kredytu hipotecznego spadła do 339,6 tys. zł.

W I kwartale br. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 21 968, czyli o 16,04 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału (nominalnie więcej o 3 036 kredytów). Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 7,472 mld zł, co oznacza wzrost o 1 304 mln zł, czyli 21,14 proc. w odniesieniu do IV kwartału ubiegłego roku. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (I kwartału 2022 r.), zawarto o 25 799 (czyli 54,01 proc.) mniej umów kredytowych, a ich wartość była niższa o 9,46 mld zł (55,87 proc.)” - czytamy w raporcie.

Po pięciu ostatnich kwartałach dynamicznych spadków akcji kredytowej, pierwszy kwartał roku 2023 przyniósł wzrosty zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych. Jednak skala kredytowania hipotecznego pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie, a wysoką dynamikę wzrostów przypisać należy przede wszystkim efektowi bazy, czyli katastrofalnym wynikom roku 2022.” – napisano w raporcie.

Według stanu na 31 marca br., liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 327 619 sztuk. Oznacza to spadek o 1,63 proc., czyli nominalnie o 38 642 kredytów, w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2022 roku. I kwartał 2023 roku był zatem kolejnym okresem kurczenia się portfela kredytów hipotecznych obsługiwanych przez banki, podano.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w I kwartale 2023 roku wyniosła 339 552 zł, czyli wzrosła o 14 400 zł (4,43 proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przeciętna wartość kredytu walutowego wzrosła o 8 964 zł, czyli o 3,13 proc., i wyniosła 294 941 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 340 318 zł, co oznaczało wzrost o 14 128 zł (4,33 proc.) w stosunku do wartości zanotowanej w IV kwartale ubiegłego roku. W odniesieniu do I kwartału 2022 roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była niższa o 3,24 proc. (nominalnie o 11 396 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była niższa o 2,07 proc. (czyli 6 220 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale spadła o 4,01 proc., czyli nominalnie o 14 175 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2022 roku” - czytamy.

Liczba kredytów z okresowo stałą stopą procentową udzielonych w I kwartale 2023 r. wyniosła 17 663. Liczba ta obejmuje zarówno umowy nowo podpisane, jak i aneksowane. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła w tym okresie 11 919, a zatem zanotowano niewielki spadek, o 0,57 proc., wobec liczby notowanej w poprzednim kwartale. Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w I kwartale 2023 roku wyniosła 4 761,94 mld zł, co stanowiło 52,33 proc. wartości całej akcji kredytowej banków w tym okresie. Wartość nowych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu była wyższa od notowanej kwartał wcześniej o 5,91 proc. i wyniosła 3 909,81 mld zł., podano.

W I kwartale 2023 roku udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych ogółem wyniósł 2,88 proc., tj. spadł o 0,02 pkt proc. wobec poziomu notowanego w poprzednim kwartale. Złotowe kredyty mieszkaniowe z zaległościami w spłacie na koniec marca br. stanowiły 2,69 proc. portfela kredytów złotówkowych, co oznaczało wzrost o 0,04 pkt proc. Udział kredytów zagrożonych we franku szwajcarskim na koniec kwartału wyniósł 3,48 proc. portfela i był niższy o 0,13 pkt proc. niż kwartał wcześniej. Udział kredytów zagrożonych w pozostałych walutach spadł do 1,44 proc. (mniej o 0,06 pkt proc.).

W porównaniu do I kwartału 2022 roku udział mieszkaniowych kredytów zagrożonych ogółem spadł o 0,05 pkt proc. Udział złotowych kredytów z zaległościami w spłacie był wyższy o 0,09 pkt proc., udział kredytów zagrożonych we franku szwajcarskim spadł o 0,3 pkt proc., natomiast w pozostałych obcych walutach spadł o 0,29 pkt proc.

Na koniec I kwartału 2023 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,01 proc., czyli więcej o 0,01 pkt proc. w porównaniu do końca IV kwartału 2022 roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2022 roku, średnia marża kredytu hipotecznego nie zmieniła się.

Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec I kwartału 2023 roku wyniosło 8,90 proc., czyli o 0,04 pkt proc. mniej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 2,12 pkt proc.

Czytaj także: Realizacja pakietu Fit for 55 będzie kosztować polskie ciepłownictwo setki miliardów złotych

Czytaj także: Będą problemy na granicy polsko-niemieckiej?

ISBnews/rb

Powiązane tematy

Komentarze