Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Rynek mleka. UOKiK ostro o Mlekpolu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 czerwca 2023, 10:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol do zaprzestania nieuczciwych praktyk wobec dostawców mleka - poinformował UOKiK. Chodzi m.in. o zmianę cennika bez zgody dostawcy czy obniżanie ceny w okresie wypowiedzenia umowy.

Mlekpol nieuczciwie wykorzystywał swoją przewagę kontraktową, jednostronnie narzucając warunki współpracy - wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Wyjaśnił, że umowa opracowana przez spółdzielnię zawierała niekorzystne dla kontrahentów postanowienia.

Takie podejście nie pozwalało na budowę partnerskich relacji, negatywnie wpływało na stabilność warunków działania rolników oraz naruszało ich interesy ekonomiczne - stwierdził. Dodał, że zobowiązał Mlekpol m.in. do zmiany istotnych zapisów w umowie.

UOKiK ustalił, że Mlekpol narzucał spółdzielcom podpisanie umowy zawierającej niekorzystne dla nich postanowienia. Wśród niedozwolonych praktyk znalazły się m.in.: „możliwość jednostronnej zmiany cennika skupu mleka, również z mocą wsteczną, obniżanie cen w okresie wypowiedzenia umowy, utrudniony dostęp dostawców do pełnej informacji o warunkach realizacji umowy”. Dostawcy musieli ponadto dostarczać mleko w każdym przypadku, nawet gdy było to niemożliwe z powodu okoliczności od nich niezależnych - dodano.

Urząd sprawdza warunki współpracy spółdzielni mleczarskich z dostawcami mleka w ramach kilku postępowań. Wskazano, że Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce.

Produkty takich marek, jak m.in. Łaciate, Milko, Mazurski Smak czy Rolmlecz, powstają w 13 zakładach przetwórczych. Mlekpol skupuje mleko od ponad 8,4 tys. dostawców, którzy są jednocześnie członkami spółdzielni. Współpraca odbywa się na podstawie umów kontraktacyjnych zawieranych w oparciu o przygotowany przez spółdzielnię wzór umowy, na którego treść pojedynczy dostawca zwykle nie ma wpływu – informuje UOKiK.

Prezes UOKiK zobowiązał Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol do zaprzestania nieuczciwych praktyk handlowych, m.in. poprzez: wprowadzenie nowego wzorca umowy na dostawę mleka oraz cennika, w których zawarte są wszelkie warunki dostaw, np. wymagane parametry jakości mleka, zasady realizacji dostaw, kary umowne (wcześniej rozproszone w różnych aktach wewnętrznych spółdzielni). Spółdzielnia ma też obowiązek uzyskania zgody dostawcy na zmianę cennika skupu mleka i wprowadzenie jasnych procedur w tym zakresie.

Zobowiązanie obejmuje też rezygnację Mlekpolu z możliwości obniżania ceny płaconej dostawcy za mleko wyłącznie z powodu wypowiedzenia umowy, a także zwolnienie producenta z obowiązku dostawy mleka w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych - np. choroby zwierząt, awarii, wprowadzenia administracyjnych ograniczeń przemieszczania się. Przed zmianami tylko Mlekpolowi przysługiwało prawo do nieodebrania mleka w razie wystąpienia siły wyższej.

UOKiK zobowiązał również Mlekpol do umożliwienia weryfikacji przez dostawców badań jakości mleka wykonywanych przez Mlekpol w niezależnym od niego laboratorium (ocena jakości ma wpływ na przyjęcie mleka i jego cenę).

Jak wskazano, spółdzielnia uniknęła kary pieniężnej, która wynieść mogła nawet 3 proc. jej rocznego obrotu, gdyż niezwłocznie po zapoznaniu się z zarzutami prezesa UOKiK zaproponowała zmiany umów i praktyk handlowych w kierunku oczekiwanym przez organ. Dokonała również zwrotu na rzecz dostawców kwot, o które wcześniej spółdzielnia obniżyła ceny płacone dostawcom w okresie wypowiedzenia umowy. Dodano, że „dzięki wydanej decyzji prezesa UOKiK, rolnicy wkrótce otrzymają od Mlekpolu również odsetki”.

Zwrócono uwagę, że elementem zobowiązania jest też poinformowanie dostawców o możliwości zawarcia nowej umowy oraz o nowym cenniku, zmienionych zgodnie z wymaganiami prezesa UOKiK.

Prezes UOKiK prowadzi obecnie także postępowanie wobec Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Zarzuty dotyczą nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, w tym możliwości jednostronnej zmiany cennika oraz zobowiązywania dostawców do zwrotu części ceny za dostarczone mleko w przypadku zmiany podmiotu skupującego.

Jak poinformowano, warunki współpracy spółdzielni mleczarskich z dostawcami mleka weryfikowane są przez UOKiK również w toku zainicjowanych w ostatnim czasie postępowań wyjaśniających dotyczących praktyk Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich w Głubczycach, Garwolinie i Jarocinie.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze