Informacje

Daniel Obajtek, prezes Orlen / autor: Orlen
Daniel Obajtek, prezes Orlen / autor: Orlen

Orlen spodziewa się podwojenia korzyści z przejęcia Grupy Lotos i PGNiG

Robert Bombała

Robert Bombała

  • Opublikowano: 4 lipca 2023, 13:04

  • 0
  • Powiększ tekst

Korzyści płynące z efektu synergii działań Grupy Orlen po przejęciu Grupy Lotos i PGNiG mają – w ciągu dziesięciu lat - przekroczyć 20 mld zł, czyli dwa razy więcej niż szacowano wcześniej – powiedział Daniel Obajtek, prezes Grupy Orlen. Realizowany przez Grupę Orlen program PMI (Post Merger Integration) zakłada realizację 160 projektów. Program ten wygeneruje ponad 20 mld zł korzyści. Szef koncernu poinformował także o wejściu koncernu na kolejny rynek europejski.

Orlen zakończył projekt ,kalkulacji korzyści wynikających z połączeń. Największe z nich, w perspektywie kolejnych lat, mogą przynieść trwałą poprawę wyniku EBITDA, docelowo nawet ok. 3 mld zł rocznie.

„Wstępnie przewidywaliśmy korzyści na poziomie 10 mld zł. Teraz, w wyniku licznych analiz, przewidujemy, że efekt synergii spowoduje zwiększenie naszych korzyści w latach 2023-2032 o ponad 20 mld zł. Spodziewamy się, że w tym wartość EBITDA będzie wyższa każdego roku o prawie 3 mld zł” – mówił prezes Orlenu.

Jak wymienił, chodzi głównie o logistykę, łańcuch dostaw i zarządzanie finansami. I tak, w logistyce możliwe będzie m.in. obniżenie kosztów operacyjnych ponoszonych na rzecz przewoźników oraz dzierżawców cystern kolejowych poprzez wspólne planowanie i zarządzanie dystrybucją paliw, a w zarządzaniu finansami m.in. poprzez zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania w obcych walutach na rynkach zagranicznych.

Dodał, że już teraz wielkość synergii, wynikająca z przejęcia przez Orlen zarówno Lotosu, jak i PGNiG wyniosła między III kw. minionego roku, a I kw. tego roku 400 mln zł

„Jest to uzasadnienie dla naszych działań – podkreślił Obajtek.

Pełną realizację zakładanego celu umożliwi uruchomiony kompleksowy program budowy wartości Grupy Orlen – PMI, który jest ściśle powiązany ze strategią Orlenu do 2030 roku i zakłada transformację oraz integrację wszystkich segmentów działalności spółki. Program został przygotowany przez specjalistów z PwC.

„W najbliższych latach zostanie wdrożone ponad 160 projektów integracyjno-transformacyjnych, które mogą wygenerować ponad 20 mld zł korzyści. Będą one obejmowały wszystkie segmenty działalności Grupy Orlen. Realizacja tych projektów umożliwi m.in. wykorzystanie najnowszych technologii, podniesienie bezpieczeństwa, wprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych, optymalizację zasobów, wdrożenie innowacji, poprawę efektywności, a także pozyskiwanie nowych, wartościowych pracowników. W wielu obszarach można spodziewać się, że uzyskane korzyści będą jeszcze wyższe, np. w petrochemii, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji rozwojowych” – mówił Wojciech Słowiński, partner Strategy& z Grupy PwC.

Prezes koncernu poinformował także o przejęciu w Austrii 266 stacji benzynowych należących do Grupy Doppler (Orlen przejął 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie).

„Podpisaliśmy umowę zakupu 266 stacji w Austrii, działających pod marką Turmöl. Jednocześnie przejmujemy także 14 proc. tamtejszego rynku hurtowego” – mówił Obajtek.

Dodał, że w planach rozwoju sieci detalicznej założono, że Orlen do 2030 r. będzie miał 3 500 stacji benzynowych i 10 000 ładowarek do pojazdów elektrycznych.

Już teraz Orlen ma 3 156 stacji. Z czego 39 proc. zagranicą. Po przejęciu sieci Turmöl liczba stacji wzrośnie do 3 422, a udział zagranicznych stacji w całej sieci sprzedaży wyniesie 44 proc.

Czytaj także: URE nie zatwierdziło taryfy Polskiej Spółce Gazownictwa

rb

Powiązane tematy

Komentarze