Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

14 emerytura będzie wypłacana od września

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 sierpnia 2023, 10:10

  • Powiększ tekst

Rząd planuje, że tzw. 14. emerytura będzie wypłacana od września - zapowiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Seniorzy nie składają żadnych wniosków. W momencie wypłaty emerytury, renty, czyli tego terminu, co każdego miesiąca świadczenie otrzymują, wpłynie też 14. emerytura. Planujemy, że od miesiąca września […], tak się przygotowujemy, ale oczywiście to będzie ostateczna decyzja Rady Ministrów” - powiedziała Maląg w Polskim Radiu.

Zapisy ustawowe wskazują na to, że Rada Ministrów podejmuje decyzję co do terminu wypłaty i wysokości tego świadczenia, że jest to co najmniej minimalna emerytura i takie rozporządzenie jest przygotowywane i myślę, że w najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone tak, aby nasi seniorzy wiedzieli, kiedy na ich konta wpłynie 14. emerytura” - dodała.

Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów wprowadziła 14. emeryturę na stałe. Miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku określa w rozporządzeniu Rada Ministrów, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe. Przepisy wydawane są w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;

- kwoty niższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosi co najmniej 50 zł. Stąd też, jeżeli kwota świadczenia będzie niższa niż 50 zł, to nie będzie ono przyznawane.

Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Od kolejnego świadczenia pieniężnego pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dotychczas świadczenie to było wypłacane dwukrotnie: w 2021 i 2022 r.

Koszt wypłaty tzw. 14. emerytury wyniesie 9,8 mld zł w 2023 r. i 94,3 mld zł w dziesięć lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Czytaj także: Za czasów Angeli Merkel. Przedsiębiorca rozlicza jej rządy

ISBnews/rb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych