Informacje

Produkcja przemysłowa  / autor: Pixabay
Produkcja przemysłowa / autor: Pixabay

Gdzie najbardziej spadła produkcja? Opinia ekspertów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 września 2023, 16:16

  • 0
  • Powiększ tekst

Największy spadek produkcji odnotowano w sierpniu w branżach eksportowych - wskazali w środę analitycy banku Credit Agricole, odnosząc się do danych GUS. Dodali, że dynamika produkcji w sektorach sprzedających na rynek krajowy była na najwyższym poziomie od stycznia br.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że produkcja przemysłowa w sierpniu 2023 r. spadała o 2 proc. w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 1 proc.

Według analityków Credit Agricole wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej ogółem pomiędzy lipcem i sierpniem to głównie zasługa „górnictwa i kopalnictwa” (-7,5 proc. r/r w sierpniu wobec -10,2 proc. w lipcu) oraz „wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę” (1,7 proc. r/r wobec -4,4 proc. w lipcu). Wkład tych dwóch kategorii - jak wskazano w komentarzu - zwiększył się łącznie o ok. 0,5 pp. pomiędzy lipcem i sierpniem. Natomiast dynamika produkcji w przetwórstwie przemysłowym nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca i wyniosła -2,1 proc. r/r.

Zauważono, że w sierpniu, w podobnie jak w lipcu, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku pogłębienia spadku produkcji przemysłowej r/r było spowolnienie w branżach, w których dominująca część sprzedaży skierowana jest za granicę (1,4 proc. r/r w sierpniu wobec 2,7 proc. w lipcu). „Za spowolnienie aktywności w kategoriach eksportowych odpowiadały przede wszystkim kategorie takie jak +komputery, wyroby elektroniczne i optyczne+ (-12,2 proc. r/r w sierpniu wobec -1,6 proc. w lipcu), +urządzenia elektryczne+ (-7,3 proc. wobec -3,3 proc.) oraz +pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy+ (14,0 proc. r/r wobec 14,9 proc.)” - napisano. Zaznaczono jednocześnie, że wyhamowanie produkcji w branży motoryzacyjnej było po części powiązane z przesunięciami terminu letnich przerw urlopowych w fabrykach samochodowych.

Ekonomiści banku podkreśli, że dynamika produkcji w branżach nieeksportowych ukształtowała się w sierpniu na najwyższym poziomie od stycznia br. (-3,3 [proc. wobec -4,8 proc. w lipcu). „Tym samym materializuje się nasz scenariusz, w którym spadek inflacji, oddziałujący w kierunku zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji, oraz wzrost inwestycji mieszkaniowych i współfinansowanych ze środków unijnych oddziałuje w kierunku wzrostu aktywności w branżach przemysłu, w których produkcja ukierunkowana jest głównie na rynek krajowy” - wskazali.

W ocenie analityków odnotowane w sierpniu dalsze pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie czynnikiem hamującym wzrost aktywności w polskich branżach eksportowych również w kolejnych miesiącach. „Ożywienie w tym segmencie polskiego przetwórstwa będzie materializowało się później (bliżej końca br.) wraz z oczekiwaną przez nas poprawą sytuacji w strefie euro” - napisali.

GUS podał również w środę, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. wyniosło 7368,97 zł, co oznacza wzrost o 11,9 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku nie zmieniło się.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu rocznej nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy lipcem i sierpniem - według ekspertów CA - było ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku. Jak wskazali, w lipcu 2022 r. miała miejsce wypłata jednorazowych nagród w górnictwie, jak również nagród z okazji Dnia Leśnika czy też Dnia Energetyka, która wyraźnie podbiła poziom wynagrodzeń.

Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnego tempa wzrostu płac w kolejnych kwartałach będzie oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach” - podali analitycy.

Jeśli chodzi o dynamikę zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw to - jak napisali - „ukształtowała się ona poniżej konsensusu zgodnego z naszą prognozą (+0,1 proc.)”. W porównaniu z lipcem zatrudnienie obniżyło się w sierpniu o 11,6 tys. osób. Wskazali, że podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym czynnikiem ograniczającym wzrost zatrudnienia pozostaje redukcja etatów w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 8,5 tys. osób m/m), potwierdzając kontynuację procesów restrukturyzacyjnych w tym sektorze.

Autorzy publikacji napisali, że wzrost dynamiki realnych płac i stabilizacja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oddziaływały w kierunku zwiększenia realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach do 1,7 proc. r/r w sierpniu wobec -0,3 proc. w lipcu. Tym samym realna dynamika funduszu płac ukształtowała się w okresie lipiec-sierpień powyżej poziomu odnotowanego w II kw. (+0,7 wobec -0,5 proc.).

Dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą dynamiki konsumpcji (+0,2 proc. r/r w III kw. wobec -2,7 proc. w II kw.). Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost spożycia prywatnego w III kw. będzie ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z wybuchem wojny w Ukrainie” - podali eksperci banku. Zaznaczyli jednak, że bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z sierpniowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane w czwartek.

Dzisiejsze dane wspierają nasz scenariusz +miękkiego lądowania+ polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. wyraźnie się obniży, jednak pozostanie ona dodatnia (średniorocznie 0,5 proc. r/r), a silnemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia” - ocenili. Dodali, że sierpniowe dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy są „lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji”.

Czytaj też: Jak wypadnie przemysł w kolejnych miesiącach?

Czytaj też: Kolejne wypłaty czternastki. Jaka kwota trafi do emerytów?

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze